Xúquer Viu

Xúquer Viu

dimarts, 23 d’octubre del 2012

DISSABTE 27 D'OCTUBRE CONCENTRACIÓ. A LES 12:00 A LA DELEGACIÓ DE GOVERN DE VALÈNCIA

DISSABTE 27 D'OCTUBRE CONCENTRACIÓ. A LES 12:00 A LA DELEGACIÓ DE GOVERN DE VALÈNCIA (C/ COLOM, 60)

30 ANYS SENSE PLA CONTRA LES RIUADES!


PROU DE SOBREEXPLOTACIÓ AL XÚQUER!
 

PER UN NOU PLA DE CONCA!
 

CABALS ECOLÒGICS JA!

 

LA MESA PEL XÚQUER EXIGEIX LA RECUPERACIÓ INTEGRAL DEL RIU I DE L'ALBUFERALa paralització del Pla contra Avingudes, l'estancament en l'elaboració del nou Pla de Conca i la falta de cabals ecològics en el riu demostren el bloqueig en la gestió ambiental del riu

El dissabte 27 la Mesa pel Xúquer i Xúquer Viu es concentrarà davant la Delegació de Govern per a demanar el desbloqueig de tots aquests temes

En el 30 aniversari de la "pantanada" el Pla contra Avingudes es troba paralitzat i sense pressupost

Es denunciarà qualsevol nova transferència d'aigua del Xúquer al Vinalopó si no es compleixen rigorosament les condicions establertes per la Unió Europea

La Mesa pel Xúquer que agrupa a ajuntaments, regants, grups ecologistes, sindicats, organitzacions agràries i entitats de la Ribera mostrà ahir la seua preocupació per la paralització de la recuperació del riu en temes considerats fonamentals per a la gestió hídrològica que afecten també de manera notable a l'Albufera, la nostra principal zona humida:

- La paralització dels treballs relacionats amb el condicionament del Xúquer i la recuperació del llit fluvial, més conegut com Pla d'Avingudes. La Mesa de Participació es va reunir per última vegada a desembre de 2011 restant pendents el tractament de diversos temes. A més, s'han anul·lat projectes ja aprovats com el de protecció a Albalat de la Ribera.

- L'estancament en el procés d'elaboració del nou Pla Hidrològic del Xúquer, element fonamental en la gestió de l’aigua, que hauria d’haver-se aprovat a desembre de 2009, d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua, i la primera revisió del mateix s’hauria d’efectuar al cap de sis anys, en 2015. La nostra demarcació porta més de tres anys de retràs en l'elaboració del nou Pla Hidrològic de Conca i, el procés de planificació es troba paralitzat, a la vegada que el deteriorament ambiental avança a marxes forçades, sense que estiguen fixats els cabals ecològics, ni s'haja acabat amb la sobreexplotació d'aqüífers com els de la Manxa Oriental o el Vinalopó, entre altres temes.

- La situació del Xúquer-Vinalopó i el compliment de les condicions vinculades al finançament europeu, entre les que destaquen, la fixació i respecte de cabals ecològics al Xúquer abans de fer qualsevol transvasament, l’aprovació d’unes normes d’explotació per garantir els drets dels usuaris de la conca cedent així com el no deteriorament del Xúquer i el seu estuari, la reversió de la sobreexplotació dels aqüífers de la Manxa Oriental i del Vinalopó, el tancament de pous al Vinalopó i l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua, entre d’altres.

La Mesa pel Xúquer es concentrarà el proper dissabte 27 d'octubre davant la Delegació de Govern per a exigir el desbloqueig de tots aquests temes. El lemes de la concentració són:

- 30 ANYS SENSE PLA CONTRA LES RIUADES!
- NO A LA SOBREEXPLOTACIÓ DEL XÚQUER! PER UN NOU PLA DE CONCA! 
- CABALS ECOLÒGICS JA!
 

dimarts, 16 d’octubre del 2012

XÚQUER VIU DENÚNCIA QUE EL XÚQUER HA ESTAT SEC ELS DARRERS 14 KM DURANT LA PASSADA SETMANA

NOTA DE PREMSA - 13/10/2012

LA FALTA DE CABALS ECOLÒGICS I DE RESPECTE CAP AL RIU RESPONSABLES D'AQUESTA SITUACIÓ

Com ve passant des de fa alguns anys, la continuïtat del Xúquer fins a la mar està en perill en els darrers 14 km de recorregut. I és que la setmana passada per l'Assut de Cullera -situat entre Sueca i Fortaleny- a 14 km del mar- no ha passat ni gota d'aigua, el que ha provocat un descens del nivell del riu a l'altra part de l'assut de vora un metre.

Assut de Cullera (Fortaleny) - 11/10/2012
Assut de Cullera (Fortaleny) - 11/10/2012 No és que pel riu no baixara aigua, sinó que al no estar fixats els cabals ecològics l'aigua es deriva de manera íntegra per les sèquies deixant el riu en sec. El Xúquer, en realitat portava aigua com per a poder atendre la seua connectivitat amb el mar, però l'absència de cabals ecològics i la falta de respecte cap al riu han fet que el riu, com ha passat en repetides ocasions, se sacrifique deixant-lo completament sec.

Cal dir que rarament l'assut s'ha trobat, com en aquesta ocasió, completament sec, sense cap làmina d'aigua i posa de manifest la necessitat de fixar i respectar els cabals ecològics.

Amb les pluges d'ahir l'aigua ha tornat a passar per damunt del riu, però Xúquer Viu està segur que en les pròximes setmanes es repetirà la situació si no es prenen mesures adeqüades.

Xúquer Viu fa responsable, en primer lloc, a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, qui ha de garantir que el riu arribe a la mar i no que el seu curs acabe a 14 km de la seua desembocadura.

Recentment la Unió Europea ha condemnat a Espanya per no haver aprovat els nous plans de conca, entre ells el del Xúquer, incomplint la Directiva Marc de l'Aigua. El Pla del Xúquer, que ha de fixar els cabals ecològics, és el més tardà de l'Estat Espanyol, i hauria d'haver-se aprovat el 22 de desembre de 2009. El Xúquer ha passat de conca pilot a furgó de cua en via morta pel que fa a la planificació hidrològica.

Mentre tant, la situació dels rius, aqüífers, zones humides i ecosistemes dependents continua empitjorant, agreujada pel període de sequera que estem passant i per la manca de capacitat i voluntat política de les autoritats competents per fer la seua feina, i per fer-la be, com es demostra en el cas que estem denunciant.


Notícia al Diari Levante-EMV - 14/10/2012

La Séquia de Cullera deja el Xúquer sin agua a 14 kilómetros del mar ante la falta de caudal ecológico


dilluns, 8 d’octubre del 2012

ESPANYA CONDEMNADA PEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA EUROPEU PER NO HAVER APROVAT ELS NOUS PLANS DE CONCA

ESPANYA CONDEMNADA PEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA EUROPEU PER INCOMPLIMENT DE LA DIRECTIVA MARC DE L'AIGUA (DMA), JA QUE EL GOVERN NO HA APROVAT ELS NOUS PLANS DE DEMARCACIÓ EN VÀRIES DEMARCACIONS ESPANYOLES, ENTRE D'ALTRES, LA MÉS TARDANA, LA DEL XÚQUER.

Pica el següent enllaç per accedir al text de la sentència:
TEXT ÍNTEGRE DE LA SENTÈNCIA

EL XÚQUER HA PASSAT DE SER "CONCA PILOT" PER LA IMPLEMENTACIÓ DE LA DMA A "FURGÓ DE CUA EN VIA MORTA".

En el cas del nou Pla Hidrològic de la Demarcació del Xúquer, ni tan sols se sap quan es traurà a consulta pública (de 6 mesos) l'esborrany del projecte del nou pla i acumula més de tres anys de retard respecte al calendari vinculat establert per la DMA (el termini màxim per aprovar i publicar els plans de demarcació era el 22 de desembre de 2009). Segons la DMA, el pla aprovat en 2009 havia de servir per assolir els objectius de bon estat de totes les masses d'aigua en l'horitzó 2015.... I estem casi a finals de 2012 i encara ni tant sols es coneix el contingut del pla!!!
 
A més a més, encara està per determinar jurídicament l'àmbit territorial de la demarcació -que hauria d'haver-se definit d'acord amb la DMA, com a molt tard, al desembre de 2003- i que segons el Ministeri i la presidenta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer anava a estar resolt abans de l'estiu de 2012... Donç, ja estem en la tardor de 2012 i continuem sense notícies!!!

L'Esquema de Temes Importants definitiu que segons la Confederació anava, per fí, a passar-se pel Consell d'Aigua de la Conca per que aquest emitira informe abans de l'estiu de 2012 (dos anys després d'haver finalitzat la consulta pública d'eixe document) i obrir la possibilitat de traure a consulta pública l'esborrany del projecte de Pla Hidrològic, continua en el calaixos de la Confederació. Tot el procés està paralitzat i sense perspectives certes de reactivació.

Mentres tant, la situació dels rius, aqüífers, zones humides i ecosistemes depenents continua empijorant, agreujada pel periode de sequera que estem passant i per la manca de capacitat i voluntat política de les autoritats competents per fer la seua feina, i per fer-la be.

Per una banda, la incapacitat per prendre decisions del Ministeri front les pressions de la Generalitat Valenciana i la Junta de Castella La-Manxa i establir la demarcació de conques intercomunitàries; i per l'altra, el incompliment de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per part de la Generalitat que es nega a exercir les competències sobre les conques internes valencianes que té asumides a l'Estatut des de 1982.

És imprescindible prendre decision sobre el tema de l'ambit territorial per desbloquejar la constitució del nou Consell d'Aigua de la Demarcació i desbloquejar la tramitació del nou pla hidrològic, per tal d'aprovar-lo, amb sort, abans de 2015. 

COMPLEXITAT INSTITUCIONAL I EXISTÈNCIA DE PLANS DE CONCA DES DE 1998, DUES EXCUSES PEL INCOMPLIMENT DE LA DMA QUE NO "COLEN" A EUROPA 

El representant del Regne d'Espanya al procediment va esgrimir com a arguments de defensa davant la denúncia de la Comissió Europea la complexitat jurídica i institucional de l'Estat Espanyol i que ja hi ha plans de conca, encara que previs a l'entrada en vigor de la DMA, amb els mateixos continguts i objectius que aquesta:

14      El Reino de España no niega el retraso producido en la adopción y publicación de los planes hidrológicos de cuenca por los que se le imputa el incumplimiento, así como en la información pública y en la notificación a la Comisión y a los demás Estados miembros interesados, que exigen los artículos 13, apartados 1 a 3 y 6, 14, apartado 1, letra c), y 15, apartado 1, de la mencionada Directiva, pero alega, en primer lugar, que el retraso se debe a la complejidad del sistema jurídico e institucional existente en España y, en concreto, al reparto competencial entre Estado y Comunidades Autónomas. [...]
16       En segundo lugar, el Reino de España alega que, en cualquier caso, en España existen planes hidrológicos en vigor para todas las cuencas, tanto para las de competencia estatal como para las autonómicas, y con objetivos análogos a los fijados por la Directiva 2000/60, aunque se aprobasen con anterioridad a ésta. Por ello, no existe un vacío en la protección de las aguas en España. Estima que corresponde a la Comisión aportar la prueba de que estos planes no son conformes con los objetivos de dicha Directiva, cosa que no ha hecho. De lo anterior se desprende que la Comisión no ha demostrado la existencia del incumplimiento imputado. 
 Dos arguments que no "colaren" davant el Tribunal de Justícia Europeu:
23      El Reino de España se ha limitado a proporcionar, en la fase de dúplica, una lista de los planes hidrológicos vigentes en dicho Estado miembro, sin aportar, ni en esa fase ni en su escrito de contestación, precisiones en cuanto al contenido de esos planes. A este respecto, no ha intentado demostrar que dichos planes incluyeran la información detallada que prevé el anexo VII de la Directiva 2000/60.

24      En este contexto, debe señalarse que, al limitarse a afirmar que los planes hidrológicos de cuenca actualmente vigentes contienen elementos que se corresponden con el contenido mínimo fijado en dicha Directiva y que se orientan por objetivos análogos a los perseguidos por ésta, el Reino de España no ha rebatido de manera fundada ni pormenorizada las imputaciones formuladas por la Comisión acerca de la adopción de los planes hidrológicos. Por lo tanto, procede desestimar el primer motivo de oposición invocado por el Reino de España.

25      Asimismo, por lo que respecta a los argumentos formulados por el Reino de España sobre la complejidad del sistema jurídico e institucional español para justificar el retraso en la ejecución de las disposiciones de la Directiva 2000/60, que ha motivado la interposición del recurso por incumplimiento, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, un Estado miembro no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos establecidos en una directiva (véase, en particular, la sentencia de 13 de julio de 2006, Comisión/Portugal, C‑61/05, Rec. p. I‑6779, apartado 31 y jurisprudencia citada).  
[...]
 27      Como se desprende del apartado 14 de la presente sentencia, el Reino de España no niega que no se han adoptado dentro de los plazos señalados todas las medidas necesarias para cumplir con lo dispuesto en los artículos 13, apartados 1 a 3 y 6, 14, apartado 1, letra c), y 15, apartado 1, de la Directiva 2000/60 y reconoce que se encuentran en proceso de adopción. 
28      Debe, por tanto, considerarse fundado el recurso interpuesto por la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) decide:

1)      Declarar que el Reino de España:

–        al no haber adoptado, a 22 de diciembre de 2009, los planes hidrológicos de cuenca, salvo en el caso del Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, y al no haber enviado a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros interesados, a 22 de marzo de 2010, un ejemplar de dichos planes, conforme a los artículos 13, apartados 1 a 3 y 6, y 15, apartado 1, de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, en su versión modificada por la Directiva 2008/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, y

–        al no haber iniciado, a más tardar el 22 de diciembre de 2008, salvo en el caso de los planes hidrológicos de Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, Islas Baleares, Tenerife, Guadiana, Guadalquivir, Cuenca Mediterránea Andaluza, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate, Galicia-Costa, Miño-Sil, Duero, Cantábrico Occidental y Cantábrico Oriental, el procedimiento de información y consulta públicas sobre los proyectos de los planes hidrológicos de cuenca, conforme al artículo 14, apartado 1, letra c), de la citada Directiva,
ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dichas disposiciones.

2)      Condenar en costas al Reino de España.