Xúquer Viu

Xúquer Viu

dissabte, 18 de gener del 2014

Article de José Pascual Fortea a Levante (10 de gener de 2014)

LEVANTE 10-01-14

Ojo, president!

La paciencia tiene un límite y el tema del Júcar-Vinalopó ha superado el límite de nuestra paciencia. No podemos tolerar ni un minuto más las intrigas y el oscurantismo que desde la Administración el Partido Popular está llevando con este asunto. Nos jugamos nuestro futuro y el de nuestros hijos. Las recientes declaraciones del director general del Agua evidencian que algo se está moviendo para construir una segunda toma para el trasvase al Vinalopó. Con el PP, el trasvase Júcar-Vinalopó siempre ha tenido un lado oscuro. El trasvase se estaba construyendo para llevarse 200 Hm3 al Vinalopó, no los 80 de sobrantes como máximo que decía el Plan del Júcar. La intención era llevarse el agua buena del Júcar a Alicante y dejarnos en Valencia el agua de mala calidad del Ebro. Como militante del PP me duele reconocer que fue el Gobierno del PSOE el que puso luz en el trasvase y evidenció la realidad, que el Júcar no tiene agua para trasvasar. Con esta situación no tuvo más remedio que llevar la toma al único punto del río donde existen recursos, a la desembocadura.
El director general del Agua, José Alberto Comos, lleva intrigando con este tema desde su nombramiento. Es inadmisible que un responsable de la Generalitat, que debería velar por los intereses de todos los valencianos, trabaje para perjudicar a los ciudadanos de La Ribera. Digo perjudicar porque una toma en Cortes de Pallás, Tous o Antella supondría un grave perjuicio para todos los usuarios del Júcar, ya que cada litro que se llevasen habría que quitárselo a un usuario. Que no pierdan de vista la ciudad de Valencia y su área metropolitana que beben del Júcar y que el tema también va con ellos.
Quiero recordarle al president de la Generalitat Valenciana que los éxitos o fracasos de un gobernante dependen en gran medida de saber rodearse de la gente adecuada. Su antecesor se asesoró mal y él lleva el mismo camino. Le sugiero que se asesore mejor y le pido que asuma la responsabilidad en este asunto e informe con claridad y transparencia de lo que se está cociendo a espaldas de los usuarios del Júcar con el trasvase al Vinalopó. Las elecciones están cerca y con nuestro voto pondremos a cada uno en su sitio.

L'oposició presenta una proposició contra el Pla del Xúquer.LAS PROVINCIAS

La oposición en Les Corts presenta una proposición contra el Plan del Júcar

LEVANTE

La izquierda deja solo al PP en sus planes sobre el futuro del Júcar y la Albufera

El Consell se escuda en los regantes

RIBERA EXPRESS

L’oposició acusa a Fabra de “reobrir la guerra de l’aigua” amb una segona presa del Xúquer

LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ

La oposició creu que el Pla del Xúquer "manté la deterioració de les aigües"

EL PAÍS

La oposición rechaza de plano el borrador del plan hídrico del Júcar

 

Text de la proposta: 

A LA MESA DE LES CORTS


DIPUTATS QUE PRESENTEN LA PROPOSTA, d’acord amb allò disposat en els articles 160 i següents del RC, presenta la següent Proposició No de Llei de tramitació pel procediment d’urgència.


EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 7 d'agost de 2013 es va publicar en el BOE l'anunci de l’obertura del període de sis mesos de consulta pública del Projecte de Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, amb la documentació corresponent accessible a través de la plana web de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Aquesta consulta pública s’emmarca dins del procés d’elaboració d’implementació de la Directiva Marc de l’Aigua, que estableix els objectius, principis i marc de planificació de la política europea en matèria d’aigües. Aquesta norma estableix que el objectiu a assolir per la política de l’aigua en tots els Estats membre de la Unió Europea és la protecció de les masses d’aigua superficials i subterrànies europees que, entre d’altres, previnga tot deteriorament addicional i protegisca i millore el estat dels ecosistemes aquàtics i, respecte a les seues necessitats d’aigua, dels ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels ecosistemes aquàtics, així com, que promoga un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg termini dels recursos hídrics disponibles.

Per assolir aquests objectius la Directiva estableix un calendari vinculant de consecució dels objectius de bon estat de les masses d’aigua (com a molt tard, 2015) i d’elaboració del pla de gestió de conca fluvial, anomenat a Espanya Pla Hidrològic de Demarcació Hidrogràfica, segons el qual el Pla Hidrològic hauria d’haver estat en vigor en desembre de 2009, amb un horitzó de vigència de 6 anys, fins desembre de 2015. En el cas de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, el procés d’elaboració d’aquest pla s’ha dilatat en el temps, incomplint els terminis establerts.

Per tant, l’esborrany de Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, actualment sota consulta pública, ha de respectar els principis i objectius establerts per la Directiva Marc de l’Aigua.

L’anàlisi de la documentació sotmesa a consulta pública fonamenta la conclusió que el Pla proposat no aborda adequadament ni proposa mesures efectives per revertir  l’estat de deteriorament dels ecosistemes aquàtics i masses d’aigua que afecten a la conca hidrogràfica del Xúquer, producte de la sobreexplotació quantitativa i qualitativa de les seues masses d’aigua superficials i subterrànies. Més be al contrari, aprofundeix en la sobre-assignació de drets privatius d’ús d’aigua molt per damunt dels recursos hídrics disponibles, en l’aplicació incorrecta dels principis de recuperació dels costos dels serveis de l’aigua i “qui contamina, paga”, i en l’absència de mesures efectives per recuperar la salut dels ecosistemes fluvials i masses d’aigua de les quals depenen i per protegir els usos comuns d’aquests, marcant una línia continuista amb el Pla Hidrològic de Conca de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer aprovat en 1998, sota llur cobertura en alguns casos s’han atorgat drets d’ús d’aigua que multipliquen vàries vegades els recursos disponibles, generant conflictes socials i territorials importants.

