Xúquer Viu

Xúquer Viu

diumenge, 7 d’abril del 2013

XÚQUER VIU CONSIDERA QUE EL MACROABOCADOR DE GUADASSUAR SUPOSA UNA AMENAÇA DIRECTA A LES MASSES D'AIGUA I CONFIA QUE NO S'AUTORITZE La Séquia Reial del Xúquer, els Ullals del Riu Verd, els aqüífers i l'Albufera en perill si el macroabocador es construeix en la ubicació proposada


La instal·lació se situa a tan sols 30 metres de la Séquia Reial i a 5 metres de grans conduccions del reg de la Confederació del Xúquer i de la Séquia Reial.El passat 3 d'abril va finalitzar el termini per a presentar al·legacions al projecte de construcció d'un abocador de grans dimensions que se situarà al terme de Guadassuar i al mateix costat de la Séquia Reial. Aquest macroabocador ocuparia una superfície de més de 140.000 metres quadrats -prop de 170 fanecades-, amb una profunditat de més de 35 metres en alguns punts i un volum previst d'excavació de 2.091.000 m3. Anualment podran soterrar-se fins 100.000 tones de residus d'una població de 330.000 habitants de la Ribera i la Valldigna. Aquests són alguns dels motius pels que Xúquer Viu s'oposa a aquest projecte:El projecte podria tenir greus efectes sobre la zona humida catalogada "Naixement del Riu Verd" i del Lloc d'Importància Comunitària "Ullals del Riu Verd". La ubicació de l'abocador estaria només a 953 metres del límit de la conca d'afecció d'aquesta zona humida. Els "Ullals del Riu Verd" corren greu risc de contaminació per la proximitat d'aquest abocador. Contaminació que podria estar causada per una ruptura de la bassa de lixiviats o per trencament de les grans conduccions de la CHX i de la ARJ, situades a 5 metres de l'abocador, que per vessament arribaria fins aquesta zona protegida. També es podria produir per contaminació l'aqüífer donat el flux d'aquest, o per desbordament de les aigües pluvials del vas de l'abocador en episodis de fortes pluges.Igualment el projecte posa en risc la conservació de l'Albufera de València que podria resultar contaminada a través de la Séquia Reial. Una ruptura de la bassa de lixiviats podria produir un abocament contaminant en grans volums sobre el canal principal i la Séquia Reial del Xúquer, el cabal de la qual alimenta directament l'Albufera. Aquesta mateixa contaminació podria produir-se igualment per desbordament de l'abocador en episodis de fortes pluges. La bassa de lixiviats es troba a nivell topogràfic del sòl actual i al costat del canal principal, és a dir per tant a una cota superior a la Séquia Reial, que en aquest punt està més baixa que la parcel·la on es preveu la bassa. Per tant si haguera una possible ruptura o un episodi de fortes pluges, que desbordara aquesta bassa, el destí d'aquestes aigües seria, segons el pendent del terreny, la Séquia Reial.Cal assenyalar que els riscs s'incrementen per la proximitat, a tan sols 5 metres de l'abocador, de grans conduccions de reg de la Confederació del Xúquer i de la Séquia Reial. (Canal principal i doble canonada de pressió de 1,7 m de diàmetre cadascuna, més xarxa de transport annexa). Una fuita de gran entitat en aquestes canonades podria ocasionar veritables desastres tenint al seu costat la bassa de lixiviats i el vas de l'abocador. No només es troba l'abocador al costat del canal principal, i la doble canonada, sinó també al costat de les canonades de transport de l'aigua que enllacen amb el capçal de reg. Els diàmetres d'aquestes són variats però les ruptures, fugues perdudes, són freqüents, i l'aigua que s'escape d'aquestes pot produir, tant inundació de l'àrea de l'abocador, com infiltrar i descalçar el talús de l'abocador, etc...  El projecte podria tenir greus afeccions a les aigües subterrànies, tant en l'aqüífer de la Plana Alta sobre el que se situa, com en l'aqüífer veí de l'Ave, ja que segons la cartografia oficial de la Conselleria de Medi Ambient sobre vulnerabilitat als aqüífers, es comprova que l'emplaçament de l'abocador projectat es troba sobre una àrea de vulnerabilitat als aqüífers Alta.  En un radi de distància susceptible de contaminació i en la direcció del flux de l'aqüífer regional es trobaria, fonamentalment els Ullals de Riu Verd, i diversos pous de regadiu.
 Ací teniu l'enllaç a les al·legacions definitives de Xúquer Viu.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada