Xúquer Viu

Xúquer Viu

dilluns, 10 de juny del 2013

XÚQUER VIU OFEREIX 4 BEQUES PEL CURS PRÀCTIC SOBRE EL XÚQUER DE LA UNIVERSITAT D'ESTIU DE L'AIGUA

SI ETS SOCI O SÒCIA DE XÚQUER VIU POTS OPTAR A 1 DE LES 4 BEQUES D’INSCRIPCIÓ QUE OFEREIX XÚQUER VIU PEL CAS PRÀCTIC DEL XÚQUER.

XÚQUER VIU ofereix 4 beques pel 75% del cost de la inscripció del curs pràctic sobre gestió de l'aigua al Xúquer de la Universitat d'Estiu de l'Aigua (més informació: http://xuquerviu.blogspot.com.es/2013/06/universitat-destiu-de-laigua-curs.html).

Els requisits són els següents:

1. Ser soci o sòcia de l’Associació Xúquer Viu.

2. Cal enviar un correu electrònic a xuquerviu@hotmail.com amb la següent informació:

     a.      Assumpte: BECA CURS PRÀCTIC XÚQUER

     b.      Cos del missatge:
              i.      Nom i cognom
              ii.     DNI
              iii.    Adreça completa
              iv.    Telèfon de contacte
              v.     Estudis / professió3. Termini: fins el 14 de juny de 2013

Si es reben més sol·licituds de beca que el nombre ofert, es seleccionaran els beneficiaris per sorteig, establint-se una llista de possibles suplents llur ordenació es determinarà per sorteig.

La coordinadora de Xúquer Viu es posarà en contacte el més aviat possible amb els beneficiats per les beques perquè confirmen la seua acceptació, per tal de formalitzar la matrícula al curs abans del 20 de juny.

En cas que algú/na dels beneficiaris de beca no confirme la seua acceptació, dita beca s’aplicarà a la primera persona en la llista de suplents, i així successivament.   

La participació en aquest procés implica l’acceptació d’aquestes bases.

UNIVERSITAT D'ESTIU DE L'AIGUA: CURS PRÀCTIC SOBRE LA GESTIÓ DE L'AIGUA AL XÚQUER - 15 A 19 DE JULIOL - VALÈNCIA

Del 15 al 19 de juliol tindrà lloc a València el curs pràctic sobre gestió de l’aigua “El Xúquer: de la sobreexplotació d’aqüífers en capçalera fins l’Albufera”, coordinat per Graciela Ferrer (Universitat de València) en el marc de la Universitat d’Estiu de l’Aigua vinculada a la IV Edició del Màster en Gestió Fluvial Sostenible i Gestió Integrada d’Aigües, dirigit pel professor Pedro Arrojo (Universitat de Saragossa).

Des de la Universitat d'Estiu de l'Aigua es convida a tota persona interessada en la gestió de l’aigua i en especial als moviments socials i entitats involucrades en els problemes de gestió de l’aigua a la conca del Xúquer a inscriure's i participar en aquest curs.

Durant el curs s’abordaran temes com:
  • L’estat de les masses d’aigua i ecosistemes vinculats a l’aigua a la conca del Xúquer i els usos de l’aigua
  • El pla de conca del Xúquer de 1998 i el nou pla de la demarcació del Xúquer d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua
  • La sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental i la seua gestió
  • El transvasament Xúquer-Vinalopó
  • L’abastiment d’aigua potable en les comarques de la Ribera Alta i Baixa del Xúquer
  • La gestió de l’aigua per a l’Albufera de València
  • Governança, participació pública i democràcia en la gestió de l’aigua

Durant la setmana del curs està previst realitzar 2 eixides de camp, una en la conca mitjana del Xúquer (Albacete i Conca) i una altra en la conca baixa i l’Albufera (València).

COST D'INSCRIPCIÓ: 100 euros.
TERMINI D'INSCRIPCIÓ: 20 de juny de 2013
INSCRIPCIÓ ON-LINE: https://docs.google.com/forms/d/1-oPatmXHYzWYScxFLNKlCZ1cSWeRj6cgn_0VbiPH6QE/viewform?pli=1

Més informació:  http://www.mastergestionaguas.eu/

A banda del cas pràctic del Xúquer es desenvoluparan altres tres:

1– 5 Julio 2013 (Teruel) “El Matarraña, un ejemplo de diálogo social”, coordinat per Pedro Arrojo (Universitat de Saragossa)

8 – 12 Julio 2013 (Toledo) “Cuenca transfronteriza y gran trasvase: El Tajo”, coordinat per Nuria Hernandez-Mora (Fundació Nova Cultura de l’Aigua)

22 – 26 Julio 2013 (Sevilla) “La Cuenca del Guadalquivir y la gestión de su estuario”, coordinat per Leandro del Moral i Fernando Royo (Universitat de Sevilla)

La inscripció conjunta en els 4 casos pràctics (Matarraña, Xúquer, Tajo i Guadalquivir) té un cost reduït de 300 euros. Més informació: http://www.mastergestionaguas.eu/.

XÚQUER VIU DEMANA QUE EL NOU PLA DE CONCA DEL XÚQUER DONE PRIORITAT A LA RECUPERACIÓ DELS NOSTRES RIUS, ZONES HUMIDES I AQÜÍFERS

Nota de premsa amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient - 5 de juny de 2013

El nou pla de conca ha de complir els objectius de la Directiva Marc de l’Aigua: evitar tot deteriorament addicional dels espais d’aigua i recuperar el seu bon estat.

Foto: "Amarres", per Francesc La Roca
La bona salut dels ecosistemes aquàtics i el bon estat dels aqüífers és fonamental per garantir la disponibilitat present i futura d’aigua en qualitat i en quantitat suficient per satisfer les necessitats humanes.

Fixar cabals ecològics suficients per garantir la vida als rius, detindre i revertir la sobreexplotació d'aqüífers com els de la Manxa Oriental o el Vinalopó, garantir la recuperació de l'Albufera i resoldre els problemes de mala qualitat de l’aigua pels abastiments humans a la Ribera, entre els principals reptes.

Cal una gestió pública de l'aigua amb màxima participació i transparència.