A continuació s’assenyalen un conjunt de temes clau insatisfactòriament resolts en la proposta de Pla.

diumenge, 12 de gener del 2014

URGENT: Recollida d'al·legacions al nou Pla del Xúquer. Vos necessitem.


Amics i amigues de Xúquer Viu,

En aquest any que comença anem a continuar lluitant pels nostres rius i paisatges d'aigua.

1- El proper 7 de febrer finalitza el termini per presentar al·legacions al nou Pla del Xúquer, que no dona resposta als problemes del riu i consolida la seua sobreexplotació.

És per això important que intensifiquem la recollida d'al·legacions, pel que des de Xúquer Viu us demanem un esforç en els pròxims dies. Us adjuntem el model d'al·legacions, que conté espai per a 12 persones i que podeu imprimir en el mateix full per davant i per darrerev i fer fotocòpies. Una vegada complimentat el full heu d'enviar-lo a: Xúquer Viu, Apartat de Correus 167, 46250 L'Alcúdia.

2- Per al proper dissabte 18 de gener hem previst una recollida massiva d'al·legacions per distints pobles de la Ribera. Així que us convidem a que eixe dia eixiu amb una taula als carrers i places a recollir el màxim número possible d'al·legacions. Si en un poble hi ha més d'una taula millor. Us demanem que ens comuniqueu (
xuquerviu@hotmail.com) si aneu a posar taula de recollida d'al·legacions i el lloc on estareu. Des de Xúquer Viu us comunicarem els llocs de recollida en cada poble.

En alguns pobles cal sol·licitar permís a l'Ajuntament pel que cal demanar-lo el més prompte 

possible. La recollida també es pot fer algun altre dia que considereu més oportú.


Podeu imprimir el full de recollida des de l'enllaç que hi ha dalt a la dreta, al nostre bloc. El document està tant en format doc com docx.

Salutacions cordials

Xúquer Viu

Xúquer Viu demana la modificació urgent del Pla del Xúquer per resoldre el problema de l'abastiment de la Ribera

Xúquer Viu demana la dimissió d'Alberto Comos, Director General de l'Aigua de la Generalitat Valenciana

Després de l'aprovació pel Consell de Salut de la Ribera d'una resolució en la que demana una concessió de 22'5 hm3 per a l'abastiment de la Ribera, provinent d'un canvi d'origen concessional, i no com el resultat d'una permuta amb els regants, l'esborrany del Pla de Conca -en consulta fins el 7 de febrer- ha de ser necessàriament modificat en el sentit en el que reclama aquest Consell.

La resolució del Consell de Salut dona la raó, punt per punt, a les posicions sostingudes per Xúquer Viu i la gran majoria dels agents socials, sindicals i polítics de la comarca.

1- Han de ser 22'5 hm3 l'assignació a l'abastiment de la Ribera i no 10 hm3 que figuren en l'esborrany del Pla de Conca, per tal de garantir la millor qualitat d'aigua disponible i que la població torne a abastir-se, amb confiança, d'aigua de l'aixeta i no d'aigua embotellada.

2- La concessió no ha d'estar condicionada a una permuta amb els regants, sinó com a conseqüència, d'un canvi d'origen concessional, al no poder abastir-se -per contaminació dels aqüífers "per pràctiques de fertilització associades a l’agricultura intensiva" tal i com diu la resolució.

3- Ha de disoldre's la irregular Comunitat d'Usuaris -formada per regants i ajuntaments-, impulsada pel Director General de l'Aigua, Alberto Comos, amb la conformitat de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, i substituir-se per una Mancomunitat d'Ajuntaments per a gestionar l'abastiment d'aigua potable a la Ribera.

4- Ha de modificar-se igualment en el Pla de Conca les referències al transvasament del Xúquer al Vinalopó, tancant-se qualsevol possibilitat de nous transvasaments des de Cortes de Pallàs o des d'Antella, com defensa el lobby d'Alacant, amb la conformitat, de nou, del Director General de l'Aigua Alberto Comos.

Xúquer Viu considera impresentable l'actitud del Director General de l'Aigua, Alberto Comos, amb una gestió nefasta en contra dels interessos de la Ribera i de tots els valencians. Cal recordar que aquest personatge va ser el director de la "Fundación Agua y Progreso" en la que la Generalitat va enterrar més de 7 milions d'euros per per a fer propaganda a favor dels transvasaments i de la política de "Agua para todos". Ara té la poca vergonya de passejar-se per la Ribera defensant nous transvasaments.a fer propaganda a favor dels transvasaments i de la política de "Agua para todos".

Xúquer Viu demana la dimissió immediata d'Alberto Comos, que encara s'atreveix a vindre a la Ribera per a defensar el "dret" del lobby de l'aigua d'Alacant d'un segon transvasament del Xúquer, mentre a la Ribera li neguen la concessió sense permutes d'aigua potable per abastir-se, en una clara discriminació respecte a Albacete, València, Sagunt i les seues àrees metropolitanes. A més el Director General de l'Aigua és el màxim impulsor de la creació de la Comunitat d'Usuaris que va en clar detriment dels ajuntaments i dels usuaris de la Ribera.

 
-->
En la foto Alberto Comos -tercer per l'esquerra-, junt al màxim exponent del lobby de l'aigua d'Alacant, Andrés Martínez -quart per l'esquerra- i el ideòleg dels transvasaments, Francisco Cabeza -primer per l'esquerra.
Notícies relacionades: