Xúquer Viu

Xúquer Viu

dijous, 28 de març del 2013

7ª ASSEMBLEA: XÚQUER VIU CRIDA A LA SOCIETAT A MOBILITZAR-SE PEL DRET A ABASTIR-SE AMB AIGUA DE QUALITAT DEL XÚQUER

NOTA DE PREMSA 27-03-2013

 

Per a Xúquer Viu la situació que s'està donant a la Ribera és molt greu i totalment inacceptable.


Cal posar en marxa una Pla de Recuperació dels Aqüífers de la Plana Sud i Serra de les Agulles, amb la implantació de bones pràctiques agrícoles i la delimitació de responsabilitats en aquest desastre anunciat.

7ª Assemblea de Xúquer Viu - Sueca, 23-03-2013


Un dels temes que varen ocupar la centralitat del debat en la 7ª Assemblea de Xúquer Viu ha estat la contaminació per agroquímics dels aqüífers de la Plana Sud i Serra de les Agulles que ha derivat en la prohibició d'utilitzar l'aigua potable per a beure o cuinar en diversos pobles de la Ribera que s’abasteixen a través d’aigües subterrànies d’eixes masses d’aigua.

Xúquer Viu considera que aquesta és una contaminació anunciada i, en bona mesura, derivada d’anys d’incompliment per part de la Generalitat Valenciana i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de la Directiva de Nitrats, la Directiva Marc de l'Aigua, la Llei d'Aigües i el propi Estatut d'Autonomia, així com del Reglament que regula la qualitat de l’aigua per a consum humà. 
 
Per a Xúquer Viu la prioritat a curt termini ha de ser finalitzar les conduccions d'aigua per poder subministrar el més prompte possible aigua de qualitat del Xúquer a les poblacions de la Ribera. Igualment s'ha de posar en marxa un Pla de Recuperació dels aqüífers afectats que contemple de manera immediata la implantació d'unes Bones Pràctiques Agrícoles que eliminen l’ús d’agroquímics en la producció d’aliments, per tal de frenar el deteriorament de les aigües subterrànies i eliminar les fonts de contaminació difusa. En un futur, si es donara la recuperació de l'aqüífer podria ser perfectament possible tornar a la seu utilització.
 
A més a més, en atenció al caràcter prioritari de l'abastiment a la població, Xúquer Viu considera que la Ribera té dret a una concessió administrativa de les aigües del Xúquer per garantir la seguretat de l’abastiment de la població. En aquest sentit el nou Pla de Conca ha de recollir aquest dret de les poblacions travessades pel Xúquer.La contaminació per herbicides recentment detectada en l'aigua potable a Alzira, Corbera o Carlet, els episodis passats a Carcaixent o Llaurí, a l'igual que les altes concentracions de nitrats en l’aigua potable detectades des de fa dècades en moltes poblacions de la Ribera, posen de manifest la inseguretat sanitària a la que està sotmesa la població de la Ribera davant un servei públic essencial i dret humà com és el subministrament d’aigua per a consum humà. Aquesta situació lluny de ser inevitable, és conseqüència, per una part, de l’ús intensiu de fitosanitaris i fertilitzants químics que contaminen el sòl i l’aigua que ha caracteritzat la agricultura intensiva practicada en la comarca durant dècades; i, per altra part, de la ineficàcia dels responsables de les administracions competents per prendre mesures efectives que garanteixen la qualitat de l’aigua de boca a la població i que solucionen el problema de la contaminació continuada de les aigües subterrànies en la comarca.

La Directiva Marc de l’Aigua –en vigor des de 2000- estableix que les masses d’aigua destinades al subministrament d’aigua de boca han de ser protegides davant la contaminació i que aquest ús ha de garantir-se amb la millor aigua disponible a la conca hidrogràfica, minimitzant la necessitat d’aplicació de substàncies químiques per potabilitzar-la. I la Llei d’Aigües –en vigor des de 1985-  estableix que l’abastiment a poblacions te la màxima prioritat per davant de tota la resta d’usos. El mateix Estatut d'Autonomia en el seu article 17 estableix que "es garantix el dret dels valencians i valencianes a disposar de l’abastiment suficient d’aigua de qualitat." i també que "els ciutadans i ciutadanes valencians tenen dret a gaudir d’una quantitat d’aigua de qualitat, suficient i segura, per atendre les seues necessitats de consum humà".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada