Xúquer Viu

Xúquer Viu

dijous, 3 de novembre del 2011

Les propostes de Xúquer Viu de cara a les eleccions generals

Xúquer Viu ha elaborat un conjunt de propostes programàtiques sobre política de l'aigua, i les ha fet arribar als partits polítics per que siguen tingudes en compte en la preparació dels seus programes electorals de cara a les Eleccions Generals de 2011.

PROPOSTES DE XÚQUER VIU
ELECCIONS GENERALS 2011


El model de desenvolupament econòmic hui en crisi és un model depredador de recursos i del territori. Respecte a la política de l’aigua, ha suposat un creixement desorbitat de les demandes tant agrícoles (nous regadius, transformacions de terrenys, política agrària europea...) com urbanes (projectes urbanístics salvatges que contemplen grans creixements de la població, al•luvió d’urbanitzacions i de segones residències amb piscines i jardins, camps de golf...), en un context polític i legal de permissivitat i promoció institucional de les grans obres hidràuliques. El resultat ha estat la sobreexplotació i degradació de les aigües superficials i subterrànies i dels ecosistemes dependents d’elles.

Aquest desequilibri entre oferta i demanda d’aigua s’agreujarà en el futur com a conseqüència del canvi climàtic. Cal, per tant, prendre mesures immediates en la línia de la Nova Cultura de l’Aigua:

 • Recuperació del caràcter de patrimoni eco-social de l’aigua, amb una gestió guiada pel interès comú.
 • Recuperació del bon estat dels rius, zones humides, aqüífers i aigües litorals, única garantia a llarg termini de poder disposar d’aigua de bona qualitat i en quantitat suficient per als usos humans.
 • Decidida gestió de la demanda d’aigua, amb un control efectiu dels usos privatius de l’aigua i l’aplicació del principi de recuperació dels costos de satisfer aquests usos, incloent-hi els costos ambientals.
 • Aplicació del principi de prevenció en la planificació hidrològica, tenint en compte les conseqüències del canvi climàtic i la reducció de precipitacions ja registrada durant els darrers 25 anys.
 • Promoure i garantir la transparència i la participació ciutadana efectiva en la planificació i la gestió de l’aigua.
Aquestes mesures estan en línia amb allò establert per la Directiva Marc de l’Aigua, d’acord amb la qual en 2009 s’hauria d’haver aprovat un nou Pla Hidrològic de Conca del Xúquer que materialitzés mesures com aquestes i apostés decididament per la sostenibilitat.

Malauradament, aquesta legislatura ha estat una legislatura perduda per la política de l’aigua al Xúquer (i bona part de la resta d’Espanya) i la planificació hidrològica continua paralitzada sine die per la manca de voluntat política, la demagògia i la irresponsabilitat dels nostres governants.

El panorama que s’obre en la pròxima legislatura no és menys obscur. Per això és important unir els esforços des de la societat civil i des de les institucions de representació ciutadana per avançar cap una nova cultura de l’aigua i un nou model socio-econòmic respectuós amb la natura i les persones.

PROPOSTES

1. Resoldre a la brevetat i de manera efectiva la delimitació geogràfica de les conques hidrogràfiques intercomunitàries i internes que afecten a la planificació hidrogràfica del Xúquer, i l’exercici efectiu de les competències estatals i autonòmiques derivades de la Constitució Espanyola i de l’Estatut d’Autonomia.

2. Consolidar el principi d’unitat de conca fluvial com a principi lògic en la gestió de l’aigua.

3. Aprovar un nou Pla de Conca del Xúquer elaborat d’acord els principis de protecció ambiental, prevenció del deteriorament, recuperació dels costos i participació ciutadana establerts per la Directiva Marc de l’Aigua.

4. Paralitzar, mentrestant, totes les actuacions que, emmarcades o no dins del Pla de Conca del Xúquer de 1998, puguen suposar un deteriorament addicional dels nostres ecosistemes.

5. Establir i garantir el compliment dels règims de cabals ecològics per als nostres rius, zones humides i aigües de transició, així com de reserves ambientals en els aqüífers, que asseguren la seua recuperació i bona salut.

6. Revertir al medi natural els cabals estalviats mitjançant els projectes de modernització de regadius, amb finançament públic, dedicant-los a garantir els cabals ecològics necessaris als ecosistemes aquàtics, en lloc d’utilitzar-los per consolidar i expandir les superfícies en regadiu.

7. Instar a la aplicació de mesures de control i reducció de les extraccions hídriques com la declaració de sobreexplotació en els aqüífers amb deterioraments persistents (com els de la Manxa Oriental i del Vinalopó, entre d’altres) i posar en marxa les mesures necessàries per a recuperar els nivells i qualitat natural, i així tornar a tenir fonts i ullals vius.

8. Adequar i garantir el subministrament d’aigua de boca tenint en compte les necessitats reals de la població front a l’expansió urbanística desmesurada que se ha produït aquests últims anys.

9. Implementar una política de preus de l’aigua basada en l’aplicació del principi de recuperació dels costos dels serveis de l’aigua, incloent-hi els costos ambientals, i del principi “qui deteriora, paga” així com en l’eliminació de les subvencions creuades des dels usuaris domèstics als usuaris econòmics.

10. Revisar els drets concessionals dels diversos usuaris privatius de l’aigua, ajustant-les a la disponibilitat real de recursos hídrics, una vegada cobertes amb caràcter prioritari les necessitats d’aigua dels ecosistemes.

11. Fomentar i garantir una participació pública real, efectiva i transparent, per a que el nou pla de conca no neixa viciat per l’opacitat i l’arbitrarietat, impròpies d’una democràcia moderna. Allò implica prestar especial atenció als usuaris ciutadans o usuaris comuns, que fins ara han estat marginats en la política de l’aigua.

12. Advocar per una gestió pública de l’agua que incloga el cicle integral de l’agua, i acabar amb la privatització i mercantilització creixent de l’aigua.

13. Esgotar totes les mesures de gestió de la demanda d’aigua abans de proposar i/o posar en marxa noves obres hidràuliques que suposen un deteriorament addicional del cicle hidrològic i de les masses d’aigua que hi formen part.

14. Executar totes les mesures de gestió i infraestructures necessàries per reduir en la font la contaminació que puga afectar a les aigües superficials i subterrànies. Prendre les mesures necessàries per reduir la càrrega contaminant (difusa i puntual) que arriba als cursos d’aigua i aqüífers.

1 comentari:

 1. Super efectivo y completo, Gabriela.
  Muchas gracias.
  Paloma Estevan

  ResponElimina