Xúquer Viu

Xúquer Viu

diumenge, 24 de novembre del 2013

El dia 30 de novembre, abracem el Xúquer.


NOTÍCIES PREOCUPANTS: EL XÚQUER I ELS NOSTRES RIUS EN PERILL

EL DISSABTE 30 DE NOVEMBRE TOTS A ABRAÇAR EL XÚQUER

El Xúquer ha perdut un 60% del seu cabal en les últimes dècades

El lobby de l'aigua d'Alacant continua la seua pressió sobre els nostres recursos

Tornen els polítiques transvasistes: dues esmenes del PP possibiliten els transvasaments al marge dels Plans de Conca, de les Confederacions o de les Comunitats Autònomes

Els canvis faran possible la venda d'aigua del Xúquer a Alacant per la porta de darrere

 Afegim un recull de notícies que interpretem com una regressió en polítiques d'aigua que amenacen el futur dels nostres rius i us recordem que el dissabte 30 de novembre comptem amb vosaltres per abraçar el Xúquer. A les 12:00 al Pont de Ferro d'Alzira.RECULL DE NOTÍCIES

Piqueu damunt les imatges per engrandir-les.

 


LE VEU DEL PAÍS VALENCIÀ 16-11-13: Piragüistes de la Ribera remen per un Xúquer ViuLEVANTE 14-11-13: «Quien quiera llevarse más agua del Xúquer chocará con AVA» http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/11/15/quiera-llevarse-agua-xuquer-chocara/1051151.html

INFORMACIÓN DE ALICANTE 12-11-13: Los regantes cuantifican el déficit hídrico del Medio Vinalopó en 30 hectómetros http://www.diarioinformacion.com/elda/2013/11/12/regantes-cuantifican-deficit-hidrico-medio/1436522.html

riberaexpress.es 12-11-13: El PP pretén canviar “sense debat” el Pla Hidrològic per fer transvassaments des de Cortes de Pallás segons Xúquer Viu »  
 

dijous, 21 de novembre del 2013

PIRAGÜISTES DE LA RIBERA REMEN PER UN XÚQUER VIU

Els usuaris ciutadans reclamen cabals suficients i aigües netes en el Pla del Xúquer.
Demanen al Ministre Arias Cañete, a la presidenta de la Confederació Maria Ángeles Ureña i al conseller José Ciscar, que no condemnen a mort al Xúquer en el nou Pla de Conca.

Sota els lemes de "El Xúquer és nostre i el volem viu" i "Volem que el Xúquer arribe a la mar", Xúquer Viu va organitzar el dissabte a Cullera un acte amb piragüistes de la Ribera. En l'acte van participar una trentena de piragües amb piragüistes dels clubs d'Antella, Algemesí i Cullera.

En el manifest, que va ser llegit pel subcampió mundial veterà de piragüisme, Julio González del Club de Piragüisme d'Antella, es denuncia que "en les últimes dècades els habitants de la Ribera estem veient com els distints governs que hem tingut sacrifiquen el Xúquer per tal de beneficiar en exclusiva els interessos d’aquells que consideren el riu com un canal d’aigua amb la que poden fer negoci. S’obliden de que el riu és molt més que això, ignoren que és un ecosistema únic que alberga una rica diversitat d’espècies de fauna i flora i una infinitat d’éssers vius que depenen de que aquest llit porte l’aigua necessària."

divendres, 15 de novembre del 2013

Hui el Senat decidirà si dona llum verda a la compra-venda d'aigua entre usuaris privats al marge de la planificació hidrològica


Hui la Comissió de Medi Ambient del Senat votarà el projecte de Llei d'Avaluació Ambiental en llur tramitació el PP ha presentat desenes d'esmenes per donar rang de llei al Memoràndum del Tajo-Segura que Arias Cañete, ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, ha pactat amb el beneficiaris del transvasament Tajo-Segura (el Sindicat de Regants de l'Aqüeducte Tajo-Segura) i els governs de la Comunitat Valenciana i la Regió de Murcia, al marge de la planificació hidrològica de la Demarcació Hidrogràfica del Tajo. Entre les esmenes introduïdes pel PP destaquen dues, la 306 i la 307, que va molt més enllà de la regulació d'eixe transvasament i pretén capgirar –per la porta de darrere i sense cap mena de debat polític i social- el model de gestió pública de l'Aigua de la Llei d'Aigües i la Llei del Pla Hidrològic Nacional, i, de pas, dificultar encara més l'aplicació de la Directiva Marc de l'Aigua a Espanya.

La Fundació Nova Cultura de l’Aigua ha elaborat dos informes jurídics sobre l’abast i conseqüències de l’esmentat Memoràndum:
·         El primer fa una anàlisi general de les esmenes presentades a la tramitació de la Llei d’Avaluació Ambiental. Punxa ací per decarregar-te el informe. 
·         El segon fa una anàlisi en profunditat aquestes dues esmenes, la 306 i la 307. Punxa ací per descarregar-te el informe.

Concretament, aquestes dues esmenes obrin el camí per a la compra-venda d'aigua entre concesionaris particulars d'aigua -transformat un be públic, l'aigua, al qual han accedit gratuïtament, en una propietat privada, és a dir, en una mercaderia per a fer negoci- al marge de la planificació hidrològica i de l'aplicació de la Directiva Marc de l'Aigua. Sols caldrà l'acord econòmic entre els particulars -inclús encara que siguen de demarcacions hidrogràfiques diferents- i una autorització de la Direcció General de l'Aigua del Ministeri, sense informació ni participació públiques, sense control legislatiu previ i sense necessitat de fer cap mena d'estudi d'impacte ambiental.

Segons la notícia apareguda ahir en Levante-EMV ("Los cambios en las leyes hídricas harán posible vender agua del Júcar a Alicante"), això possibilitaria, per exemple, la compra-venda d'aigua entre usuaris privatius des de qualsevol punt de la conca del Xúquer al Vinalopó, a banda dels 80 hm3/any d’aigües sobrants que com a màxim podrien transvasar-se a través del transvasament Xúquer-Vinalopó amb presa d’aigües a l’Assut de la Marquesa. Sols caldria un acord econòmic entre els usuaris de la conca cedent i de la conca receptora, la infraestructura per fer el transvasament d’aigua i una autorització de la Direcció General de l’Aigua del Ministeri.

dimarts, 12 de novembre del 2013

Xúquer Viu alerta, junt a altres organitzacions ecologistes i plataformes ciutadanes, que el PP pretén canviar, per la porta de darrere, sense debat ni participació, la Llei d'Aigües i el Pla Hidrològic Nacional

La seua aprovació suposaria un colp d'estat en la gestió de l'aigua en favor dels lobbies transvasistes, centralistes i privatitzadors
  • El PP modifica el Pla Hidrològic Nacional en el tràmit d'esmenes de la Llei d'Avaluació Ambiental i es pot aprovar en una setmana.
  • Els canvis permetrien, per exemple, autoritzar nous transvasament al Xúquer, des de Cortes o des d'Antella, sense cap acte legislatiu addicional.

Sobre la base del Memoràndum firmat entre el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i les regions de Múrcia i València relatiu al transvasament Tajo-Segura, un grup d'experts coneguts per la seua defensa dels transvasaments, ha elaborat en secret i amb total opacitat, la modificació no només del règim legal del transvasament Tajo-Segura, sinó també de la Llei d'Aigües i del Pla Hidrològic Nacional, amb diverses disposicions introduïdes per sorpresa a l'octubre de 2013 en el tràmit d'esmenes a la Llei d'Avaluació Ambiental al Congrés, que donen un gir radical a la política d'aigües en aquest país, sense absolutament cap debat ni informació pública.
Amb la inclusió del Memoràndum Tajo-Segura en el mateix tràmit legislatiu d’urgència de la Llei d'Avaluació Ambiental (actualment al Senat), el PP pretén introduir dues esmenes (306 i 307) que afecten de forma molt important a totes les conques d'aquest país, entre elles a la del Xúquer, ja que modifiquen la Llei d'Aigües i el Pla Hidrològic Nacional, sense participació, informació, ni debat públic. 

El Partit Popular pretén introduir per la porta de darrere modificacions substancials a la Llei d'Aigües i al Pla Hidrològic Nacional que els permetria desenvolupar, sense passar de nou pel Parlament:

- Una Agència Nacional de l'Aigua que centralitze les decisions de la planificació de l'aigua per damunt de les Confederacions Hidrogràfiques i les Comunitats Autònomes.
- Un banc de l'aigua en el qual els usuaris, principalment regants, puguen vendre els drets d’ús d’aigua –que és un be públic, no una propietat privada- entre diferents conques, possibilitant transvasaments privats d'aigua.
- Una xarxa de "autopistes de l'aigua" –terme amb el qual eufemísticament substitueixen el de “transvasament”- donant entrada preferentment al capital privat.
- La privatització de la gestió de l'aigua i dels transvasaments.

diumenge, 10 de novembre del 2013

CAMPANYA EL XÚQUER ÉS NOSTRE I EL VOLEM VIU


EL XÚQUER ÉS NOSTRE I EL VOLEM VIU

NO A UN PLA DE CONCA QUE CONDEMNA AL RIU

Xúquer Viu enceta una campanya demanant una modificació substancial de l'actual esborrany de manera que done compliment a la Directiva Marc de l'Aigua.

L’esborrany del futur Pla de Conca del Xúquer es troba en període de consulta pública fins el 7 de febrer. Aquest esborrany no resol els principals problemes –sobreexplotació quantitativa i qualitativa de les masses d’aigua- que afecten la conca del Xúquer i torna a repetir els errors del nefast Pla de 1998 quan es va repartir més aigua de la que hi havia en el riu. Aquest Pla incompleix la Directiva Marc de l'Aigua que té com a principal objectiu l'assoliment del bon estat ecològic de les masses d'aigua, rius, aqüífers i zones humides.

L'esborrany publicat obri la porta a un nou transvasament des de Cortés de Pallàs. Respecte al principal problema del Xúquer, pel que fa a la disminució del seu cabal en les últimes dècades, l'esborrany deixa les coses exactament com estaven, beneint la sobreexplotació de l'aqüífer de la Manxa Oriental i, per tant, la del propi riu. Els cabals ecològics són els grans sacrificats d'aquest Pla, d'exigus o inexistents. A més aquesta proposta no resol el problema dels abastiments de la Ribera que queden clarament discriminats respecte a la resta d'abastiments i que estan condicionats a una permuta per la que s'haurà de pagar.

Davant allò, Xúquer Viu ha encetat una campanya demanant una modificació substancial de l'actual esborrany de manera que done compliment a la Directiva Marc de l'Aigua.

Els lema de la campanya és “El Xúquer és nostre i el volem viu” i el sublema “No a un Pla de Conca que condemna al riu”

Les primeres activitats que hem organitzat són les següents:

- Dissabte 16 de novembre "Remant pel Xúquer". Concentració de piragües que remuntaran el Xúquer fins a la seua desembocadura, en col·laboració amb els clubs de piragüisme d’Antella i de Cullera. La concentració serà a les 11:30 al Club de Piragüisme de Cullera i a les 12:00 al Pont de Pedra de Cullera on llegirem un manifest i animarem el pas de les piragües.

- Dissabte 30 de novembre "Abracem el Xúquer". A partir del pont de ferro d'Alzira farem una cadena humana per a rodejar el riu. Ens concentrarem a les 12:00 al Pont de Ferro d'Alzira, d'on partirà la cadena.

Durant la campanya es recolliran al·legacions individuals i s’organitzarà una petició a través de les xarxes socials. També està prevista la realització al mes de desembre d’una Jornada a Sueca sobre el pla de Conca amb tots els sectors implicats. Al mes de gener s’organitzarà una recollida massiva d’al·legacions simultània en diversos pobles de la Ribera i una concentració per al lliurament de les al·legacions l’1 de febrer a València.

REMANT PEL XÚQUER - Dissabte 16 de novembre - Cullera

REMANT PEL XÚQUER
Volem que el Xúquer arribe a la mar
 
Agafa la teua piragua i vine a remar pel Xúquer
 
Dissabte 16 de novembre
11:30 Club de Piragüisme de Cullera
12:00 Pont de Pedra de Cullera
 
Amb el suport dels clubs de piragüisme d'Antella i Cullera
 
Es remuntarà el Xúquer fins a la desembocadura i es tornarà al Club de Piragüisme. En acabar hi haurà un dinar per als participants. Cal confirmar fins el dijous 14 cridant al 655833540 (Roger) o enviat un correu a xuquerviu@hotmail.com