Xúquer Viu

Xúquer Viu

diumenge, 27 d’octubre del 2013

ONG's ecologistes, entitats ciutadanes i socials demanen la retirada de l'esborrany del pla de conca del Xúquer.

Xúquer Viu, Federació d’Ecologistes en Acció del País Valencià, Acció Ecologista – Agró, ACEM – Ecologistas en Acción La Manchuela, AEMS – Ríos con Vida, WWF – València, Federación de Piragüismo de Castilla- La Mancha y Comissions Obreres del País Valencià denuncian que el borrador de Plan sometido es el resultado de negociaciones opacas entre los principales usuarios privativos (regantes e hidroeléctricas), gobiernos autonómicos de Castilla La Mancha y la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de espaldas a la participación pública, en contra de lo exigido por la DMA.

En más de 4 años (2009-2013) no se convocó a los órganos de participación de la Confederación Hidrográfica del Júcar ni se llevaron a cabo actividades de participación pública activa –mesa de participación, comisiones territoriales por cuencas, foro de participación- en relación con la elaboración del Plan, hurtando a las entidades representantes de intereses comunes y sociales (interés ambiental, usos comunes y sociales de los espacios de agua, etc.) la posibilidad de intervenir en dicho proceso.

La fase final de cierre negociado entre los grandes usuarios y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del borrador ahora en consulta no hace más que abundar en la falta de interés mostrado por la administración hacia la participación y los intereses de la sociedad civil. Además, las reuniones de participación pública en forma de “mesa territorial” como la de hoy no respeta el principio de gestión de unidad de cuenca hidrográfica que está en la base del modelo de gestión del agua de la DMA y de la Ley de Aguas, e incluso contradice lo que establece el propio Proyecto de Participación Pública aprobado por la CHJ en 2008 en cuanto a la participación pública territorial que se debería organizar por cuencas hidrográficas. Esta mesa territorial, al igual que la prevista para el 21 de octubre en Albacete, se organiza por provincias o autonomías, como si los ríos y los acuíferos tuvieran fronteras administrativas en su funcionamiento.

En definitiva, el borrador de Plan del Júcar sometido a consulta viene a bendecir el statu quo logrado en 1997 por los principales usuarios privativos de la Demarcación para el reparto del Júcar con el beneplácito de los respectivos gobiernos autonómicos, a costa del mal estado de los ríos, acuíferos y zonas húmedas de la cuenca, en general, y de los usuarios domésticos, en particular, que subvencionan al resto de usuarios privativos. Después de 16 años se vuelve a incurrir en el mismo error de reconocer derechos de uso y repartir más agua de la existente, tirando balones fuera, invocando el mantra de los trasvases del Plan Hidrológico Nacional mientras se obvian todas las medidas de control y reducción de demandas, repercusión de costes asociada al deterioro generado, o sustitución de recursos sobreexplotados por los recursos generados en desalación o reutilización.

Por estas razones rechazamos el presente borrador de Plan y exigimos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la retirada de dicho borrador y la apertura de un proceso transparente y participado de elaboración de un plan que contemple un programa de medidas que aplique la Directiva Marco del Agua y cumpla con la demás normativa europea en materia de protección ambiental. Así mismo, como medida de transparencia, exigimos a la administración que la documentación oficial incluya la identificación de los responsables técnicos de la elaboración de la documentación técnica del plan.

Las organizaciones firmantes mantenemos una actitud vigilante y, desde una postura de responsabilidad ciudadana y social, denunciamos aquí, como denunciaremos en todas las instancias públicas, administrativas y jurisdiccionales a nuestro alcance -nacionales y europeas-, los incumplimientos de las administraciones competentes de la legislación por cuyo cumplimiento han de velar.
Podeu llegir el text complet a: 

 I trobar les figures annexes a: 

divendres, 11 d’octubre del 2013

Un plan inaceptable para el Júcar

Article d'opinió signat per Enrique Lapuente, publicat al Levante-EMV, 11 d'octubre de 2013

El borrador del Plan Hidrológico del Júcar presentado el pasado mes de agosto para su discusión por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es un documento sencillamente inaceptable, al no ajustarse a la Directiva Marco del Agua (DMA), aprobada en el año 2000 por el Parlamento Europeo, y de obligado cumplimiento para los Estados miembros. [...]

Punxa ací per llegir l'article senser:
http://www.levante-emv.com/opinion/2013/10/11/plan-inaceptalbe-jucar/1040452.html

diumenge, 6 d’octubre del 2013

LA MESA PEL XÚQUER REBUTJA FRONTALMENT EL PLA HIDROLÓGIC

 
-->
Consagra la sobreexplotació de l'aqüífer de la Manxa Oriental, deixa la porta a un nou transvasament a Alacant i no garanteix aigua de qualitat als abastiments de la Ribera

S'acorden distintes accions per aconseguir un canvi substancial del Pla, entre altres una petició a Europa

En la reunió de la Mesa pel Xúquer participaren distints representants de grups ecologistes, sindicats, regants o ajuntaments. Hi havia regidors i alcaldes del PSPV, Compromís i EUPV, entre ells els alcaldes d'Albalat, Corbera i Riola; o el diputat Joan Baldoví. Així mateix participà en la reunió el president de la Comunitat de Regants de Sueca, José Pascual Fortea.

La coincidència va ser total en que el Pla Hidrològic, que es troba en consulta pública, no resol els problemes del Xúquer, incompleix la Directiva Marc de l'Aigua i torna a repetir els mateixos errors que el pla vigent de 1998.

El Pla obri les portes a un nou transvasament cap Alacant des de Cortés de Pallàs o des d'Antella al canviar el terme “recursos sobrants”, per “recursos excedents”, introduint la possibilitat de que eixos excedents es puguen produir no al final del riu sinó en qualsevol punt aigües amunt.

L'esborrany consagra la sobreexplotació de l'aqüífer de la Manxa Oriental i, per tant, la del propi riu, assignant als regants d'Albacete 400 hm3/any (320 d'aigües subterrànies més 80 d'aigües superficials per substitució de bombejos) i 65 hm3 més de reserva, els mateixos que contemplava el pla de 1998, encara que el propi document reconeix que la recàrrega de l’aqüífer en règim natural es de 238 hm3/any. És a dir s'extrauran a l'any 80 hm3 més dels que entren.

No es resol, en absolut, l'abastiment d'aigua potable a la Ribera, que quedarà clarament discriminada respecte a València, Albacete i Sagunt, ja que l'assignació a la Ribera estarà lligada a una permuta amb els pous de sequera dels regants, el funcionament dels quals hauran de pagar els abastiments. A més la quantitat assignada, de 10 hm3/any és insuficient per aconseguir aigua de qualitat. Altres 21'5 hm3/any queden com a reserva per als abastiments de la Ribera, però condicionats a “la disponibilitat de nous recursos”. A més el Pla no conté cap mesura per a recuperar els aqüífers contaminats, ja que aconseguir el seu bon estat s'ajorna per a 2027 en el de la Serra de les Agulles i es renuncia a aquest objectiu en el cas de l’aqüífer de la Plana Sud.

Els cabals ecològics són els grans sacrificats d'aquest Pla. Per posar un exemple, en l'últim tram del riu, a partir de l'Assut de la Marquesa, el Xúquer es deixarà pràcticament sec, ja que el cabal proposat és de 0'5 m3/segon, reduint a la meitat el metre cúbic contemplat en la proposta inicial, que ja era insignificant. El cabal ecològic assignat a l'Albufera, de 167 hm3/any està molt per baix de les necessitats reals del llac per a la seua recuperació –al menys 250 hm3/any d’aigua de bona qualitat, sense fòsfor- segons els propis estudis de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de 2004.

De nou, com el Pla anterior, s'assignen i reserven recursos molt per damunt dels recursos  existents els últims 20 anys. En l'apartat de reserves figuren demandes de 140 hm3/any per a les que es diu que no hi ha recursos actuals i en l'article 33, anomenat "Demandes no ateses amb recursos propis", es contemplen demandes de 245 hm3/any per a les que no hi ha recursos disponibles, i de les que es diu es determinarà la procedència externa per a satisfer aquestes demanes, o siga més transvasaments.

Entre les mesures aprovades que es posaran en marxa figura una campanya de recollida d'al·legacions que començarà aquest més d'octubre, una petició al Comitè de Peticions europees i es realitzarà una Jornada a Sueca sobre aquest Pla. Respecte a les mobilitzacions es realitzaran abraçades al riu, una baixada popular en piragua i recollida d'al·legacions en els carrers de la comarca. La campanya culminarà amb una concentració a València l'1 de febrer per lliurar les al·legacions replegades.