Xúquer Viu

Xúquer Viu

divendres, 23 d’agost del 2013

Recull de notícies al voltant del Pla del Xúquer


19 d'agost

LA RAZÓN


14 d'agost

RIBERA EXPRÉSS/LEVANTE


LEVANTE

Xúquer Viu culpa a la Generalitat de mantener «la guerra del agua a costa del Júcar»


LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ

Xúquer Viu acusa la Generalitat de "donar ales al 'lobby' de l'aigua" d'Alacant


RIBERA EXPRÉSS
ABC
Xúquer Viu acusa a la Generalitat de dar alas al lobby del agua de ...
_____________________________________________

11 d'agost
LEVANTE
El Plan del Júcar permitirá legalizar los regadíos irregulares de La Mancha
El Consell mantiene la opción del trasvase desde Cortes pese al rechazo de los regantes
___________________________________
10 d'agost
LA VERDAD

El plan de cuenca del Júcar rehabilita el trasvase de 80 hectómetros ...

____________________________________________

9 d'agost

LEVANTE
PROVINCIAS

El Plan de Cuenca del Júcar no otorga a la comarca la concesión propia de agua

«Esto es el inicio de un camino para recibir agua buena»

Comos insiste en que ha defendido en el PHJ a toda la Comunitat


CADENA SER

Paco Sanz, plataforma Xúquer Viu: "El Plan no cumple la legislaci


RIBERA TV
_______________________________

8 d'agost

LAS PROVINCIAS

Los ecologistas lamentan el «insuficiente» incremento de caudal para La Albufera

 

Xúquer Viu afirma que el nuevo PHJ "consagra" la sobreexplotación del río

Rechazan de plano la toma de Cullera para el trasvase Júcar-Vinalopó


EL PAIS

Xúquer Viu: “El plan hidrológico consagra la sobreexplotación del río”

RIBERA EXPRÉSS
LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ

L'esborrany del Pla Hidrològic consagra la sobreexplotació del Xúquer


ABC

El Plan del Júcar blinda el trasvase de 80 hectómetros cúbicos al Vinalopó

El Gobierno reserva caudales para Alicante en el Plan del Júcar

El Plan del Júcar garantizará el abastecimiento a Albacete

LEVANTE

Editorial El nuevo plan del Júcar

INFORMACIÓ D'ALACANT

Los regantes celebran que el Plan del Júcar garantice un trasvase con agua de calidadLA RAZÓN

El Consell celebra el nuevo PHJ, que «rehabilita» el Júcar-Vinalopó

REACCIONS GENERALITAT

La Generalitat afirma que el nuevo proyecto del Plan Hidrológico ...

La Generalitat destaca que el proyecto del PHJ es un documento ...

REACCIONS CASTELLA LA MANXA

La consejería de Fomento, satisfecha con el nuevo Plan del Júcar

La Junta afirma que el Plan del Júcar recoge las demandas de C-La ...

El PP califica de "éxito sin precedentes" el proyecto de Plan del Júcar
PP valora el Plan Hidrológico del Júcar, en un 'día importantísimo ...

dimecres, 21 d’agost del 2013

XÚQUER VIU ACUSA A LA GENERALITAT DE MANTINDRE LA GUERRA DE L'AIGUA A COSTA DEL XÚQUER


La Generalitat aconsegueix parcialment el seu objectiu de que el Xúquer no arribe a la mar: un cabal insignificant 0'5 m3/segon per l’últim tram del Xúquer.

En un exercici de cinisme, el Director General de l’Aigua de la Generalitat Valenciana, i gerent de l’extinta Fundació “Agua y Progreso”, José Alberto Comos, ha assegurat que una nova presa d’aigües pel transvasament Xúquer-Vinalopó sols es farà si hi ha consens dels usuaris del Xúquer. En primer lloc, volem recordar-li al Sr. Comos –una vegada més- que l’única pressa d’aigües que compta amb tal consens és l’existent, a l’Assut de la Marquesa, al final del riu. En segon lloc, el Sr. Comos sembla ignorar que usuaris del riu hi som tots els ciutadans que volem un riu viu, i no sols els usuaris privatius o econòmics de l’aigua, pel que l'anomenat consens s'ha d'ampliar també als usuaris ciutadans.

Aquest pretès consens no és una altra cosa que un nou intent de exprimir el Xúquer, amb la connivència del Ministeri de Medi Ambient i la Confederació que han facilitat el camí canviant la consideració de "sobrants" per "excedents" deixant la porta oberta a futurs transvasaments aigües amunt, pendents d'una futura negociació opaca en unes "normes d'explotació" per tornar a repartir-se el riu d’esquenes a la societat i la qualitat ambiental.

Així, la Generalitat continua donant ales al lobby de l’aigua d’Alacant agrupat en la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó, l’Alacantí i Consorci de la Marina Baixa i la Mesa de l’Aigua d’Alacant, per aconseguir el seu objectiu de portar-se la millor aigua del Xúquer per al negoci i l'especulació, mentre menyspreen l’aigua del Xúquer a l’Assut de la Marquesa perquè sols és apta per l’agricultura.

Xúquer Viu acusa a la Generalitat de ser la responsable, amb el consentiment del Ministeri de Medi Ambient, que ha cedit a les seues pretensions, de deixar pràcticament sense cabal els 4 últims quilòmetres del riu, a partir de l'Assut de la Marquesa i emportar-se tots els cabals possibles cap Alacant. La Direcció General de l'Aigua proposava deixar amb cabal 0 aquesta part del riu, amb l'excusa de que per solucionar els problemes caldria establir uns cabals ambientals molts elevats. La pretensió de la Generalitat quasi s'ha aconseguit, ja que el cabal proposat en el Pla del Xúquer serà de 0'5 m3/segon -la meitat del que estava previst- i que en la pràctica suposarà deixar pràcticament el riu en el seu últim tram.

Per a Xúquer Viu el que hauria d'haver fet la Generalitat Valenciana i el seu Director General de l'Aigua és aplicar la Directiva Marc de l'Aigua, per aconseguir el bon estat de les nostres masses d'aigua -rius, aqüífers i zones humides- en lloc de prosseguir amb deteriorament dels nostres espais d’aigua i el conflicte permanent per l’apropiació de l’aigua.

És inconcebible que no s'haja tallat la sagnia del Xúquer a la Manxa Oriental i que se li hagen atorgat les mateixes assignacions que en el Pla de 1998, és a dir 400 hm3/any (320 hm3 d'aigües subterrànies + 80 hm3 d'aigües superficials) i altres 65 hm3/any de reserva. No es pot entendre com si el mateix Pla reconeix que la recàrrega natural de l'aqüífer de la Manxa Oriental és de 260 hm3/any s'autoritzen extraccions per 320 hm3/any, si no és per aprofundir encara més en la sobreexplotació de l'aqüífer i del riu.

Amb aquest panorama el Xúquer continuarà sobreexplotat i agreujarà el seu estat en els pròxima anys, com es comprovarà en el pròxim cicle de sequera.


dijous, 8 d’agost del 2013

L'ESBORRANY DEL PLA HIDROLÒGIC CONSAGRA LA SOBREEXPLOTACIÓ DEL XÚQUER I INCOMPLEIX LA DIRECTIVA MARC DE L'AIGUA


És un Pla continuista que no resol el principals problemes del Xúquer i que torna a repetir els mateixos errors del nefast Pla de 1998

Dona satisfacció als usuaris econòmics, principalment al lobby de l'aigua d'Alacant i al regants de la Manxa Oriental, en detriment dels usos ambientals i de la recuperació dels rius, aqüífers i zones humides

No resol el problema dels abastiments de la Ribera que queden clarament discriminats respecte a la resta d'abastiments

Xúquer Viu acudirà a les instàncies judicials espanyoles i europees, si no es modifica substancialment l'esborrany publicat, per incompliment de la Directiva Marc de l'Aigua


XÚQUER-VINALOPÓ

L'esborrany publicat obri la porta, de bat a bat, a un nou transvasament des de Cortés de Pallàs. El canvi de recursos sobrants, que apareixia en l'anterior Pla, per recursos excedents, amaga la possibilitat de que eixos excedents es puguen produir no al final del riu -cas dels sobrants- sinó aigües amunt, considerant el conjunt d'embassaments. La definició de que són excedents es difereix a unes normes d'explotació que s'elaboraran posteriorment a l'aprovació del Pla.

Tal i com figura en l'esborrany, en situació de normalitat, seria possible fer transvasaments d'aigua cap a Alacant des de Cortes de Pallàs o des d'Antella; la qual cosa posaria en clar perill tant l'Albufera com el propi Xúquer, a l'igual que els regadius de la Ribera Baixa. A més es contemplen altres 70 hm3/any com a demandes no ateses amb recursos propis, el que possibilita nous transvasaments o incrementar els previstos.


MANXA ORIENTAL

Respecte al principal problema del Xúquer, pel que fa a la disminució del seu cabal en les últimes dècades, l'esborrany deixa les coses exactament com estaven, beneint la sobreexplotació de l'aqüífer de la Manxa Oriental i la del propi riu que depèn del mateix.

Si en l'anterior Pla s'assignaven 400 hm3/any (320 d'aigües subterrànies més 80 d'aigües superficials per substitució de bombejos), la situació queda exactament igual, no es disminueix ni un metre cúbic. Els regadius de la Manxa tindran 400 hm3/any d'assignació, als que cal afegir altres 65 hm3/any de reserva d'aigües superficials per atendre els drets d'aigua atorgats. És a dir 320 hm3/any d'aigües superficials més 145 hm3/any de superficials en total.

La reducció dels 320 hm3/any assignats d'aigües subterrànies a 260 hm3/any per assolir el bon estat quantitatiu de l'aqüífer es difereix al 2027 i a més condicionat a l'existència de recursos externs. Per altra part no es comprèn que si l'aqüífer té una recàrrega de 238 hm3/any s'autoritzen extraccions de 320, el que aboca a la sobreexplotació continuada del  mateix.


CABALS ECOLÒGICS

Els cabals ecològics són els grans sacrificats d'aquest Pla, d'exigus o inexistents que són. Per posar un exemple, en l'últim tram del riu, a partir de l'Assut de la Marquesa, el Xúquer es deixarà pràcticament sec, ja que el cabal proposat és de 0'5 m3/segon, reduint a la meitat el metre cúbic contemplat en la proposta inicial, que ja era insignificant.

Els cabals ecològics són tan exigus que a l'eixida d'Alarcón es manté el cabal de 2 m3/segon que ja figurava en l'anterior pla sense que s'haja augmentar dita quantitat. En la resta del riu, i amb la única excepció del punt anomenat Huerto Mulet, els cabals ecològics són inferiors i molt per baix d'allò que es podria considerar com idoni, de manera que en Antella el cabal ecològic proposat és de 1'8 m3/segon o en l'Assut de Cullera de 1'5.

Pel que fa a afluents com l'Albaida o el Magre, els cabals mínims, a més de ser ínfims, 0'2 m3/segon, es fixen en les parts altes d'aquests amb la finalitat d'atendre exclusivament les necessitats agrícoles de les zones més baixes, sense establir cabals mínims en les parts mitjanes o baixes d'aquests rius, pel que continuaran assecant-se en determinades èpoques de l'any.

El cabal ecològic assignat a l'Albufera, de 167 hm3/any -encara que superior al de l'anterior Pla fixat en 100 hm3/any- està molt per baix de les necessitats reals del llac per a la seua recuperació i a més només justifica la procedència de 74 hm3/any del total. La resta, a l'igual que en l'anterior Pla no es concreta el seu origen, deixant-se el seu compliment a un seguiment i a l'aplicació de mesures no especificades en el cas de que no es puga arribar als cabals fixats.


ABASTIMENTS DE LA RIBERA

Els abastiments de la Ribera estaran lligats a intercanvis i clarament discrimintats amb la resta d'abastiments. Per als abastiments dels pobles de la Ribera es fixa una assignació de 10 hm3/any però lligada a una permuta amb els pous de sequera dels regants, el funcionament dels quals hauran de pagar els abastiments. Aquesta solució discrimina clarament als abastiments de la Ribera respecte als de València, Albacete i Sagunt, que no tenen aquesta dependència. Es dona la circumstància de que València aconsegueix altres 31'5 hm3/any més d'assignació, fins arribar a 126 hm3/any, o Albacete i Sagunt, passen a tindre assignacions de 24 i 17'1 hm3/any, quan en l'anterior Pla eren reserves.

Altres 21'5 hm3/any queden com a reserva per als abastiments de la Ribera, però condicionats a la disponibilitat de nous recursos el que, en les circumstàncies actuals, suposa més una reserva virtual que real, ja que difícilment es podrà fer efectiva.

Per la capacitat de la potabilitzadora i les necessitats presents i futures de la població, l'assignació per a la Ribera hauria d'haver sigut superior als 20 hm3/segon i no condicionada a cap permuta.

Pel que fa a la recuperació dels aqüífers contaminats, el Pla ajorna el bon estat de l'aqüífer de la Serra de les Agulles al 2027 i el de la Plana Sud de València es queda sense data de recuperació, però no abans de 20 anys.ELS OBJECTIUS AMBIENTALS S'AJORNEN EN MOLTS DELS CASOS A 2027, EL QUE ÉS IGUAL QUE RENUNCIAR A LA SEUA CONSECUCIÓ

Cal destacar que molts dels objectius d'assolir el bon estat de les masses d'aigües, que és precisament la finalitat de la Directiva Marc de l'Aigua, s'ajornen a 2027. És així el cas dels principals problemes del Xúquer, com és l'aqüífer de la Manxa Oriental, l'Albufera, o el curs baix del Xúquer. Igualment determinats cabals ecològics no s'implantaran fins 2021.


AIGUA DE PAPER

De nou, com el Pla anterior, s'assignen i reserven recursos molt superiors als reals, el que portarà a nous conflictes en el futur. És a dir es contempla "aigua de paper" és a dir drets o demandes que sumades estan molt per damunt de la capacitat real dels recursos hídrics.

Si més que dubtosos són els 400 hm3 destinats a la Manxa, en l'apartat de reserves figuren demandes de 140 hm3 per a les que es diu que no hi ha recursos actuals i que es podran satisfer en funció de la seua disponibilitat futura.

Però la guinda en aquest sentit és l'article 33 del Pla, anomenat "Demandes no ateses amb recursos propis". És a dir es reconeixen demandes totals de 245 hm3 per a les que no hi ha recursos disponibles, i de les que es diu que serà el Pla Hidrològic Nacional serà el que determinarà la procedència externa per a satisfer aquestes demanes, o siga més transvasaments.


CONCLUSIÓ

La principal conclusió, com teniu al encapçalament, és que aquest Pla no compleix, ni molt menys la Directiva Marc de l'Aigua i que és el resultat de negociacions polítiques que no han tingut en compte les necessitats ambientals ni els objectius de la Directiva. És un Pla continuista que no resol el principals problemes del Xúquer i que torna a repetir els mateixos errors del nefast Pla de 1998 quan es va repartir més aigua de la que hi havia en el riu.

Dona satisfacció als usuaris econòmics, principalment al lobby de l'aigua d'Alacant i al regants de la Manxa Oriental, en detriment dels usos ambientals i de la recuperació dels rius, aqüífers i zones humides. Per altra part no resol el problema dels abastiments de la Ribera que queden clarament discriminats respecte a la resta d'abastiments i que estan condicionats a una permuta amb els regants per la que s'haurà de pagar.

Xúquer Viu realitzarà una campanya d'informació i mobilització per canviar aquest esborrany, i si no es modifica substancialment acudirà a les instàncies judicials espanyoles i europees, per incompliment de la Directiva Marc de l'Aigua.