Xúquer Viu

Xúquer Viu

divendres, 26 de febrer del 2010

Tanquem Cofrents recolza la manifestació de diumenge a Aiora contra el cementiri nuclear de Zarra

La plataforma Tanquem Cofrents dóna suport a la manifestació contra el cementiri nuclear de Zarra convocada aquest diumenge a Aiora.


La plataforma contra el cementiri nuclear de Zarra ha convocat una manifestació a Aiora aquest diumenge, dia 28 de febrer, a les 13 h. El motiu es mostrar de manera clara i contundent l´oposició comarcal a aquesta instal·lació que ha sol·licitat (de manera poc democràtica) l´alcalde de Zarra.

Tanquem Cofrents recolza plenament la convocatòria de manifestació i dóna tot el seu suport a la plataforma de caràcter comarcal que s´oposa al cementiri (Plataforma contra el ATC en Zarra) i que ha convocat la manifestació i està desenvolupant diferents activitats informatives i revindicatives.

El cementiri nuclear (tècnicament ATC) és una instal·lació extremadament perillosa, ja que concentrarà enormes quantitats (quasi 7.000 tones) de residus radiactius d´alta i molt alta activitat. Es tracta de les substàncies més perilloses conegudes, actives durant milers d´anys. Un escapament radiactiu, per menut que fóra, constituiria una gran catàstrofe per la comarca i tot el País Valencià. Ningú pot garantir, al cent per cent, durant dotzenes i dotzenes d´anys, que no passarà absolutament res. Cal recordar que inicialment els residus es llançaven al mar, i va resultar un desastre ecològic. Després s´asegurava que la solució seria un emplaçament geològic profund que ara està desestimat. No existeix solució ni definitiva ni totalment segura. Per altra banda el transport de les enormes quantitats de residus multiplica el risc d´accidents, errors humans o fallades tècniques.

La instal·lació del cementiri en la comarca complica les possibilitats de desenvolupament sostenible de la zona, basat en els seus recursos i valors naturals. Les activitats agrícoles, ramaderes i turístiques en el medi rural es veuran immediatament afectades de manera negativa. No és una bona notícia per al futur de la comarca.

La decisió de l´ajuntament de Zarra s´ha efectuat sense consultar el municipi, sense debat, sense informació i amb desconeixement de gran part de la població. La decisió, que afectarà greument tota la comarca no ha estat consensuada amb municipis pròxims.

Tanquem Cofrents reclama que s´informe, que s´òbriga un debat objectiu i plural i que no s´hipoteque el futur d´aquesta comarca d´interior per un limitat benefici econòmic a curt termini que beneficiarà uns pocs i perjudicarà tots.


Per a més informació:

Lourdes Tejedor (Tanquem Cofrents):
Pepe Cerdà (Plataforma contra el ATC en Zarra):

dimarts, 23 de febrer del 2010

Jornades ´Els rius, molt més que aigua´

4, 11, 23 i 30 de març
Centre de Cultura Contemporània OCTUBRE

C/Sant Ferran, 12 (46003) València


DIJOUS, 4 DE MARÇ:
19.00 hs. Inauguració de l’exposició del II Concurs de Fotografia de Xúquer Viu: “Paisatges d’aigua al riu, cara i creu”
19.30 hs. Conferència inaugural: “La Directiva Marc de l’Aigua: principis per a la gestió sostenible dels nostres rius i aqüífers” a càrrec de Abel La Calle (professor de Dret Internacional de la Universitat d’Almeria i vicepresident de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua)
Presenta: Francesc La Roca, professor d’Economia Aplicada de la Universitat de València i soci fundador de la FNCA
Lloc: Sala d’Actes

DIJOUS, 11 DE MARÇ:
19.00 hs. Taula rodona: “El nou Pla de Conca del Xúquer i la Directiva Marc de l’Aigua” amb la participació de Juan José Moragues, president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, José Pascual Fortea, president de la Comunitat de Regants de Sueca, Paco Sanz, portaveu de Xúquer Viu.
Presenta i modera: Natxo Serra, WWF/Adena (Valencia)
Lloc: Aula 1

DIMARTS, 23 DE MARÇ:
19.00 hs. Taula rodona: “El Xúquer: el nostre futur en joc” amb la participació de Gregorio López Sanz (professor de la Universitat de Castella la Manxa), Joan Baldoví (alcalde de Sueca) y Graciela Ferrer, secretària de Xúquer Viu.
Presenta y modera: Carmela Cerdá, Ecologistes en Acció del País Valencià
Lloc: Pavelló Àtic

DIMARTS, 30 DE MARÇ:
19.00 hs Taula rodona: “Els paisatges d’aigua, espais de ciutadania” amb la participació de Francesc Tortosa (geògraf) y un representant a confirmar de l’Agència Catalana de l’Aigua
Presenta i modera: Eliseu Climent, Institut del Territori
21.00 hs. Cloenda de l’exposició del II Concurs de fotografia de Xúquer Viu “Paisatges d’aigua al Xúquer, cara i creu”
Lloc: Aula 1

Organitza: XÚQUER VIU
Col·laboren: Institut del Territori i Centre de Cultura Contemporània OCTUBRE

divendres, 19 de febrer del 2010

CERAI vos convida a la xerrada de presentació del documental "Agua, Ríos y Pueblos"

Dilluns 22 de febrer, de 19.00 a 20.30, a l'aula 2.2 CeiMigra.
Gran Via Ferran el Catòlic 78, València.


"Vivim al planeta blau, al planeta aigua, i no obstant això, 1.100 milions de persones, segons Nacions Unides, no tenen garantit l'accès a l'aigua potable; i com a conseqüència d'això, unes 20.000 moren cada dia, principalment xiquets."
Pedro Arrojo Agudo

Dins de la campanya CERAI "El agua como derecho humano", a càrrec de Juan Clemente Abad, director de l'Àrea de Sensibilització.

Hi intervindran:

- Pedro Arrojo
Doctor en Física per la Universitat de Saragossa.
Premi "Goldman" de Medi Ambient 2003.
Professor d'Anàlisi Econòmic a la Universitat de Saragossa.
Membre de la Fundació "Nova Cultura de l'Aigua".

- Sonia Llera
Directora del Documental "Agua, Ríos y Pueblos" y de les sèries audiovisuals "Retratos en los confines del Mundo" y "Los latidos de la Tierra" (www.loslatidosdelatierra.org).

- Tomàs Pérez
Membre de la Coordinadora de Xúquer Viu. Exposició Fotogràfica: "L'aigua al País Valencià. Diccionari Crític".

Més informació a www.cerai.org

dijous, 18 de febrer del 2010

Decálogo para abordar la escasez del agua y la sequía

Propuestas desde la sociedad civil

La Directiva Marco del Agua (DMA) establece como objetivo fundamental la protección y conservación de la calidad ambiental de todas las aguas (ríos, acuíferos, humedales, lagos y aguas costeras), con el fin de garantizar los usos sostenibles del agua amedio y largo plazo.
Alcanzar el buen estado de las aguas supone recuperar la calidad de los ecosistemas acuáticos para que sigan prestando la amplia gama de servicios sociales, económicos y ambientales que contribuyen a mantener y mejorar el bienestar en nuestras sociedades. En el caso de la Región Mediterránea, donde se enmarca España, conseguir el objetivo del buen estado requiere disminuir la presión humana sobre los ecosistemas acuáticos, adaptando nuestros usos a su sostenibilidad.
En el clima mediterráneo las sequías son fenómenos recurrentes que incrementan temporalmente la presión sobre nuestras aguas. Por tanto requieren una gestión que las anticipe y prevea, permitiendo mitigar sus efectos negativos, tanto ecológicos como socioeconómicos. Disponer de unos acuíferos en buen estado juega un papel fundamental para asegurar el riego y el abastecimiento en épocas de sequía. En el mismo sentido, cuando los ríos, humedales y lagos están en buen estado de conservación y disponen de caudales en cantidad y calidad suficiente, al llegar la sequía serán menos vulnerables, y podrán seguir prestando servicios a la sociedad: dilución de la carga contaminante en ellos vertida; contribución a la regulación del clima y al mantenimiento de la biodiversidad; arrastre de sedimentos y nutrientes al litoral para el mantenimiento de los ecosistemas costeros y las actividades humanas asociadas; desarrollo de actividades lúdico-recreativos; así como el resto de servicios de provisión de agua para los diferentes usos.
La DMA nos da los instrumentos necesarios para hacer frente a las sequías, incorporando el principio de precaución en la gestión y garantizando unas reservas suficientes de agua que reduzcan la vulnerabilidad de los ecosistemas y de la sociedad en su conjunto frente a este tipo de fenómenos. En el caso de sequías prolongadas y excepcionales, permite el deterioro temporal de las aguas que habrá de revertir una vez pasada esta situación excepcional.
Utilizar las sequías como justificación para no aplicar la DMA adecuadamente en los países mediterráneos es contraproducente y no hará sino incrementar nuestra vulnerabilidad frente a este tipo de fenómenos. En este sentido, las organizaciones firmantes manifiestan:

I. Hay que diferenciar entre escasez de agua y sequía. La escasez de agua es generada por el hombre y resulta de una demanda excesiva de agua que supera los recursos disponibles. La sequia es un fenómeno natural recurrente producido por una disminución temporal de precipitaciones suficientemente larga e intensa como para generar impactos socioeconómicos adversos.

II. La DMA ofrece un marco adecuado para la gestión eficaz de los fenómenos de sequía. La reducción de la vulnerabilidad ecológica y social frente a las sequías está directamente relacionada con la recuperación y conservación del buen estado de los ríos, lagos, humedales, aguas subterráneas y costeras.

III. La planificación hidrológica deberá servir para establecer un enfoque estratégico frente a las sequías, garantizando el mantenimiento de reservas de agua circulante por los ríos y almacenada en acuíferos que nos permitan hacer frente al riesgo de sequía, agravado por la incertidumbre sobre la futura disponibilidad de recursos por efecto del cambio climático. Los planes de sequía actualmente vigentes, que carecen de esta visión estratégica, deberán revisarse para adecuarlos a la nueva planificación realizada conforme a la DMA.

IV. Hay que implantar regímenes de caudales ecológicos elaborados con criterios científicos rigurosos que contribuyan al logro del buen estado de las aguas y permitan que los ríos lleguen al mar. En época de sequía, dichos caudales ecológicos podrán temporalmente reducirse, pero en ningún caso el caudal de sequía puede dar lugar a un deterioro irreversible del ecosistema.

V. Es necesario revisar los derechos concedidos de uso de agua para adecuarlos a los recursos disponibles una vez asegurado el buen estado de los ecosistemas acuáticos, y reducir así el riesgo ante situaciones periódicas de sequía. Es también necesario mejorar el control de los volúmenes de agua realmente utilizados y erradicar los usos no legales de agua.

VI. El agua ahorrada por la aplicación de tecnologías más eficientes debe revertir a los ecosistemas para aumentar las reservas estratégicas. Se han de conocer los volúmenes de agua realmente ahorrados como resultado de la aplicación de tecnologías más eficientes (por ejemplo, los programas de modernización de regadíos), y asignarlos a asegurar los regímenes de caudales ecológicos y las reservas de los acuíferos, en lugar de incrementar los consumos.

VII. La gestión de la demanda de agua debe primar sobre incrementos de la oferta. Antes de aplicar soluciones de oferta se han de agotar todas las oportunidades de gestión y reducción de la demanda. En caso de tener que aplicarse medidas de incremento de la oferta de agua, estas deben ser compatibles con los objetivos de la DMA, respetar el principio de unidad de cuenca, dimensionarse adecuadamente y primar las soluciones locales, más baratas, eficientes y flexibles. Los trasvases no son una medida adecuada para gestionar la escasez o las sequías, y aumentan la vulnerabilidad en las cuencas afectadas.

VIII. Se necesitan tarifas que recuperen los costes reales del uso del agua y una mayor transparencia respecto a quién paga los servicios del agua. Es necesario clarificar el grado de recuperación de costes de los servicios del agua, y que cada sector (urbano, agrícola, industrial o eléctrico) haga frente a los costes que les corresponden. Es necesario que las tarifas que los usuarios pagan recuperen los costes de los servicios del agua, incluyendo los costes ambientales.

IX. Las políticas sectoriales (agrícola, energética, ordenación del territorio, industrial) han de tener en cuenta los límites de disponibilidad de agua y contribuir al logro del objetivo de buen estado de todas las aguas.

X. Es necesaria la progresiva reconversión del regadío (que consume el 70% del agua en España) y poner en marcha estrategias alternativas de desarrollo rural para reducir la presión sobre las aguas y asegurar la calidad de vida de la población rural. Es necesario decretar una moratoria para todos los proyectos planteados de consolidación y ampliación de regadíos, en tanto no estén aprobados los nuevos planes hidrológicos de cuenca, elaborados de acuerdo a lo establecido por la DMA.

Para más información contactar:
COAGRET: Julian Esguerra, 656 66 60 91
Cuenca Azul: Quim Pérez, 647 91 56 39
DEPANA: Joan Pons, 977 22 71 76/932 104679
Ecologistas en Acción: Erika González, 610 89 74 18
Fundación Nueva Cultura del Agua: Nuria Hernández-Mora, 606 85 35 18
Greenpeace: Julio Barea, 626 99 82 53
IPCENA – Ecologistas de Catalunya: Joan Vázquez, 610 72 24 61
Plataforma en Defensa de l’Ebre: Manel Tomás, 666 29 18 27
Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo: Mª Soledad Gallego, 660 55 42 99
SEO/BirdLife: David Howell, 676 50 86 13
WWF España: Alberto Fernández, 605 06 53 51
Xarxa per una Nova Cultura de l’Aigua: Annelies Broekman, 650 33 24 16
Xúquer Viu: Graciela Ferrer, 616 30 92 43

dimecres, 17 de febrer del 2010

ES PRESENTA LA COORDINADORA RIU ALBAIDA

Els pobles situats en el curs de l’Albaida i la seua conca, preocupats per la degradació del riu en els últims anys, constatant un cabal exigu, especialment en determinades èpoques, i una mala qualitat de les aigües, que s’agreuja en alguns dels seus afluents i en el curs final del riu, han decidit coordinar-se per tal de fer un seguiment de la seua situació i treballar per una recuperació del mateix.

La presentació de la Coordinadora tingué lloc el passat dimecres 10 de febrer a la vora de l’Albaida entre Castelló de la Ribera i Senyera. El dimecres 17 de febrer tindrà lloc la presentació de la Coordinadora al Pou Clar d’Ontinyent a la comarca de la Vall d’Albaida.

Formen part de la Coordinadora, els ajuntaments de Castelló, Manuel i Senyera, Xúquer Viu, la Unió de Llauradors, la Coordinadora Pro-Parc del Caroig, la Coordinadora Ecologista de la Vall d’Albaida i el Club de Pesca la Madrilla de Castelló.

La primera reunió dels col·lectius preocupats per la situació de l'Albaida va tindre lloc el passat mes d'octubre a Castelló de la Ribera. El passat 22 de desembre una representació de la Coordinadora es va reunir amb el President de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer on s’abordaren els principals problemes del riu Albaida.

Els principals objectius de la Coordinadora són els següents:

- L'establiment d'un règim de cabals ecològics per a l’Albaida.
- La millora de la qualitat de les aigües, especialment del seu tram baix, incloent els afluents com el Cànyoles o el Clarià, amb la posada en marxa de les actuacions necessàries en depuració d’aigües.
-  Efectuar un diagnòstic del riu pel que fa a flora i fauna.
- Recuperació del bosc de ribera i de la fauna autòctona del riu.
-  Gestió de l'embassament de Bellús durant l'any hidrològic.
-  Control dels pous de la zona que poden estar afectant el cabal del riu.

En la foto: Camilo Sebastià de la Unió de Llauradors, Ramiro Climent alcalde de Senyera, Paco Sanz de Xúquer Viu, Joan Ramon regidor de Medi Ambient de Castelló, Alfred Gregori alcalde de Castelló i un representant del club de pescadors de Castelló.

divendres, 12 de febrer del 2010

XARXA PEL XÚQUER

Col·lectius i entitats per la defensa i recuperació dels espais de l'aigua del País Valencià i Castella la Manxa es reuniran el dia 20 de febrer a la ciutat de Cuenca per tal de constituir una Xarxa pel Xúquer.


XARXA PEL XÚQUER

Col·lectius i entitats per la defensa i la recuperació dels espais de l’aigua

A finals de 2000 va entrar en vigor en la Unió Europea la Directiva Marc de l'Aigua. Esta legislació va marcar un punt d'inflexió per a reconduir la política de l'aigua cap a la protecció dels ecosistemes, una vegada constatat el gravíssim deteriorament dels nostres espais de l'aigua.

La Directiva contempla un procés de planificació hidrològic obert a la participació de tota la societat -no sols dels usuaris econòmics- amb un calendari de treball que hauria d’haver finalitzat en 2009, l'objectiu del qual és el d'aconseguir el bon estat de totes les masses d'aigua en 2015.

En l'actualitat, gener del 2010, la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer acumula ja més de dos anys de retard respecte al calendari per a l'elaboració del Pla de Conca establert per la Directiva Marc de l'Aigua i per la Llei d'Aigües espanyola; i, el procés de planificació es troba paralitzat de ‘facto', al mateix temps que el deteriorament ambiental de la conca és cada vegada major:

- Continuen sense estar establerts els cabals ecològics en llits superficials el que ha ocasionat que en els últims anys s'hagen assecat trams de rius a Conca, Albacete o València. Persisteixen igualment greus problemes de contaminació en aquests llits.

- Les principals masses d'aigua subterrània experimenten una caiguda lliure tant en els seus nivells piezomètrics com en el seu estat qualitatiu. En paral·lel, els espais de l'aigua dependents del drenatge natural d'estes masses a través de llits, fonts, brolladors i aiguamolls estan desapareixent a marxes forçades .

- Cada vegada més l'abastiment d'aigua a la població corre perill de no poder dur-se a terme a partir de les fonts tradicionals i es projecten grans obres per a portar i portar l'aigua des de grans distàncies, tant dins com fóra de la conca hidrogràfica natural.

- L'opinió de la ciutadania corre seriós perill de no ser tinguda en compte, de manera que el nou Pla Hidrològic de Conca, com ja va ocórrer amb el de l'any 1998, puga nàixer fruit d'acords polítics entre les administracions públiques territorials afectades, sense consideració cap a la conservació del medi ambient.

Per tot això, els col·lectius i entitats que dins de la conca del Xúquer lluitem per uns espais de l'aigua vius, ens autoconvoquem el pròxim dissabte 20 de febrer en la ciutat de Conca a les 11 hores en el “Centro Joven (Avenida Reyes Católicos, 35)” vore mapa ací), per a abordar aquests temes d’interès comú i decidir sobre la possibilitat de crear una Xarxa pel Xúquer per a unir esforços en la tasca que compartim.

Esperant comptar amb la vostra presència, quedem a la vostra disposició.

Acció Ecologista – Agró, Ecologistes en Acció del País Valencià, Fundació Nova Cultura de l’Aigua, Seo/Birdlife, WWF/Adena, Xúquer Viu, Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de La Manchuela, Ecologistas en Acción-Albacete i Ecologistas en Acción-Cuenca

dimarts, 9 de febrer del 2010

TOLEDO INTEGRARÀ EL RIU TAJO EN LA CIUTAT

QUAN RECUPERARÀ VALÈNCIA EL TÚRIA AMB PLENES GARANTIES DE SEGURETAT?

SERAN ELS POLÍTICS VALENCIANS CAPAÇOS D'INTEGRAR EL TÚRIA EN VALÈNCIA?


EL PAÍS 4-02-10
REPORTAJE
Toledo y el Tajo, juntos y revueltos

El estudio Burgos y Garrido gana el concurso internacional para la rehabilitación de la ciudad - La integración del río en la urbe es la principal vocación del plan
M. JOSÉ DÍAZ DE TUESTA - Madrid
Como ocurrió en su día con Barcelona y el mar, Toledo y el río Tajo se darán la mano y dejarán de darse la espalda. La ciudad, un enclave que con criterios defensivos se levantó sobre una colina -y por lo tanto negando el río- va a emprender una de las transformaciones más notables de su larga historia: ni más ni menos que recuperar los márgenes del Tajo para su casco urbano. La revolucionaria restauración paisajística del entorno fluvial ocupará una extensión de 20 kilómetros, de los cuales 19 corresponden a los márgenes del río y algo más de uno al tramo urbano, el casco histórico de la ciudad. El estudio Burgos & Garrido ha ganado el concurso público internacional de ideas que convocó, en 2008, la Confederación Hidrográfica del Tajo, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
El proyecto -que cuenta con un presupuesto de 100 millones de euros- fue adjudicado en una segunda fase en la que había seis finalistas. En la actualidad, el estudio Burgos y Garrido dirige el equipo que realiza el proyecto Madrid Río para recuperación del Parque Lineal del Manzanares en Madrid.
Take me to the river es el lema que Francisco Burgos y Ginés Garrido eligieron para su propuesta. El cogollo fundamental de esta intervención es el tramo que discurre por el casco urbano de Toledo. Una zona despreciada y de muy difícil acceso, porque supone tener que descender unos 80 metros desde el núcleo de la ciudad. Además, la zona contemplada en el proyecto es la más degradada del río, donde se han ido acumulando históricamente laderas de escombro. En la Guerra Civil se arrojaban ahí los restos de las edificaciones destruidas por las bombas, que castigaron especialmente la ciudad. En este tramo es donde se plantean ahora miradores, un salón fluvial, alfombras vegetales, un aula hidraúlica y una zona de reforestación.
La segunda gran cuestión que plantea el proyecto es solucionar la movilidad, o en otras palabras: cómo comunicar el río con el casco histórico y facilitar su acceso. La solución que proponen los arquitectos incluye varios puentes, un funicular, ascensores y unas escaleras en ese kilómetro largo de extensión.
Estrechar la relación del Tajo y de la ciudad, y que eso sirva de disfrute de quienes la habitan, es el gran objetivo. Así, ambos márgenes del río tanto en su tramo fluvial como urbano (los algo más de 20 kilómetros) se conectarán y ese magnífico espacio se recuperará como zona de paseo. En un futuro también se prevé dotarlo de usos deportivos.
La última intervención que plantean Burgos y Garrido es salvar el patrimonio hidraúlico. La mayor parte son molinos, pero también alguna represa de producción eléctrica y edificios industriales con alto valor patrimonial.
"Nos proponemos poner en valor las características paisajísticas, culturales y ambientales del Tajo, conservar y proteger el dominio público hidráulico, y fomentar el uso del río por parte de los ciudadanos", apunta Ginés Garrido. Su proyecto es, de alguna manera, una nueva consecuencia del Plan Especial del Casco Histórico, que se encargó al arquitecto Joan Busquets, catedrático de la Universidad de Harvard, en 1997.
Como también lo es la intervención que lleva a cabo Rafael Moneo. Un edificio complejo que incluye un palacio de congresos y un aparcamiento conectados con la Plaza de Zocodover mediante una escalera mecánica, donde antes había un centro comercial que se había convertido en un área degradada. "Atreverse a rehacer ese espacio es muy valiente en una ciudad tan hecha como Toledo", considera Moneo. "Así que toda la intervención es una buena cosa para una ciudad que hace del turismo una de sus fuentes de ingresos y de vida. Y Toledo es una ciudad difícil", destaca.
Paloma Acuña, directora general de la Real Fundación de Toledo, afirma: "El proyecto capta muy bien el significado de un río de la ciudad y para la ciudad". Desde hace muchos años, la Fundación se ha significado en la defensa del patrimonio de la ciudad imperial.

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Toledo/Tajo/juntos/revueltos/elpepicul/20100204elpepicul_3/Tes

El nostre web, novament actiu

Estimats amics,
el web de Xúquer Viu http://www.xuquerviu.org torna a estar actiu.
M. Perucho (Xúquer Viu)

dilluns, 8 de febrer del 2010

COMUNICAT DE XÚQUER VIU RESPECTE A LA SENTENCIA DE L’AUDIÈNCIA NACIONAL QUE DESESTIMA EL RECURS DE LA JUNTA CENTRAL DEL VINALOPÓ

- La sentència deixa clar que l’aigua del Xúquer no té perquè destinar-se a abastiment.
- La sentència rebat tots els arguments d’Andrés Martínez i la Junta Central.
- Xúquer Viu demana al Govern que traga conseqüències de la sentència i renuncie a la pretensió de destinar l’aigua del Xúquer al desenvolupament urbanístic d’Alacant.

Nota. Podeu llegir la sentència descarregant-la del següent enllaç: http://www.xarxadelaiguaclara.org/Documentacio/judicials/Sentencia-AN-JCU-02-2010.doc

La sentència de l’Audiència Nacional és un autèntic “pal” a l’anomenada Junta Central d’Usuaris del Vinalopó, Alacantí i Marina Baixa, presidida per Andrés Martínez al rebatre punt per punt totes les argumentacions esgrimides en el seu recurs en contra del canvi de presa del Xúquer-Vinalopó al final del riu.
També posa en dubte la legitimitat de les negociacions portades a terme entre el Sr. Puxeu i els representants de la Junta Central per a repartir-se –al marge del procés d’elaboració del nou Pla de Conca i mitjançant negociacions “discretes” i poc transparents- l’aigua del Xúquer que es trasvase al Vinalopó. Concretament aquesta sentència  posa negre sobre blanc que la Junta Central no te cap dret d’ús ni sobre les aigües del transvasament i molt menys encara sobre les aigües del Xúquer –el Conveni bilateral que havia signat amb Aguas del Júcar en 2001 va ser anul·lat per esta última per incompliment en els pagaments. En aquest context, no entenem per què el Govern espanyol s’empenyia en negociar i crear comissions bilaterals amb la Junta Central com si aquesta fos un usuari legal del transvasament en lloc de portar a terme un procés de revisió concessional i canvi d’origen de l’aigua obert i transparent al conjunt de la societat alacantina i sense “intermediaris”.
En canvi el Govern no vol crear una comissió de seguiment amb els usuaris i societat de la conca cedent –iniciativa que va ser demanada a l’Administració fa 5 mesos per la Mesa pel Xúquer.

Passem a analitzar la sentència i les seues conseqüències:

1- L’Audiència Nacional assenyala en aquesta sentència que el canvi de presa del transvasament al final del riu, a l’assut de la Marquesa, va respectar la normativa ambiental estatal i comunitària aplicable. Igualment reconeix, en contra del criteri dels demandants, que el canvi de traçat va tindre en compte la viabilitat econòmica, tècnica, social i ambiental de l’obra.
L’Audiència posa a la Junta presidida per Andrés Martínez en el seu lloc, corroborant que no són usuaris legals dels transvasament  ja que no existeix títol algú pel que els recurrents tinguen cap dret a un determinat us dels cabals provinents del Xúquer, entre altres coses per no tindre cap conveni amb l’Estat al quedar anul·lat en 2005 el que existia. En aquest sentit Xúquer Viu es pregunta en qualitat de què està el Govern negociant i creant una comissió de treball respecte als usos de l’aigua que es trasvase des del Xúquer quan la pròpia sentència nega aquesta consideració. Mentre el Govern nega als usuaris de la conca cedent la informació i participació que sí dona als de la conca receptora.

2- Per altra part la sentència dona la raó a Xúquer Viu en la seua oposició al canvi d’usos del transvasament i en la seua exigència de que es respecten les finalitats oficials per les que se sol·licità subvenció a la Unió Europea. La sentencia dictamina que “los caudales se destinarán, como ya se ha dicho, a los usos y con las preferencias legalmente previstas”, i tenint en compte que la Sentència del Tribunal Suprem de 20 d’octubre de 2004 anul·la els articles del Pla de Conca de 1998 en els quals s’establia la reserva d’aigua del Xúquer per al transvasament i els usos als que es destinava, fins que no s’aprove el nou Pla de Conca no hi ha marc legal per a realitzar cap mena de transvasament.
Actualment, i de manera subsidiària, els únics objectius reconeguts del projecte són els que declararen per a demanar el finançament europeu del projecte (substitució de extraccions amb destinació agrícola per a recuperar els aqüífers del Vinalopó, descartant explícitament la producció d’aigua potable) i en la Declaració d’Impacte Ambiental de 2006 del projecte moficat que fixava com objectius d’aquest “contribuir a paliar el déficit de aguas de riego que sufren las comarcas del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja, así como contribuir a recuperar los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó” sense referir-se en cap moment a l’abastiment com a finalitat del projecte.
En aquest sentit la sentència és clara, ja que no sols desestima la petició principal que realitzà la Junta Central en la seu demanda, la de que s’anul·lara el canvi de traçat, sinó que explícitament desestima la formulada amb caràcter subsidiari, en la que la Junta Central reclamava l’obligatorietat de que l’Administració Estatal establira els mecanismes precisos per a que els cabals del transvasament serviran real i efectivament per a l’abastiment  i el regadiu de tots els cultius en les comarques del Vinalopó, Alacantí i Marina Baixa, pretensió que ha sigut denegada.
Per tant, no és cert que la sentència dictamine que l’aigua ha de ser per a regar i per a beure, sinó tot el contrari. El que diu és que del transvasament es beneficiaran no sols els usos agrícoles sino també la resta d’usuaris, en la mesura en la que –tal com estava plantejat el projecte modificat- la reducció de les extraccions agrícoles producte de la substitució de bombeigs de l’aqüífer per a usos agraris per aigua del Xúquer beneficiarà al conjunt de usuaris d’aigües subterrànies, puix aquesta substitució contribuirà a la recuperació dels nivells piezomètrics, reduint els costos de bombeig i incrementant la garantia de subministraments dels usuaris (agrícoles i urbans) dels aqüífers. Legalment és molt clara la diferència entre els usuaris d’una infraestructura i els beneficiaris d’una infraestructura –els quals no han de ser, necessariament, usuaris d’eixa infraestructura.

3- Xúquer Viu veu amb preocupació l’actitud del Ministeri de Medi Ambient respecte al transvasament Xúquer Vinalopó, puix l’incompliment de les finalitats fixades per al transvasament Xúquer-Vinalopó està posant en perill els 120 milions de euros de finançament europeu a aquest projecte. Per altra banda, Xúquer Viu alerta una vegada més de l’absència –hui per hui- de cap cobertura legal al transvasament d’aigües del Xúquer al Vinalopó, ja que els articles del Pla de Conca de 1998 referits a les reserves de cabals del Xúquer per enviar-los al Vinalopó són nuls de ple dret per Sentència del Tribunal Suprem de 20 d’octubre de 2004. Des de Xúquer Viu confiem en la responsabilitat de les Administracions Públiques així com en que actuaran complint la llei i les sentències judicials.

Notícies relacionades amb la sentència de l'AN sobre el Xúquer-Vinalopó.

LEVANTE 6-02-10
Xúquer Viu califica la sentencia del trasvase de ´varapalo´ a los usuarios del Vinalopó

Denuncian la negociación del Gobierno con la junta central del Vinalopó, a la que deslegitima la Audiencia

J.SIERRA VALENCIA

Un portavoz de Xúquer Viu manifestó ayer que la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que avala el cambio del trazado del trasvase Júcar-Vinalopó debería ser también un "toque de atención" al Gobierno, al poner "en tela de juicio", la legitimidad de las negociaciones que mantiene el secretario de Estado de Agua y Medio Ambiente, Josep Puxeu, con la Junta Central de Usuarios del Vinalopó.
En opinión de este colectivo, la sentencia es un "auténtico varapalo" a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Alacanti y Marina Baja, presidida por Andrés Martínez del Júcar-Vinalopó.
"No es cierto que la sentencia dictamine que el agua ha de ser para regar y beber"-como sostiene Martínez- "sino todo lo contrario"
Según afirma el comunicado, la sentencia "pone a la junta presidida por Andrés Martínez en su sitio, corroborando que no son los usuarios legales del trasvase, ya que no existe título alguno por el que los recurrentes tengan derecho alguno a a un determinado uso de los caudales provenientes del Júcar".
El colectivo recuerda que los supuestos "usuarios" no dispone de este estatus desde que en 2005 se anuló el convenio que tenían con el Estado y se pregunta " en calidad de qué está el Gobierno negociando y creando una comisión de trabajo -con los "usuarios"-sobre los usos del agua que se trasvase desde el Júcar cuando la propia sentencia les niega esa consideración... mientras niega a los usuarios de la cuenca cedente la información y la participación".

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/02/06/xuquer-viu-califica-sentencia-trasvase-varapalo-usuarios-vinalopo/676370.html

Vía libre para el Júcar-Vinalopó

Editorial

Por fin se solventa el mayor obstáculo con el que podía haber topado el trasvase del Júcar-Vinalopó después de trasladar al Azud de la Marquesa de Cullera la toma del agua. La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l´Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja presentó toda su artillería en una demanda, que ahora ha perdido en todos los frentes debido al inequívoco apoyo de la Audiencia Nacional con una contundencia tal que ha hecho, al parecer, desistir a los litigantes de presentar un recurso. No sólo legitima el cambio, algo que discutía también el Consell, sino su viabilidad económica, técnica, social y ambiental, y confirma también que el nuevo trazado garantiza mayor disponibilidad de caudales. Igualmente desestima la Audiencia la demanda con carácter subsidiario en la que reclamaban que el gobierno estableciera el mecanismo para que el caudal del trasvase sirviera para el consumo de boca y el regadío. Se trata, sin duda, de una sentencia clarificadora, que considera tanto los derechos de la cuenca receptora como los de la cedente al garantizar un caudal ecológico en el Júcar y reiterar que los trasvases hasta 80 hm3 serán siempre de excedentes. A partir de aquí el papel de estos regantes debería ser menos obstruccionista y seguir el camino de la negociación con el Gobierno. Este varapalo jurídico debería hacer recapacitar a los asociados sobre la actitud de la Junta porque lo más importante es que llegue pronto el agua y se respeten los caudales ambientales del Júcar para no poner en peligro la financiación europea.

http://www.levante-emv.com/opinion/2010/02/06/libre-jucarvinalopo/676260.html

______________________________________________________

EL PAÍS 6-02-10
Xúquer Viu celebra el fallo a favor del nuevo trazado del Júcar-Vinalopó

EL PAÍS - Valencia
La sección primera de la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha respaldado el cambio en trazado del trasvase Júcar-Vinalopó propuesto por el Gobierno. El fallo rechaza el recurso de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó
La plataforma que preside Andrés Martínez pretendía defender el trazado original del trasvase, que tenía su origen en Cortes de Pallás y no el Azud de la Marquesa, como decidió finalmente el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2007. El fallo, en este sentido, ha dado la razón al Gobierno.
Xúquer Viu también destacó que la sentencia pone "en tela de juicio" la legitimidad de las negociaciones realizadas entre el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, y los responsables de la Junta Central para "repartirse -al margen del proceso de elaboración del nuevo plan de cuenca- el agua del Júcar que se trasvasa al Vinalopó".
La plataforma defiende que la decisión de la Audiencia Nacional "pone negro sobre blanco que la Junta Central no tiene ningún derecho de uso sobre las aguas del trasvase y mucho menos sobre las aguas del Júcar". Además de negar el cambio de trazado, la Audiencia Nacional aclaró que "no existe título alguno por el que los recurrentes tengan derecho a un determinado uso de los caudales que se transporten por la conducción". Por ello, el colectivo dijo no entender el motivo por el que el Gobierno "se empeña" en negociar y crear comisiones bilaterales con la Junta Central como si esta fuera "un usuario legal" del trasvase mientras que no quiere crear "una comisión de seguimiento" con los usuarios y sociedades de la cuenca que cede, una iniciativa pedida hace cinco meses por la Mesa del Xúquer.
La principal queja de la Junta, el cambio del trazado del trasvase, fue desestimada porque, según la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia, "el nuevo trazado garantiza mayor disponibilidad de caudales a trasvasar". No sólo eso, sino que la Comisión Europea decidió co-financiar el proyecto con fondos FEDER por la "viabilidad económica, técnica, social y ambiental de la obra".

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Xuquer/Viu/celebra/fallo/favor/nuevo/trazado/Jucar-Vinalopo/elpepiespval/20100206elpval_10/Tes/

_________________________________________

INFORMACIÓN DE ALICANTE 5-02-10

NUEVA POLÉMICA
Los regantes del Vinalopó se quedan sin derechos sobre el uso del agua del Júcar

La sentencia que exige que el caudal sirva para beber y regar deja al Gobierno la potestad de cómo repartir los recursos

F. J. BENITO
La sentencia de la Audiencia Nacional que ha avalado el cambio del trazado del trasvase Júcar-Vinalopó de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa, y que exige que se cumpla el plan de cuenca en vigor (caudal para beber y regar) ha supuesto, también, un nuevo revés para los regantes. Según el fallo, los futuros beneficiarios del agua perdieron sus derechos a decidir sobre el uso del caudal el 29 de julio de 2005, día en el que el Ministerio rompió el convenio que éstos tenían con Aguas del Júcar desde el 13 de julio de 2001.
De esta forma, y a poco menos de un año para que el caudal de Cullera comience a llegar a Villena, el Gobierno central tiene en sus manos la competencia para decidir cómo repartir los hasta 80 hm3 que deben llegar todos los años. En estos momentos, está en vigor otro convenio suscrito el 29 de marzo de 2007 entre Aguas del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Júcar por el que ésta es la intermediaria con "quienes finalmente resulten titulares de los derechos de aprovechamiento del agua trasvasada que serán los usuarios finales de la obra", según recuerda el dictamen judicial.
La resolución obliga, por tanto, a que el presidente de la Junta Central, Andrés Martínez y su homólogo en la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, negocien un nuevo convenio porque, si no se llegara a un acuerdo, el Ministerio podría repartir el agua como crea conveniente.
En estos momentos, en el seno del propio Ministerio no hay un consenso completo sobre cuál debe ser el uso del agua del trasvase. Mientras, el secretario de Estado de Medio Rural y Marino, Josep Puxeu (Madrid) tiene claro que el caudal debe servir para todos los usos y así lo viene defendiendo desde julio de 2009. En Aguas del Júcar (Valencia), existen más dudas, sobre todo por la presión que soportan desde los colectivos antitrasvase. Fuentes de la Junta Central apelaron, no obstante, a que la situación no termine abriendo un nuevo frente después del acercamiento de posturas de los últimos meses.
Aguas del Júcar enfatizó, por su parte, que la Audiencia Nacional no sólo ha desestimado la petición principal que realizó la Junta Central en su demanda, la de que se anulara el cambio de trazado, sino que "también desestima la obligatoriedad de que el Gobierno estableciera los mecanismos para que los caudales del trasvase sirvieran para el abastecimiento y el regadío de todos los cultivos en las comarcas del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja". De hecho, la sentencia señala, según subrayó ayer Aguas del Júcar en una nota de Prensa, que, "resuelto el convenio suscrito en su día entre Aguas del Júcar y la Junta Central no existe título alguno por el que los recurrentes tengan derecho a un determinado uso de los caudales que se transporten por la conducción", según interpretación de la sentencia de Aguas del Júcar.
En el mismo párrafo se señala, no obstante, que dichos caudales "se destinarán, como ya se ha dicho, a los usos y las preferencias legalmente previstas". Recordar que el trasvase Júcar-Vinalopó se debe regir por el PHC del Júcar, aún vigente, en el que, según la Junta Central de Usuarios, se estableció que el agua que llegue a la provincia debe servir para todos los usos. Única fórmula para que la infraestructura sea viable económicamente.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional notificó anteayer a las partes la desestimación del recurso de la Junta Central contra el nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó entre el Azud de la Marquesa y Villena.

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2010/02/05/regantes-vinalopo-quedan-derechos-agua-jucar/976620.html

divendres, 5 de febrer del 2010

XÚQUER VIU AL TWITTER!

Si voleu estar al dia de les actualitzacions del bloc de Xúquer Viu, podeu seguir l'usuari de twitter xuquerviu. L'adreça és http://twitter.com/xuquerviu . Heu de tindre usuari de twitter.

IMPORTANT SENTÈNCIA DE L'AUDIÈNCIA NACIONAL SOBRE EL XÚQUER-VINALOPÓ

La sentència deixa clar que l’aigua del Xúquer no té perquè destinar-se a abastiment.

La sentència rebat tots els arguments d’Andrés Martínez i la Junta Central.

Xúquer Viu demana al Govern que traga conseqüències de la sentència i renúncie a la pretensió de destinar l’aigua del Xúquer al desenvolupament urbanístic del sud del País.


La sentència de l’Audiència Nacional és un autèntic "pal" a l’anomenada Junta Central d’Usuaris del Vinalopó, Alacantí i Marina Baixa, presidida per Andrés Martínez al rebatre punt per punt totes les argumentacions esgrimides en el seu recurs en contra del canvi de presa del Xúquer-Vinalopó al final del riu.

També suposa un colp al Govern espanyol, tant perquè la sentència admet que l’aigua del Xúquer no es destine a abastiment, com per que la sentència lleva a l’anomenada Junta d’Usuaris el seu caràcter d’usuaris, i per tant qüestiona les negociacions realitzades i les comissions creades pel Govern amb la Junta per estudiar els usos del transvasament.

L’Audiència posa a la Junta presidida per Andrés Martínez en el seu lloc, negant-los la condició d’usuaris i afirmant que no existeix títol algú pel que els recurrents tinguen dret a un determinat us dels cabals provinents del Xúquer, entre altres coses per no tindre cap conveni amb l’Estat al quedar anul·lat en 2005 el que existia. En aquest sentit, Xúquer Viu es pregunta en qualitat de què està el Govern negociant i creant una comissió de treball respecte als usos de l’aigua del Xúquer amb l’anomenada Junta d’Usuaris quan la pròpia sentència nega aquesta consideració. Mentre el Govern nega als usuaris de la conca cedent la informació i participació que sí dona als de la conca receptora.

Per altra part la sentència dona la raó a Xúquer Viu en la seua oposició al canvi d’usos del transvasament i en la seua exigència de que es respecten les finalitats oficials per les que se sol·licità subvenció a la Unió Europea. La pròpia sentència cita la Declaració d’Impacte Ambiental de 2006 que fixava com objectius del projecte “contribuir a paliar el déficit de aguas de riego que sufren las comarcas del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja, así como contribuir a recuperar los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó” sense referir-se en cap moment a l’abastiment.

En aquest sentit la sentència és clara, ja que no sols desestima la petició principal que realitzà la Junta Central en la seu demanda, la de que s’anul·lara el canvi de traçat, sinó que també desestima la formulada amb caràcter subsidiari, en la que reclamava l’obligatorietat de que l’Administració Estatal establira els mecanismes precisos per a que els cabals del transvasament serviran real i efectivament per a l’abastiment i el regadiu de les comarques del Vinalopó, Alacantí i Marina Baixa, pretensió que ha sigut denegada.

No és cert per tant que la sentència dictamine que l’aigua ha de ser per a regar i per a beure, sinó tot el contrari. El Pla de Conca vigent admet la possibilitat de transvasar fins a 80 hm3 anuals, un volum màxim con diu la sentència, però el benefici sobre els abastiments no es produeix de manera directa amb les aigües del Xúquer, sinó de manera indirecta a l’augmentar les garanties de subministrament al baixar la pressió sobre els aqüífers.

Xúquer Viu.Notícies


EL MUNDO 4-02-10
AGUA |
Sentencia de la Audiencia Nacional
Desestiman el recurso de la Junta Central contra el cambio de trazado del Júcar-Vinalopó

- La Audiencia rebate todos los argumentos esgrimidos por la Junta Central
- Considera que el nuevo trazado garantiza mayor disponibilidad de caudales
- Cree que el Ministerio tuvo totalmente en cuenta la viabilidad de la obra

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha decidido desestimar el recurso interpuesto por la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja contra el nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó que impulsa el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
En la sentencia de la Audiencia Nacional, fechada el pasado 10 de diciembre, se rebaten uno a uno todos los argumentos esgrimidos por la Junta Central contrarios al cambio de trazado.
La Audiencia Nacional señala en esta sentencia que la resolución de la Ministra de Medio Ambiente de fecha 20 de junio de 2007, por la que se modifica el trazado de la Conducción Júcar-Vinalopó, respetó la normativa ambiental estatal y comunitaria aplicable.
Asimismo, la sentencia recuerda que, según todos los informes presentados (incluidos los de la propia Junta Central) el nuevo trazado garantiza mayor disponibilidad de caudales a trasvasar.
Igualmente, la Audiencia Nacional reconoce, en contra del criterio de los demandantes, que el cambio de trazado sí que tuvo en cuenta la viabilidad económica, técnica, social y ambiental de la obra, y que precisamente por ello la Comisión Europea decidió co-financiar el nuevo trazado con fondos FEDER.
Por último, la Audiencia Nacional no sólo desestima la petición principal que realizó la Junta Central en su demanda, la de que se anulara el cambio de trazado, también desestima la formulada con carácter subsidiario, en la que se reclamaba por parte de la Junta Central la obligatoriedad de que la Administración Estatal estableciera los mecanismos precisos para que los caudales del trasvase sirvieran real y efectivamente para el abastecimiento y el regadío de todos los cultivos en las comarcas del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja.
De hecho, la sentencia señala claramente que, resuelto el Convenio suscrito en su día entre Aguas del Júcar y la Junta Central, no existe título alguno por el que los recurrentes tengan derecho a un determinado uso de los caudales que se transporten por la Conducción.
Cuarto revés judicial a la Junta Central
Cabe resaltar además que este es el cuarto revés judicial que recibe la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l’Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baja en su particular batalla contra el cambio de trazado del trasvase Júcar-Vinalopó.
El primero fue ante el Juzgado de lo Mercantil de Valencia; el segundo y el tercero ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; y el cuarto, éste ante la Audiencia Nacional.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/02/04/alicante/1265299048.html
________________________________________

INFORMACIÓN DE ALICANTE 5-02-10

NUEVA POLÉMICA
Los regantes del Vinalopó se quedan sin derechos sobre el uso del agua del Júcar

La sentencia que exige que el caudal sirva para beber y regar deja al Gobierno la potestad de cómo repartir los recursos

F. J. BENITO
La sentencia de la Audiencia Nacional que ha avalado el cambio del trazado del trasvase Júcar-Vinalopó de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa, y que exige que se cumpla el plan de cuenca en vigor (caudal para beber y regar) ha supuesto, también, un nuevo revés para los regantes. Según el fallo, los futuros beneficiarios del agua perdieron sus derechos a decidir sobre el uso del caudal el 29 de julio de 2005, día en el que el Ministerio rompió el convenio que éstos tenían con Aguas del Júcar desde el 13 de julio de 2001.
De esta forma, y a poco menos de un año para que el caudal de Cullera comience a llegar a Villena, el Gobierno central tiene en sus manos la competencia para decidir cómo repartir los hasta 80 hm3 que deben llegar todos los años. En estos momentos, está en vigor otro convenio suscrito el 29 de marzo de 2007 entre Aguas del Júcar y la Confederación Hidrográfica del Júcar por el que ésta es la intermediaria con "quienes finalmente resulten titulares de los derechos de aprovechamiento del agua trasvasada que serán los usuarios finales de la obra", según recuerda el dictamen judicial.
La resolución obliga, por tanto, a que el presidente de la Junta Central, Andrés Martínez y su homólogo en la Confederación del Júcar, Juan José Moragues, negocien un nuevo convenio porque, si no se llegara a un acuerdo, el Ministerio podría repartir el agua como crea conveniente.
En estos momentos, en el seno del propio Ministerio no hay un consenso completo sobre cuál debe ser el uso del agua del trasvase. Mientras, el secretario de Estado de Medio Rural y Marino, Josep Puxeu (Madrid) tiene claro que el caudal debe servir para todos los usos y así lo viene defendiendo desde julio de 2009. En Aguas del Júcar (Valencia), existen más dudas, sobre todo por la presión que soportan desde los colectivos antitrasvase. Fuentes de la Junta Central apelaron, no obstante, a que la situación no termine abriendo un nuevo frente después del acercamiento de posturas de los últimos meses.
Aguas del Júcar enfatizó, por su parte, que la Audiencia Nacional no sólo ha desestimado la petición principal que realizó la Junta Central en su demanda, la de que se anulara el cambio de trazado, sino que "también desestima la obligatoriedad de que el Gobierno estableciera los mecanismos para que los caudales del trasvase sirvieran para el abastecimiento y el regadío de todos los cultivos en las comarcas del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja". De hecho, la sentencia señala, según subrayó ayer Aguas del Júcar en una nota de Prensa, que, "resuelto el convenio suscrito en su día entre Aguas del Júcar y la Junta Central no existe título alguno por el que los recurrentes tengan derecho a un determinado uso de los caudales que se transporten por la conducción", según interpretación de la sentencia de Aguas del Júcar.
En el mismo párrafo se señala, no obstante, que dichos caudales "se destinarán, como ya se ha dicho, a los usos y las preferencias legalmente previstas". Recordar que el trasvase Júcar-Vinalopó se debe regir por el PHC del Júcar, aún vigente, en el que, según la Junta Central de Usuarios, se estableció que el agua que llegue a la provincia debe servir para todos los usos. Única fórmula para que la infraestructura sea viable económicamente.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional notificó anteayer a las partes la desestimación del recurso de la Junta Central contra el nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó entre el Azud de la Marquesa y Villena.

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2010/02/05/regantes-vinalopo-quedan-derechos-agua-jucar/976620.html
___________________________________________________

LEVANTE 4-02-10

La Audiencia Nacional da la razón al Gobierno en el trazado del Júcar-Vinalopó

La sentencia desestima el recurso de los usuarios contra el cambio de itinerario por el Azud de la Marquesa pero ordena respetar el plan de cuenca

F. J. BENITO ALICANTE
La Audiencia Nacional ha dado la razón al Ministerio de Medio Ambiente en el trazado del travase del Júcar-Vinalopó. Una sentencia de la magistrada Lourdes Sanz, titular de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, avala el objetivo primitivo del trasvase cuando éste arrancaba en Cortes de Pallás pero, al mismo tiempo, también respalda a Medio Ambiente, cuando el 20 de junio de 2007 decidía de forma unilateral cambiar el trazado para trasladar la toma del agua al Azud de la Marquesa.
El fallo desestima el recurso que había presentado la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó contra el cambio aprobado por el ministerio. En la sentencia queda claro que el proyecto ejecutado por Aguas del Júcar cumple estrictamente con la ley pero advierte de que la función del caudal trasvasado deberá ser la que se estableció en el plan hidrológico de la cuenca del Júcar. Es decir, según recoge el fallo, se exige el cumplimiento del artículo 24 apartado 1C. "Se fija en 80 hm3 el volumen máximo anual que pueda destinarse actualmente a paliar la sobreexplotación y déficit de abastecimiento del área del Vinalopó-l´Alacantí y Marina Baja", con aguas sobrantes una vez satisfechas las necesidades preferentes. La sentencia deja claro que deben participar en la financiación de los costes tanto los agricultores que consuman agua del trasvase a través de las tarifas de suministro, como las entidades con derecho sobre el agua y los usuarios que continúen extrayendo de los acuíferos.
El fallo señala, por otro lado, respecto al caudal ecológico, que el proyecto no afectará al régimen hídrico del río Júcar y de las zonas húmedas ligadas a éste, puesto que sólo serán trasvasables los sobrantes que resulten de la diferencia entre el caudal circulante en el Azud de la Marquesa y el caudal ecológico necesario para el mantenimiento del río, fijado en 600 litros por segundo de acuerdo con el Plan Hidrológico del Júcar. 
El presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, recibió la sentencia con cierto sabor agridulce. "La verdad es que nosotros consideramos que el trazado original era el más acertado pero no vamos a recurrir el fallo de la magistrada porque el escenario ha cambiado. Además, la sentencia también garantiza que el agua sirva para regar y beber que siempre ha sido nuestro objetivo porque así se cumplirá el objeto de esta actuación; recuperar los acuíferos".
La sentencia llega cuando el grado de ejecución del trasvase Júcar-Vinalopó alcanza el 90% (trazado Cullera-Villena) y Aguas del Júcar ha iniciado ya las primeras pruebas. Falta decidir en qué lugar del cauce se colocará la potabilizadora para que el agua del Azud de la Marquesa tenga calidad para que pueda utilizarse "en riego y abastecimiento" como ordena el fallo.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/02/04/audiencia-nacional-da--razon-gobierno-trazado-jucar-vinalopo/675726.html
_______________________________________________

INFORMACIÓN DE ALICANTE 4-02-10

TRIBUNALES
La Audiencia Nacional exige que el agua del Júcar sirva para regar y beber

Una sentencia avala el cambio que el Gobierno hizo en el trazado del trasvase, pero le obliga a suministrar recursos de calidad

F. J. BENITO 

El agua que llegue desde Cullera a la provincia por el trasvase Júcar-Vinalopó deberá servirá para regar y para beber. Una sentencia de la magistrada Lourdes Sanz, titular de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, hecha pública ayer, avala el objetivo primitivo del trasvase cuando éste arrancaba en Cortes de Pallás, pero, al mismo tiempo, también da la razón al Ministerio de Medio Ambiente cuando el 20 de junio de 2007 decidía de forma unilateral cambiar el trazado para trasladar la toma del agua al Azud de la Marquesa.
El fallo de la magistrada, curiosamente la misma que en su día rechazó un recurso de Castilla-La Mancha contra el trazado Cortes de Pallás-Villena, desestima el recurso que había presentado la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó contra el cambio aprobado por el Ministerio. En la sentencia facilitada a las partes, a la que ayer tuvo acceso este periódico, queda claro que el proyecto ejecutado por Aguas del Júcar cumple estrictamente con la ley, pero advierte de que la función del caudal trasvasado deberá ser la que se estableció en el plan hidrológico de la cuenca del Júcar. Es decir, según recoge el fallo "se fija en 80 hm3 el volumen máximo anual que pueda destinarse actualmente a paliar la sobreexplotación y déficit de abastecimiento del área del Vinalopó-l´Alacantí y Marina Baja", con aguas sobrantes, una vez satisfechas las necesidades preferentes. Por otro lado, la sentencia deja claro que deben participar en la financiación de los costes, tanto los agricultores que consuman agua del trasvase a través de las tarifas de suministro, como las entidades con derecho sobre el agua y los usuarios que continúen extrayendo agua de los acuíferos.
El fallo señala, por otro lado, respecto al caudal ecológico, que el proyecto no afectará al régimen hídrico del río Júcar y de las zonas húmedas ligadas a éste, puesto que sólo serán trasvasables los sobrantes que resulten de la diferencia entre el caudal circulante en el Azud de la Marquesa y el caudal ecológico necesario para el mantenimiento del río, fijado en 600 litros por segundo, de acuerdo con el Plan Hidrológico del Júcar. 
El presidente de la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó, Andrés Martínez, recibió la sentencia con cierto sabor agridulce. "La verdad es que nosotros consideramos que el trazado original era el más acertado, pero no vamos a recurrir el fallo de la magistrada, porque el escenario ha cambiado. Además, la sentencia también garantiza que el agua sirva para regar y beber, lo que siempre ha sido nuestro objetivo, porque así se cumplirá el objeto de esta actuación, recuperar los acuíferos".
La sentencia llega, por otra parte, cuando el grado de ejecución del Trasvase Júcar-Vinalopó alcanza el 90% -trazado Cullera-Villena- y Aguas del Júcar ha iniciado ya las primeras pruebas. Falta, sin embargo, decidir en qué lugar del cauce se colocará la potabilizadora necesaria para que el agua del Azud de la Marquesa tenga calidad para que pueda utilizarse en riego y abastecimiento como ordena la sentencia de la Audiencia Nacional. La infraestructura es un compromiso del propio secretario de Estado de Medio Rural y Marino, Josep Puxeu, pero falta por concretar la partida presupuestaria para financiar una obra que no bajará de los 30 millones de euros y que, hoy por hoy, no figura en ningún documento.

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2010/02/04/audiencia-exige-agua-jucar-sirva-regar-beber/976268.html
_______________________________________________________

ABC 4-02-10

(Castilla La Mancha)
CIENCIA-TECNOLOGIA,AMBIENTE-NATURALEZA
Desestiman el recurso contra el cambio del trazado de trasvase Júcar-Vinalopó

La sentencia, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, respalda la decisión tomada el 20 de junio de 2007 por parte del Ministerio de trasladar la toma de agua de Cortes de Pallás al Azud de la Marquesa.

El Gobierno resolvió cambiar la toma del agua por considerar que los caudales del Júcar en este segundo punto (en el curso bajo del río) son mayores de los que se pueden producir en el primero, "proporcionando mayores volúmenes trasvasables".
La Junta Central recurrió esta decisión y denunció que el proyecto informativo aprobado por Medio Ambiente modificaba "sustancialmente" uno anterior, de 2002, de ejecución de obra hidráulica para transferir recursos hídricos del Júcar mediante una toma en Cortes de Pallás (Valencia) hasta el sistema Vinalopó-Alacantí en Villena (Alicante).
Según la demandante, tras la concesión de fondos europeos para subvencionar la obra, el Ministerio hizo "suya" una alternativa presentada al proyecto denominada "solución Alicante" que aconsejaba el cambio de toma a Azud de la Marquesa "en contra de la obra que antes había aprobado y adjudicado".
A juicio de la Junta, entre otros, "no consta suficientemente acreditada la viabilidad técnica, económica y ambiental del proyecto" que encierra modificación del trazado, y la nueva conducción "carece de usuarios y, consecuentemente, de convenio suscrito con los mismos para su financiación".
Por contra, el tribunal señala que el acuerdo del Ministerio de cambiar el trazado "respetó la normativa ambiental estatal y comunitaria aplicable".
Asimismo, la sentencia recuerda que, según todos los informes presentados, incluidos los de la propia Junta Central, el nuevo trazado "garantiza mayor disponibilidad de caudales a trasvasar".
Igualmente, la Audiencia Nacional reconoce, en contra del criterio de los demandantes, que el cambio de trazado "sí tuvo en cuenta la viabilidad económica, técnica, social y ambiental de la obra", y que, precisamente por ello, la Comisión Europea decidió co-financiar el nuevo trazado con fondos FEDER.
Además de desestimar la petición principal de la demandante -anular el cambio de trazado-, rechaza también su solicitud de obligatoriedad de que la Administración central estableciera los mecanismos precisos para que los caudales del trasvase sirvieran efectivamente para el abastecimiento y el regadío en las comarcas del Vinalopó, Alacantí y Marina Baja.
En ese sentido, la Sala señala que, resuelto el convenio suscrito en su día entre Aguas del Júcar y la Junta Central, "no existe título alguno por el que los recurrentes tengan derecho a un determinado uso de los caudales que se transporten" por la conducción Júcar-Vinalopó.
Según el Gobierno, el principal objetivo del proyecto, cuya ejecución alcanza ya el 92%, es recuperar los acuíferos sobreexplotados del Vinalopó, respetando los derechos de los usuarios del Júcar y las condiciones ambientales del río y la Albufera, tal y como exige la Unión Europea.
Ello permitirá trasvasar al Vinalopó hasta 80 hectómetros cúbicos de agua al año procedente de sobrantes del curso bajo del Júcar, con una inversión total prevista de algo más de 320 millones de euros, con una aportación de fondos FEDER de 120 millones.
EFE
__________________________________

dijous, 4 de febrer del 2010

Opinió. L'ecologisme del Consell.

Al fil de l'entrada de hui, em ve a la memòria l'ecologisme militant, al més pur estil Monty Python, del nostre Consell. Faré un repàs històric per què fem memòria junts.

Primer va ser la preocupació per la Posidònia (on habiten i es reprodueixen molts tipus de peixos), que podrien ser afectades per les dessaladores, després les balenes, per les prospeccions del fons marí en busca de petroli, si no recorde malament, i ara els arbres del País, per als quals necessitem aigua de l'Ebre. Home, si no fós perque ens coneixem, podriem fins i tot caure al parany de creure'ns-ho. Però supose que no ens volen enganyar a nosaltres, sinó que el missatge populista de baix nivell va dirigit al 50% ("o mil", que diria el Tio Masclet) del cens que sistemàticament els vota.

M'agradaria fer uns comentaris al respecte per si algunes persones d'aquesta meitat dels votants es dignen a passar pel nostre bloc. En primer lloc està el tema de la Posidònia; efectivament, sembla raonable que el resultat de la dessalació (el salobre) augmenta la salinitat de l'aigua i afecta la flora subaquàtica. Però la dessalació, com tota activitat humana, té un preu, i aquest preu seria endur-se aquest salobre mar endins per no afectar la Posidònia que es troba a les zones més costaneres. Ara, si volem dessalar baratet, és clar, ho fotem tot. Però vet ací la contradicció o el cinisme, millor dit, de l'argumentació del Consell. Per una banda denuncien açò i per altra parlen de la pèrdua de l'aigua dels rius a la mar... Doncs, per si no ho saben, que jo pense que sí ho saben, i això és el pitjor, l'aportació d'aigua dolça a una mar mig tancada com la Mediterrània, és importantíssima per què la salinitat no augmente, que és el que està passant des què els rius de la Mediterrània cada vegada aporten menys aigua per motius de consum humà i sequeres. A banda que enriqueixen els ecosistemes costaners amb aportacions d'aliment per la fauna marina, com sembla preocupar-los en el tema de la Posidònia. Llavors, com quedem? Doncs quedem en que "lo tuyo es puro teatro", per ací dic una cosa si em convé i per allà en dic un altra, amagant la realitat de la contradicció que hi ha entre totes dues.

En el tema de les balenes, he de reconéixer que no sé quins són els problemes que genera la prospecció, però imagine que això pot ser cert. Ara, també podrien preocupar-se dels peixos del Xúquer i l'Albufera, que és compatible amb la preocupació per les balenes. Aquesta doble cara em fa pensar en la manca de sinceritat de l'argument ecologista del Consell.

I ara, ara toquen els arbres. Volien fer un transvasament talant arbres a mansalva al Massís del Caroig i la Serra d'Enguera, i ara estan preocupats pels arbres. I resulta que si no tenim l'aigua de l'Ebre els arbres es moriran. Ací, qui ha posat en perill els arbres del nostre País, i no només els de la serra, també els dels horts, ha estat la política urbanística seguida pels diferents governs tan d'allà com d'ací en els darrers vint anys, ara, i des del seixanta, abans. Els rius, en primer lloc, no són canonades que duen aigua per al consum humà, i, en segon lloc, disposen d'uns recursos limitats, i més en temps de sequeres i fins i tot de canvi climàtic. Per exemplificar la sobreexplotació de rius i aqüífers, podria dir que si una família gasta més diners dels que ingressa mensualment, la cosa no pinta bé. En això crec que estarem d'acord. I més, ara. Doncs si pretens consumir, siga en expansió demogràfica, siga en activitat econòmica insostenible, més aigua de la que entra als aqüífers, el resultat és el que és. Si a més li poses l'explotació de la Manxa Oriental, i si penses que l'aigua del Xúquer ha de donar a beure a la població del nostre País, des d'Almenara a les comarques del Sud, doncs ja podem anar fent números, que els comptes no eixen per enlloc. I no pensem que l'Ebre és la solució, perquè és un riu que també està patint, i a la regressió del seu delta em remetesc. Aprendre de l'experiència (què ha passat amb el Segura, el Vinalopó i els seus aqüífers i per què ha passat?), usar la raó i el mètode científic per dirigir un país... això ho deuen fer en un altre planeta, perquè ací no.

Al final, estem atrapats en una crisi fruit del model econòmic que ens deixa sense feina, sense diners, sense paisatge i sense res. Algú s'ha preguntat per què França o Alemanya ja no estan en recessió? Algú s'ha parat a mirar si la seua economia depèn tant com la nostra de la construcció? I algú pensa que el fet de fer una potabilitzadora per l'aigua del Xúquer-Vinalopó no obeeix sinó a la insistència estúpida amb el mateix model econòmic que ens ha portat fins on estem? I els arbres, senyor Cotino? "Als arbres que els donen", deu pensar mentre riu per dins...

Manel Perucho (Xúquer Viu)

Notícies. Cotino, preocupat pels arbres... ai mare.

Mentre que Puxeu, Secretari d'Estat d'Aigua del Govern espanyol, es reuneix en secret amb Cotino, Conseller d'Aigua del Govern Valencià, per a parlar de com expoliar definitivament al Xúquer, Cotino torna a reivindicar el transvasament de l'Ebre i diu que hi ha 200 milions d'arbres en perill. I és que quan sentim algú del Consell parlar de preservació del Medi Ambient ens posem a tremolar...

La pregunta és: Serà Puxeu, en realitat, militant del PP? O voldrà Cotino entrar en el PSOE? El cas és que comencen a semblar-se massa...


EL MUNDO 31-01-10
Juan Cotino, vicepresidente tercero del Consell

'200 millones de árboles están en peligro si no se ejecuta el trasvase del Ebro'

La masa forestal alcanza los 500 millones de árboles en la Comunidad
Absorben más de seis millones de toneladas de dióxido de carbono
Efe | Valencia
El Vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha recordado este domingo que "en la Comunidad Valenciana existen cerca de 200.000 hectáreas de regadío que dan vida a 200 millones de árboles que se encuentran en peligro si no se ejecuta el trasvase del Ebro".
Cotino se ha reunido esta mañana con la Asociación de Profesionales de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola. Un acto en el que se ha conmemorado el 20 aniversario del Día del Árbol.
Cotino ha explicado que "el agua constituye una fuente de vida de los árboles, de nuestra sociedad y de nuestra economía, por lo que resulta imprescindible asegurar un suministro de agua en cantidad y calidad suficiente mediante una política de trasvases solidaria; como el Tajo-Segura, el Júcar-Vinalopó y el trasvase del Ebro".
Ha recordado también que el sector viverista de la Comunidad Valenciana produce unos 50 millones de ejemplares de árboles y plantas al año. "Una parte de esta producción se planta en nuestro territorio y otra se destina a la exportación, principalmente a países árabes, lo que supone una fuente de creación de empleo muy importante".
Un pulmón verde
En la Comunitat Valenciana existen, en la actualidad, cerca de 500 millones de árboles, de los cuales 240 millones constituyen masa forestal y absorben más de 6 millones de toneladas de CO2 al año. "La protección de los árboles es fundamental para lograr el objetivo de una Comunidad productiva y verde", ha señalado Cotino.
"Con el objetivo de mejorar tanto la calidad como la cantidad de nuestras masas forestales la Generalitat está desarrollando importantes actuaciones en esta materia" ha asegurado el Vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
"Así -ha explicado el Vicepresidente Cotino- durante esta legislatura se ha ejecutado obras de repoblación y regeneración forestal en más de 17.000 hectáreas, donde se han plantado más de nueve millones de plantas pertenecientes a un total de 78 especies. Estas actuaciones han supuesto una inversión de 44 millones de euros".
"Estas actuaciones de reforestación mejoran el paisaje y se insertan en una política global del Gobierno de la Generalitat de sostenibilidad y educación ambiental que, a su vez, es una estrategia para un futuro más verde en la Comunitat Valenciana", ha destacado finalmente Cotino.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/01/31/valencia/1264940246.html
___________________________________

INFORMACIÓN DE ALICANTE 28-01-10

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Puxeu ratifica al Consell que habrá potabilizadora para el agua del Júcar-Vinalopó

El secretario de Estado anuncia que ya hay dotación económica y despeja las dudas que tenían los regantes

F. J. B. 
El secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, ha trasladado oficialmente al vicepresidente del Consell, Juan Cotino, y, por ende, a la Junta Central de Usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó que el proyecto para construir la potabilizadora que trate las aguas del Júcar que llegarán a Villena por el trasvase cuenta ya con dotación económica. De esta forma, quedan despejadas, definitivamente, las dudas que tenían los agricultores sobre una infraestructura que se considera clave para poder aceptar el agua que se captará en el Azud de la Marquesa y que, según el acuerdo alcanzado entre Medio Ambiente y los futuros usuarios, deberá servir para todos los usos, es decir para beber y regar. Algo que rechazan los colectivos antitrasvasistas de Valencia (Xúquer Viu) y que, al parecer, aceptarían ya las comunidades de regantes de la Ribera, tras la política de consenso desarrollada en los últimos meses por el vicepresidente y conseller Cotino. 

Sobrantes
Aguas del Júcar enviará todos los años a la provincia hasta 80 hm3 de agua desde Cullera que servirá para cerrar pozos, tanto de los que se extrae caudal para regar como para beber, tal como se estableció en el proyecto inicial del trasvase cuando el agua se tomaba en Cortes de Pallás. Tanto la sociedad estatal como la Confederación del Júcar han destacado desde el primer día que el agua será la que sobre en el Júcar, producto de las obras de modernización de regadíos. 
Acuajúcar anunció a principios de mes que el grado de ejecución de las obras del Júcar-Vinalopó ha alcanzado el 92% y su puesta en marcha está prevista para la segunda mitad del año. El anuncio de Aguas del Júcar se produjo justo en el día en el que se conoció que la Audiencia Nacional había desestimado el recurso del Ayuntamiento de Cullera contra la toma en el Azud de la Marquesa. Ahora, tras conocerse que antes de enviar caudales éstos se potabilizarán, la fecha para el arranque del trasvase sigue siendo una incógnita porque, además, deben redactarse unas normas de explotación que siguen negociándose.
El primer tramo del trasvase Júcar-Vinalopó (polémica toma del agua) recorre los términos municipales de Cullera y Llaurí, desde el punto de toma en el Azud de la Marquesa hasta la Sierra de Corbera. Son en total cerca de 9 kilómetros de tubería los que se han instalado en este tramo, en el que además se han ejecutado 3 infraestructuras básicas para la conducción Júcar-Vinalopó: la obra de captación, la estación de impulsión y la balsa de Panser que ya se está llenando en fase de pruebas. Las obras cuentan con un presupuesto cercano a los 40 millones de euros y su grado de ejecución ronda ya el 85% del total, según datos de Acuajúcar.

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2010/01/28/puxeu-ratifica-consell-habra-potabilizadora-agua-jucar-vinalopo/974014.html
_____________________________________________

dimecres, 3 de febrer del 2010

XÚQUER VIU AMB EL CABANYAL

Xúquer Viu va participar en la manifestació per El Cabanyal de diumenge passat. Ací teniu algunes notícies i fotos (a la dreta) d'aquesta gran manifestació plena, segons el Consell, de forasters. Les fotos demostren que nosaltres, que som d'ací, hi vam anar.


LEVANTE 1-02-10

Clamor por un Cabanyal entero y vivo

Unas 30.000 personas invaden la calle de la Reina para exigir la paralización de los derribos y la rehabilitación integral del barrio - Denuncian el "falso valencianismo" del Consell y advierten de que no van a parar hasta recuperar la zona

J. L. GARCÍA VALENCIA
El Cabanyal vivió ayer la manifestación más multitudinaria que se recuerda en defensa de la rehabilitación del barrio y contra el Plan de Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) que incluye una prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar que parte el barrio y contempla el derribo de cientos de casas.
Miles de personas -30.000, según la organización; y 3.000, a juicio de la Policía local- acudieron al mediodía de ayer a la llamada de la Plataforma Salvem el Cabanyal. Una manifestación festiva que transcurrió sin incidentes entre la Avenida de Tarongers y la plaza de la Creu y en la que se volvió a exigir, como en los últimos once años, que se detengan los derribos de casas y la aprobación de un plan de rehabilitación integral para recuperar el barrio desde el punto de vista social y patrimonial: "El Cabanyal és nostre i el volem sencer i viu", rezaba el lema. 
Con todo, la marcha celebrada ayer no fue una más. Se produjo tras la declaración del Ministerio de Cultura de "expolio" por parte del ayuntamiento y la réplica jurídica del Consell -un decreto que desprotege el barrio para legalizar los derribos-, que ha desembocado en un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la Generalitat y en el enésimo frente político del Consell ante Zapatero.
La portavoz de la Plataforma de Salvem el Cabanyal, Maribel Doménech, se mostró "esperanzada" por la actuación del ministerio, que lleva el conflicto a un nuevo escenario en que "está próximo a resolverse". En este sentido, trasladó a la ciudadanía que se trata de "un proceso judicial, no político", como insiste en plantearlo el Consell.
La portavoz se refirió en estos términos antes del inicio de la marcha. Más combativo fue el manifiesto, leído dos horas después ante miles de personas frente al Mercado del Cabanyal. El PEPRI es un "ataque a la cultura, a la memoria colectiva y a la identidad, porque es un barrio singular y hermosísimo digno de permanecer en el tiempo", señalaba. Después de "12 años de lucha", la entidad aseveró que "no va a parar hasta que el barrio se rehabilite y se quede entero y vivo".
Los organizadores fueron muy críticos con el PP, al que acusaron de "llevar la degradación, el dolor y la injusticia social" al barrio. Denunciaron la postura política que ha tomado el Consell y el ayuntamiento, planteando la actuación del Gobierno como un ataque al autogobierno de los valencianos: "No al falso autonomismo; no al falso valencianismo", clamaron.El comunicado de los organizadores denunció la "especulación" como el interés que mueve la prolongación, y señalaron que en los últimos años han sido instalados en el barrio "colectivos desfavorecidos creando inseguridad y un ambiente hostil" para generar un clima de apoyo a los derribos. 
Finalmente, se hizo una llamada a la "unidad" y al apoyo de toda la sociedad para lograr el objetivo final de la "rehabilitación sin destrucción" del barrio.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/02/01/miles-personas-derribos-cabanyal/674813.html
__________________________________________________

EL PAÍS 1-02-10
Miles de familias salen en defensa del barrio de El Cabanyal en Valencia

Los manifestantes exigen a Barberá que rehabilite y no destruya el patrimonio

JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia
Fueron más de 50 minutos de ver gente y más gente desfilar a buen paso por la calle de la Reina hacia la avenida del Mediterráneo y el mercado municipal. "En El Cabanyal no hay tanta gente", proclamó un vecino airado y partidario de la prolongación de la avenida de Blasco Ibañez de Valencia que, de realizarse, destruiría la trama urbana del barrio marinero de Valencia. Y tenía razón, porque ayer no sólo se manifestaron miles de vecinos de El Cabanyal-Canyamelar. También lo hicieron miles de vecinos de otros barrios de Valencia que sienten que está en juego una parte importante de su patrimonio colectivo, de su memoria y de su futuro.
Familias con perro, en bicicleta, con los carritos de los niños, venidas en tranvía, a pie o en coche aguardaron ayer pacientemente para colocarse detrás de una pancarta con el lema Salvem El Cabanyal-Canyamelar que portaban siete mujeres y tres hombres vecinos del barrio. La plataforma cívica contó 30.000 manifestantes. La Policía Local de Valencia se plantó en 3.000.
Los representantes de los partidos políticos -todos menos el PP- se agruparon a un centenar de metros de la cabecera de la manifestación con el lema central de la convocatoria: El Cabanyal es nostre i el volem sencer i viu. Entre los manifestantes, varias batucadas y un grupo de gaiteros se encargaron de poner la música. Cañas con pequeñas velas blancas en la punta y carteles artesanales con alusiones a las ansias de Rita Barberá de demoler la trama urbana del barrio punteaban la imagen de los manifestantes.
Al finalizar el recorrido, un portavoz de la plataforma vecinal leyó un comunicado en el que reclamó "un plan de rehabilitación integral que cuente con la participación de los ciudadanos" y recordó que El Cabanyal nunca había sido una zona degradada hasta la decisión de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de "expoliar" el barrio para impulsar "un proyecto especulativo".
"Están enmarranando el barrio para que la gente se vaya", insistió un jubilado de nombre Miguel, que reconocía a uno de sus vecinos que en El Cabanyal hay determinadas calles que se han vuelto peligrosas e insalubres por el hacinamiento de familias con riesgo de marginación y el trapicheo de drogas. "No se puede permitir que el barrio continúe deteriorándose", sentenció Petra Galán, que acudió en su silla de ruedas a la manifestación.La portavoz de la plataforma cívica Salvem El Cabanyal, Maribel Doménech, explicó que el plan que pretende derribar más de 450 edificios para prolongar la avenida de Blasco Ibañez hasta el mar es "un ataque a la cultura, a la memoria colectiva y a la identidad, porque es un barrio singular y hermosísimo digno de permanecer en el tiempo". Para Doménech la prolongación que insiste en realizar el PP "no es necesaria, ya que hay cinco avenidas que dan al mar y en este momento hay proyectos que van a llevar a dos nuevas salidas".
La plataforma vecinal reconoció ayer que está "esperanzada" porque la declaración de expolio realizada por el Ministerio de Cultura ha dado paso a una nueva situación. "Se trata de un proceso judicial, no político", insistió.
La decisión del Consell de reunirse de urgencia el pasado sábado -para presentar la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley que levanta la protección patrimonial a El Cabanyal como un ataque a la autonomía valenciana- no desanimó a los vecinos, que exigieron al PP que renuncie al expolio urbanístico.
Tanto el Consell como el equipo de gobierno municipal insistieron en presentar la protesta ciudadana como la de un grupo de gentes venidas de Madrid y, especialmente, de Cataluña para impedir la prolongación de una avenida en Valencia. El remate lo puso el portavoz popular en las Cortes Valencianas y consejero de Ciudadanía, Rafael Blasco, para quien el recurso interpuesto contra la decisión del Consell de levantar la protección al barrio de El Cabanyal "es la mayor agresión que sufrimos los valencianos desde que Felipe V abolió los fueros".
El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, el popular Alfonso Grau, tampoco escatimó esfuerzos a la hora de descalificar a los manifestantes. Grau tachó de "bochornoso espectáculo" la manifestación vecinal organizada por "grupos radicales".
Por su parte, la portavoz municipal socialista, Carmen Alborch, explicó que la prolongación que partiría en dos el barrio es "absolutamente innecesaria". "Hemos venido a apoyar el barrio y a los vecinos de El Cabanyal, a defender sus modos de vida y su arquitectura", dijo Alborch.
La coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, y el coordinador de Valencia ciudad, Amadeu Sanchis, indicaron que el Ayuntamiento "ha perdido los papeles" e instaron al PP a rectificar y apostar por la rehabilitación y no la destrucción del barrio.
El portavoz parlamentario de Compromís, Enric Morera, acompañado de otros cargos de su coalición, afirmó que "Barberá ha tocado fondo con el proyecto destructor". "A pesar de presentarse como defensora de las tradiciones, Barberá es capaz de destruir edificios protegidos para beneficiar a unos pocos", indicó.

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Miles/familias/salen/defensa/barrio/Cabanyal/Valencia/elpepiespval/20100201elpval_2/Tes/

dilluns, 1 de febrer del 2010

El nostre web, momentàniament inactiu

Estimats amics i amigues, el nostre web es troba inactiu. Us avisarem quan tornem a activar-lo. Disculpeu les molèsties.

Manel Perucho - Xúquer Viu

El secretari d'Estat d'aigua Puxeu, després de passar per l'hort de Cotino, ratifica la potabilitzadora d'aigua per al Xúquer-Vinalopó

Puxeu (PSOE), secretari d'Estat d'aigua, ratifica al Consell (PP) la planta potabilitzadora per al Xúquer-Vinalopó, mentre les Riberes no n'han tingut mai... Casualment, la setmana passada, Puxeu va passar un dia d'esbarjo a la casa de camp de Cotino, com podeu llegir en aquest mateix bloc d'una notícia extreta de Levante-EMV. Déu els cria i ells se'n van a l'hort.


LEVANTE 28-01-10

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Puxeu ratifica al Consell que habrá potabilizadora para el agua del Júcar-Vinalopó

El secretario de Estado anuncia que ya hay dotación económica y despeja las dudas que tenían los regantes


F. J. B. El secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, ha trasladado oficialmente al vicepresidente del Consell, Juan Cotino, y, por ende, a la Junta Central de Usuarios del trasvase Júcar-Vinalopó que el proyecto para construir la potabilizadora que trate las aguas del Júcar que llegarán a Villena por el trasvase cuenta ya con dotación económica. De esta forma, quedan despejadas, definitivamente, las dudas que tenían los agricultores sobre una infraestructura que se considera clave para poder aceptar el agua que se captará en el Azud de la Marquesa y que, según el acuerdo alcanzado entre Medio Ambiente y los futuros usuarios, deberá servir para todos los usos, es decir para beber y regar. Algo que rechazan los colectivos antitrasvasistas de Valencia (Xúquer Viu) y que, al parecer, aceptarían ya las comunidades de regantes de la Ribera, tras la política de consenso desarrollada en los últimos meses por el vicepresidente y conseller Cotino.

Sobrantes
Aguas del Júcar enviará todos los años a la provincia hasta 80 hm3 de agua desde Cullera que servirá para cerrar pozos, tanto de los que se extrae caudal para regar como para beber, tal como se estableció en el proyecto inicial del trasvase cuando el agua se tomaba en Cortes de Pallás. Tanto la sociedad estatal como la Confederación del Júcar han destacado desde el primer día que el agua será la que sobre en el Júcar, producto de las obras de modernización de regadíos.
Acuajúcar anunció a principios de mes que el grado de ejecución de las obras del Júcar-Vinalopó ha alcanzado el 92% y su puesta en marcha está prevista para la segunda mitad del año. El anuncio de Aguas del Júcar se produjo justo en el día en el que se conoció que la Audiencia Nacional había desestimado el recurso del Ayuntamiento de Cullera contra la toma en el Azud de la Marquesa. Ahora, tras conocerse que antes de enviar caudales éstos se potabilizarán, la fecha para el arranque del trasvase sigue siendo una incógnita porque, además, deben redactarse unas normas de explotación que siguen negociándose.
El primer tramo del trasvase Júcar-Vinalopó (polémica toma del agua) recorre los términos municipales de Cullera y Llaurí, desde el punto de toma en el Azud de la Marquesa hasta la Sierra de Corbera. Son en total cerca de 9 kilómetros de tubería los que se han instalado en este tramo, en el que además se han ejecutado 3 infraestructuras básicas para la conducción Júcar-Vinalopó: la obra de captación, la estación de impulsión y la balsa de Panser que ya se está llenando en fase de pruebas. Las obras cuentan con un presupuesto cercano a los 40 millones de euros y su grado de ejecución ronda ya el 85% del total, según datos de Acuajúcar.


http://www.diarioinformacion.com/alicante/2010/01/28/puxeu-ratifica-consell-habra-potabilizadora-agua-jucar-vinalopo/974014.html