Xúquer Viu

Xúquer Viu

dissabte, 26 de novembre del 2011

3 DE DESEMBRE A SUECA: ASSEMBLEA DE SOCIS/SÒCIES DE XÚQUER VIU

La Assemblea de socis i sòcies de Xúquer Viu està convocada pel proper dissabte 3 de desembre a les 11.30hs en la Mancomunitat de la Ribera Baixa, situada a Sueca (Avinguda José Maiques s/n, prop de l'estació de ferrocarril (Al final d'aquesta entrada trobareu un plànol).

L'orde del dia previst és el següent:

1. Aprovació, si escau, de l’ordre del dia
2. Anàlisi de la situació actual
3. Informe de les activitats realitzades i en marxa.
4. Debat de les activitats futures proposades (incloent-hi les proposades pels socis/sòcies per correu electrònic)
5. Informe econòmic
6. Renovació de la Coordinadora
7. Precs i suggeriments

Si encara no ets soci/sòcia de Xúquer Viu, pots ser-ho per tan sols 15€ a l'any i col·laborar per una Nova Cultura de l'Aigua. Butlletí d'inscripció.

Si vols proposar alguna activitat per portar-la a terme des de Xúquer Viu (punt 4 de l'orde del dia), t'agrairem que ens ho envies per correu electrònic a xuquerviu@hotmail.com, fent una xicoteta descripció de les seues característiques i de les teues possibilitats de col·laboració en el seu desenvolupament, per proposar-les i discutir-les durant l’assemblea.

Si ets soci/sòcia de Xúquer Viu i vols participar més activament en Xúquer Viu, et convidem a prendre part en la Coordinadora. Si estàs interessat/interessada, per favor, fes-nos-ho saber enviant un correu electrònic a xuquerviu@hotmail.com, en el qual indiques les teues dades personals i cóm podries col·laborar.

US ESPEREM!!! PER UN XÚQUER VIU!!!


La Coordinadora de Xúquer Viu.

Localització de la Mancomunitat de la Ribera Baixa

dijous, 17 de novembre del 2011

EL LOBBY DE L'AIGUA D'ALACANT VOL TORNAR A OBRIR LA GUERRA DE L'AIGUA

Nota de premsa

XÚQUER VIU DENÚNCIA QUE EL LOBBY ALCANTÍ DEFENSA INTERESSOS ECONÒMICS PARTICULARS INCOMPATIBLES AMB ELS INTERESSOS GENERALS

FER UN NOU TRANSVASAMENT DES DE CORTES O DES D'ANTELLA SUPOSARIA L'INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS ACORDADES PER LA UNIÓ EUROPEA I OBRIRIA UN NOU CONFLICTE SOCIAL

Xúquer Viu considera inacceptable les propostes de transvasaments del lobby de l'aigua alacantí. Demanar un altre transvasament del Xúquer des de Cortes o des d'Antella, és totalment inviable ambiental, social i econòmicament. Així ho va corroborar la Unió Europea al 2006 quan accepta el canvi de presa al final del riu, una vegada quedà clar que les dades que es gastaren per justificar el transvasament des de Cortes no responien a la realitat, no tenien en compte els cabals ecològics ni del Xuquer ni de l'Albufera i les aportacions del riu estaven sobreestimades en un 30% respecte a la realitat dels últims 30 anys.

Malgrat les decisions de la Unió Europea i l’ample consens aconseguit respecte a la situació del Xúquer, que va motivar el canvi de presa des de Cortes de Pallás fins a la Marquesa, el lobby alacantí ha continuat maniobrant amb la finalitat de portar-se la millor aigua del Xúquer sense importar-les la greu situació per la que travessa el Xúquer ni la dels regadius tradicionals valencians. La finalitat és aconseguir aigua de qualitat per a l'especulació urbanística i el negoci amb la seua venda als abastiments, utilitzant l'agricultura com a excusa. El que s’amaga darrere d’aquesta proposta és que tant el riu com els regadius tradicionals quedarien sense garantia d’aigua suficient, ja que l’aigua de consum urbà té prioritat respecte als usos agrícoles.

Cal recordar que s’ha demostrat tècnicament que el transvasament des de Cortes o des d’Antella significaria: en primer lloc, dessecar literalment els últims 100 km del Xúquer i condemnar a l’Albufera a una degradació sense retorn, és a dir deixar aquests dos ecosistemes emblemàtics sense cap tipus de cabal ecològic; en segon lloc, deixar sense garantia de subministrament als regants històrics de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa del Xúquer; en tercer lloc, posar en situació de permanent sobreexplotació l’aqüífer de la Plana de València, del que beuen i reguen centenars de milers de persones a la Ribera i que a més és reserva estratègica per a l’abastiment i el regadiu de la Ribera en època de sequera i en quart lloc suposaria la pèrdua de garantia de subministrament per a l'abastiment de la ciutat de València i la seua àrea metropolitana, que beu de les aigües d'excel•lent qualitat del Xúquer.

Xúquer Viu recorda que el Xúquer és un riu sobreexplotat, sense cabal ecològic, que no pot donar més de sí, ja que es troba al límit de les seu deteriorament irreversible. Els nostres recursos hídrics són cada vegada més escassos i els espais d’aigua estan sotmesos a pressions i demandes insostenibles.

La proposta de realitzar un nou transvasament al Xúquer, des de Cortes o des d'Antella, suposa el retornar al mateix escenari d’insostenibilitat que va originar l’oposició unànime de la Ribera i altres comarques valencianes.

Des de Xúquer Viu volem expressar que no anem a consentir que ens furten l’aigua del riu més important dels valencians, per satisfer l’avarícia d’uns quants especuladors. Ni Xúquer Viu ni els ciutadans de la Ribera del Xúquer i d’altres comarques valencianes (regants, ajuntaments, organitzacions ecologistes, sindicats i societat civil) consentiran que la presa del transvasament es trasllade ni un centímetre aigües amunt de l’assut de la Marquesa ni que es canvien els usos agrícoles per als que la Unió Europea va donar l'aprovació al projecte.

dijous, 3 de novembre del 2011

Les propostes de Xúquer Viu de cara a les eleccions generals

Xúquer Viu ha elaborat un conjunt de propostes programàtiques sobre política de l'aigua, i les ha fet arribar als partits polítics per que siguen tingudes en compte en la preparació dels seus programes electorals de cara a les Eleccions Generals de 2011.

PROPOSTES DE XÚQUER VIU
ELECCIONS GENERALS 2011


El model de desenvolupament econòmic hui en crisi és un model depredador de recursos i del territori. Respecte a la política de l’aigua, ha suposat un creixement desorbitat de les demandes tant agrícoles (nous regadius, transformacions de terrenys, política agrària europea...) com urbanes (projectes urbanístics salvatges que contemplen grans creixements de la població, al•luvió d’urbanitzacions i de segones residències amb piscines i jardins, camps de golf...), en un context polític i legal de permissivitat i promoció institucional de les grans obres hidràuliques. El resultat ha estat la sobreexplotació i degradació de les aigües superficials i subterrànies i dels ecosistemes dependents d’elles.

Aquest desequilibri entre oferta i demanda d’aigua s’agreujarà en el futur com a conseqüència del canvi climàtic. Cal, per tant, prendre mesures immediates en la línia de la Nova Cultura de l’Aigua:

  • Recuperació del caràcter de patrimoni eco-social de l’aigua, amb una gestió guiada pel interès comú.
  • Recuperació del bon estat dels rius, zones humides, aqüífers i aigües litorals, única garantia a llarg termini de poder disposar d’aigua de bona qualitat i en quantitat suficient per als usos humans.
  • Decidida gestió de la demanda d’aigua, amb un control efectiu dels usos privatius de l’aigua i l’aplicació del principi de recuperació dels costos de satisfer aquests usos, incloent-hi els costos ambientals.
  • Aplicació del principi de prevenció en la planificació hidrològica, tenint en compte les conseqüències del canvi climàtic i la reducció de precipitacions ja registrada durant els darrers 25 anys.
  • Promoure i garantir la transparència i la participació ciutadana efectiva en la planificació i la gestió de l’aigua.
Aquestes mesures estan en línia amb allò establert per la Directiva Marc de l’Aigua, d’acord amb la qual en 2009 s’hauria d’haver aprovat un nou Pla Hidrològic de Conca del Xúquer que materialitzés mesures com aquestes i apostés decididament per la sostenibilitat.

Malauradament, aquesta legislatura ha estat una legislatura perduda per la política de l’aigua al Xúquer (i bona part de la resta d’Espanya) i la planificació hidrològica continua paralitzada sine die per la manca de voluntat política, la demagògia i la irresponsabilitat dels nostres governants.

El panorama que s’obre en la pròxima legislatura no és menys obscur. Per això és important unir els esforços des de la societat civil i des de les institucions de representació ciutadana per avançar cap una nova cultura de l’aigua i un nou model socio-econòmic respectuós amb la natura i les persones.

PROPOSTES

1. Resoldre a la brevetat i de manera efectiva la delimitació geogràfica de les conques hidrogràfiques intercomunitàries i internes que afecten a la planificació hidrogràfica del Xúquer, i l’exercici efectiu de les competències estatals i autonòmiques derivades de la Constitució Espanyola i de l’Estatut d’Autonomia.

2. Consolidar el principi d’unitat de conca fluvial com a principi lògic en la gestió de l’aigua.

3. Aprovar un nou Pla de Conca del Xúquer elaborat d’acord els principis de protecció ambiental, prevenció del deteriorament, recuperació dels costos i participació ciutadana establerts per la Directiva Marc de l’Aigua.

4. Paralitzar, mentrestant, totes les actuacions que, emmarcades o no dins del Pla de Conca del Xúquer de 1998, puguen suposar un deteriorament addicional dels nostres ecosistemes.

5. Establir i garantir el compliment dels règims de cabals ecològics per als nostres rius, zones humides i aigües de transició, així com de reserves ambientals en els aqüífers, que asseguren la seua recuperació i bona salut.

6. Revertir al medi natural els cabals estalviats mitjançant els projectes de modernització de regadius, amb finançament públic, dedicant-los a garantir els cabals ecològics necessaris als ecosistemes aquàtics, en lloc d’utilitzar-los per consolidar i expandir les superfícies en regadiu.

7. Instar a la aplicació de mesures de control i reducció de les extraccions hídriques com la declaració de sobreexplotació en els aqüífers amb deterioraments persistents (com els de la Manxa Oriental i del Vinalopó, entre d’altres) i posar en marxa les mesures necessàries per a recuperar els nivells i qualitat natural, i així tornar a tenir fonts i ullals vius.

8. Adequar i garantir el subministrament d’aigua de boca tenint en compte les necessitats reals de la població front a l’expansió urbanística desmesurada que se ha produït aquests últims anys.

9. Implementar una política de preus de l’aigua basada en l’aplicació del principi de recuperació dels costos dels serveis de l’aigua, incloent-hi els costos ambientals, i del principi “qui deteriora, paga” així com en l’eliminació de les subvencions creuades des dels usuaris domèstics als usuaris econòmics.

10. Revisar els drets concessionals dels diversos usuaris privatius de l’aigua, ajustant-les a la disponibilitat real de recursos hídrics, una vegada cobertes amb caràcter prioritari les necessitats d’aigua dels ecosistemes.

11. Fomentar i garantir una participació pública real, efectiva i transparent, per a que el nou pla de conca no neixa viciat per l’opacitat i l’arbitrarietat, impròpies d’una democràcia moderna. Allò implica prestar especial atenció als usuaris ciutadans o usuaris comuns, que fins ara han estat marginats en la política de l’aigua.

12. Advocar per una gestió pública de l’agua que incloga el cicle integral de l’agua, i acabar amb la privatització i mercantilització creixent de l’aigua.

13. Esgotar totes les mesures de gestió de la demanda d’aigua abans de proposar i/o posar en marxa noves obres hidràuliques que suposen un deteriorament addicional del cicle hidrològic i de les masses d’aigua que hi formen part.

14. Executar totes les mesures de gestió i infraestructures necessàries per reduir en la font la contaminació que puga afectar a les aigües superficials i subterrànies. Prendre les mesures necessàries per reduir la càrrega contaminant (difusa i puntual) que arriba als cursos d’aigua i aqüífers.