Xúquer Viu

Xúquer Viu

dimarts, 31 de gener del 2012

XÚQUER VIU ALERTA DE L'IMPACTE SOBRE LES MASSES D'AIGUA DEL MACROABOCADOR DE LA RIBERA

Nota de premsa - 31/01/2012


Els Ullals del Riu Verd, l'Albufera i l'aqüífer de la Plana de València Sud podrien resultar afectats.Xúquer Viu considera la ubicació proposada imprudent i inadequada, per això, demana la retirada d'aquesta proposta de macro-abocador a la Ribera.
Més informació, recolzament i recollida de signatures: http://noalmacroabocador.blogspot.com/


La proposta d'ubicar un macroabocador de residus al terme de Guadassuar, però molt pròxim als nuclis urbans de Massalavés o Montortal (l'Alcúdia) suposa una nova amenaça per a les masses d'aigua i els nostres recursos hídrics.

Aquest macroabocador que tindrà unes dimensions de 120.000 m2 (24 camps de futbol) i una capacitat per a 2.100.000 m3, suposarà la destrucció de 150 fanecades de terrenys amb alta productivitat agrícola i se situarà a tan sols 5 metres de la Sèquia Reial del Xúquer i a menys d'1 quilòmetre dels Ullals del Riu Verd.

La possibilitat que es puguen produir escorrims tòxics de l'abocador a la Sèquia Reial del Xúquer al llarg dels 20 anys d'operativitat, que com a mínim tindrà la instal·lació, és molt elevada, com demostra la contaminació produïda per lixiviats en distints períodes procedents de l'actual planta de residus sòlids de Guadassuar. El vessament d'aquest escorrim tòxics o lixiviats a la Sèquia Reial implicaria la més que probable contaminació, no sols de les aigües que reguen els nostres camps, sinó de la pròpia Albufera, que es nodreix en gran mesura dels sobrants de la Sèquia Reial. Donada la proximitat a la Sèquia són varies les vies per les que es pot produir la contaminació per lixiviats, ja siga per vesament directe com a través de les escorrenties de les aigües pluvials en distints punts.

No s'ha tingut en compte, en absolut, la normativa vigent per aquesta classe d'abocadors que especifica que "per a la ubicació de l'abocador haurà de prendre's en consideració la distància entre els límits de l'abocador i les zones residencials i recreatives, vies fluvials, masses d'aigua i altres zones agrícoles o urbanes".

No menys preocupant és la proximitat del macroabocador als "Ullals del Riu Verd" espai natural de gran valor que forma part del Catàleg de Zones Humides i és un LIC -Lloc d'Interès Comunitari- protegit per la Directiva Europea d'Hàbitats. Els Ullals disten apenes un quilòmetre de la instal·lació i la seua contaminació pot produir-se superficialment a través d'escorrenties que es decantarien de manera natural o per l'aqüífer que discorre baix del macroabocador possiblement connectat amb l'aqüífer que dona lloc a la surgència del Riu Verd.

Finalment el terreny d'aquesta zona no és el més adequat per aquest tipus d'instal·lacions -els aqüífers estan classificats com a d'alta vulnerabilitat -, ja que el nivell piezomètric és molt elevat -se situa al voltant dels 10 metres- i les possibilitats de contaminar amb lixiviats l'aqüífer corresponent és alt com ha pogut comprovar Xúquer Viu de la lectura de l'informe hidrogeològic, el qual deixa moltes dubtes. Seria necessari un nou estudi exhaustiu i independent per a descartar les possibles filtracions a les masses d'aigua subterrània.

En definitiva, Xúquer Viu considera, des del punt de vista ambiental, completament inadequada la ubicació d'aquesta instal·lació i demana als responsables del consorci que siguen prudents i no aproven una proposta difícilment assumible tan social com ambientalment.

3 de Febrer a Sueca: Lliurament dels Premis del III Concurs de Fotografia

El proper divendres 3 de febrer a les 20:00 hs tindrà lloc a Sueca, a la Sala d’Exposició “Els Porxets” (C/Sequial) el lliurament dels premis del III Concurs de Fotografia "Els Paisatges de l'Aigua al Xúquer: Cara i Creu" aquesta edició dedicada al tema "La Gent i el Riu", durant la inauguració de la Exposició de Fotografia de les obres seleccionades i premiades d'aquesta edició, la qual romandrà oberta des del 3 fins el 12 de febrer, de 19 a 21 hs.

Durant aquest acte també es procedirà a lliurar el Premi del Públic corresponent a l'obra més votada per les persones que acudiren a les inauguracions de les exposicions itinerants de les obres seleccionades del II Concurs de Fotografia.

Aquesta exposició organitzada per Xúquer Viu compta amb el suport de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la col·laboració de l'Ajuntament de Sueca.