Xúquer Viu

Xúquer Viu

divendres, 8 de març de 2013

AL·LEGACIONS AL PROJECTE D’UNA NOVA PLANTA DE TRACTAMENT I D’UN ABOCADOR DE RESIDUS A GUADASSUAR

Podeu descarregar aquest document per recollir signatures a:
http://www.xuquerviu.cat/Documentacio/allegacions-macroabocador.docx

Ací podeu llegir el text de les al·legacions.

Els sotasignants, amb dades indicades en els fulls annexos de signatures, dintre del termini d’informació pública establert per l’anunci publicat al DOCV de data 22/02/2013, formulen la següent AL·LEGACIÓ en relació amb els expedients 067/12 i 014/12 que es tramiten davant eixa Conselleria per a l’ AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA per a la legalització de la PLANTA DE TRACTAMENT DE RESIDUS DOMÈSTICS existent, i per a la PLANTA DE TRACTAMENT DE VOLUMINOSOS I DE RECUPERACIÓ DE REBUIGS i per a l’ ABOCADOR (INSTAL·LACIÓ ELIMINACIÓ DE RESIDUS URBANS) projectats pel Consorci de Residus Ribera – Valldigna, i l’empresa concessionària (Reciclados Ribera del Xúquer s.l.), en el terme municipal de GUADASSUAR, sobre la base dels següents arguments:

Primer. Estudis alternatius. L’elecció de l’ ubicació de l’abocador s’ha pres sense l’existència d’estudis tècnics previs i seriosos. L’ ubicació no figura com a zona apta per instal·lar abocadors, als serveis de cartografia de la Conselleria de Infraestructures i Transports/ Territori i Medi Ambient.

Segon. Hidrologia. El projecte planteja riscos mediambientals evidents, al trobar-se les instal·lacions de residus sobre zona d’afecció als aqüífers de la Plana i el Caroig . Es troba a tan sols 5 metres de la Sèquia Reial les aigües de la qual nodreixen l’Albufera i a 1 km dels “ullals del Riu Verd”, LIC (Lloc d'Interès Comunitari) que forma part del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana.

Tercer Distancia als nuclis habitats. La Planta de Voluminosos projectada (ubicada al costat de l’actual Planta) es trobarà a menys de 500 metres de distància del nucli urbà de Montortal (on resideixen unes 150 persones) i a menys de 2 km. de distància del nuclis urbans de l’Alcúdia i Massalavés. L’abocador projectat estarà ubicat a menys de 2 km. de distància del nuclis urbans de Montortal i Massalavés. Es tracta d’activitats que tenen el màxim grau de molèstia, nocivitat, insalubritat i perillositat que es pensen ubicar molt a prop de zones molt poblades.

Quart. Impactes sobre la qualitat del paisatge. No s’han analitzat els greus impactes visual i paisatgístics que eixes instal·lacions tindran en la zona, tant pròxim a llocs declarats de màxima protecció ambiental i de nuclis urbans de població.

Cinquè. La vida útil d’aquestes instal·lacions està determinada des de el seu naixement i les modernitzacions no poden ser l’excusa per anul·lar la condició primera que determina un fi.

En conseqüència, demanem que la Conselleria no concedisca les autoritzacions ambientals integrades sol·licitades.A LA CONSELLERIA D’INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENTCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada