Xúquer Viu

Xúquer Viu

dijous, 17 de novembre del 2011

EL LOBBY DE L'AIGUA D'ALACANT VOL TORNAR A OBRIR LA GUERRA DE L'AIGUA

Nota de premsa

XÚQUER VIU DENÚNCIA QUE EL LOBBY ALCANTÍ DEFENSA INTERESSOS ECONÒMICS PARTICULARS INCOMPATIBLES AMB ELS INTERESSOS GENERALS

FER UN NOU TRANSVASAMENT DES DE CORTES O DES D'ANTELLA SUPOSARIA L'INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS ACORDADES PER LA UNIÓ EUROPEA I OBRIRIA UN NOU CONFLICTE SOCIAL

Xúquer Viu considera inacceptable les propostes de transvasaments del lobby de l'aigua alacantí. Demanar un altre transvasament del Xúquer des de Cortes o des d'Antella, és totalment inviable ambiental, social i econòmicament. Així ho va corroborar la Unió Europea al 2006 quan accepta el canvi de presa al final del riu, una vegada quedà clar que les dades que es gastaren per justificar el transvasament des de Cortes no responien a la realitat, no tenien en compte els cabals ecològics ni del Xuquer ni de l'Albufera i les aportacions del riu estaven sobreestimades en un 30% respecte a la realitat dels últims 30 anys.

Malgrat les decisions de la Unió Europea i l’ample consens aconseguit respecte a la situació del Xúquer, que va motivar el canvi de presa des de Cortes de Pallás fins a la Marquesa, el lobby alacantí ha continuat maniobrant amb la finalitat de portar-se la millor aigua del Xúquer sense importar-les la greu situació per la que travessa el Xúquer ni la dels regadius tradicionals valencians. La finalitat és aconseguir aigua de qualitat per a l'especulació urbanística i el negoci amb la seua venda als abastiments, utilitzant l'agricultura com a excusa. El que s’amaga darrere d’aquesta proposta és que tant el riu com els regadius tradicionals quedarien sense garantia d’aigua suficient, ja que l’aigua de consum urbà té prioritat respecte als usos agrícoles.

Cal recordar que s’ha demostrat tècnicament que el transvasament des de Cortes o des d’Antella significaria: en primer lloc, dessecar literalment els últims 100 km del Xúquer i condemnar a l’Albufera a una degradació sense retorn, és a dir deixar aquests dos ecosistemes emblemàtics sense cap tipus de cabal ecològic; en segon lloc, deixar sense garantia de subministrament als regants històrics de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa del Xúquer; en tercer lloc, posar en situació de permanent sobreexplotació l’aqüífer de la Plana de València, del que beuen i reguen centenars de milers de persones a la Ribera i que a més és reserva estratègica per a l’abastiment i el regadiu de la Ribera en època de sequera i en quart lloc suposaria la pèrdua de garantia de subministrament per a l'abastiment de la ciutat de València i la seua àrea metropolitana, que beu de les aigües d'excel•lent qualitat del Xúquer.

Xúquer Viu recorda que el Xúquer és un riu sobreexplotat, sense cabal ecològic, que no pot donar més de sí, ja que es troba al límit de les seu deteriorament irreversible. Els nostres recursos hídrics són cada vegada més escassos i els espais d’aigua estan sotmesos a pressions i demandes insostenibles.

La proposta de realitzar un nou transvasament al Xúquer, des de Cortes o des d'Antella, suposa el retornar al mateix escenari d’insostenibilitat que va originar l’oposició unànime de la Ribera i altres comarques valencianes.

Des de Xúquer Viu volem expressar que no anem a consentir que ens furten l’aigua del riu més important dels valencians, per satisfer l’avarícia d’uns quants especuladors. Ni Xúquer Viu ni els ciutadans de la Ribera del Xúquer i d’altres comarques valencianes (regants, ajuntaments, organitzacions ecologistes, sindicats i societat civil) consentiran que la presa del transvasament es trasllade ni un centímetre aigües amunt de l’assut de la Marquesa ni que es canvien els usos agrícoles per als que la Unió Europea va donar l'aprovació al projecte.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada