Xúquer Viu

Xúquer Viu

dimarts, 27 d’octubre del 2009

RECORDATORI DE CAMPANYA: DEFENSEM EL NOSTRE FUTUR, DEFENSEM EL XÚQUER

DEFENSEM EL NOSTRE FUTUR, DEFENSEM EL XÚQUER

Els veïns i veïnes, que signem aquest document, volem manifestar que:
El Xúquer és una part fonamental del nostre patrimoni, del nostre territori, de la nostra cultura i de la nostra història. Malgrat això, en les últimes dècades hem assistit a una degradació contínua del riu que ha posat en perill la supervivència del Xúquer i dels nostres paisatges riberencs, amenaçant el futur dels regadius tradicionals i sense garantir l’abastiment d’aigua als nostres pobles. Les aportacions del riu han disminuït significativament durant els darrers 25 anys degut a la sobreexplotació brutal de l’aqüífer de la Manxa Oriental, persisteixen problemes de contaminació i mala qualitat de les aigües superficials i subterrànies, els cabals ecològics per garantir la supervivència dels nostres rius no estan fixats i s’han disparat les demandes urbanístiques insostenibles. Tot això suposa incomplir de la Llei d’Aigües i la Directiva Marc de l’Aigua europea.
En 2003, el Xúquer estava condemnat a mort a causa d’unes obres en marxa per transvasar aigua cap al Vinalopó des de Cortes de Pallás, a més de 100 km de la desembocadura. Però la societat valenciana va saber reaccionar i es rebel•là. La mobilització ciutadana aconseguí que es modificara el projecte significativament, canviant el punt de presa d’aigües a l’Assut de la Marquesa, quasi en la desembocadura, i destinant l’aigua del Xúquer a l’agricultura del Vinalopó i a la recuperació del seus aqüífers sobreexplotats. Aquest canvi reduïa molt l’impacte del transvasament sobre el riu, l’Albufera i els aqïífers i ens donava esperances: una recuperació definitiva del riu era possible. Fins i tot es va elaborar, amb una ampla participació social, un Pla de Recuperació del Xúquer, que des de la seua finalització –en juliol de 2008- encara no s’ha posat en marxa.
Malgrat tots els esforços ciutadans per recuperar el Xúquer, les amenaces i pressions sobre el riu no s’han detingut. Ara al Vinalopó, el Ministeri de Medi Ambient, amb el suport de la Generalitat, vol que l’aigua del Xúquer es destine a l’especulació urbanística, per a fer negoci amb ella, incomplint la finalitat que es va establir al 2005 i d’esquenes als usuaris del Xúquer. Mentre a la Ribera més de 100.000 persones continuen bevent aigua de mala qualitat, amb concentracions de nitrats perjudicials per a la salut.
Com ja feren en el Pla de Conca de 1998, volen continuar exprimint el nostre Xúquer, al límit del deteriorament irreversible. I sense riu no hi haurà aigua, ni de qualitat ni amb quantitat, per garantir la satisfacció de les necessitats humanes més bàsiques. Per tot això, tots i totes, hem d’alçar-nos de nou per a defensar el nostre riu, que no és més que defensar el nostre futur. No volem que el Xúquer es continue gastant com a moneda de canvi de tractes polítics ni per l’enriquiment d’uns quants especuladors.
En conseqüència considerem imprescindible:
- El compliment de les finalitats oficialment declarades del transvasament Xúquer-Vinalopó des de l’Assut de la Marquesa, destinant l’aigua del Xúquer exclusivament per a usos ambientals i agrícoles, i no per a l’especulació.
- Garantir l’abastiment dels pobles de la Ribera amb aigua del Xúquer de la millor qualitat, acabant amb el subministrament d’aigua contaminada amb nitrats.
- Acabar amb la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental, disminuint dràsticament les seues extraccions.
- Establir règims de cabals ecològics per al Xúquer i els seus afluents (Albaida, Cabriol, Magre, Verd, Sellent, Canyoles, etc.).
- Posar en marxa el Pla de Recuperació del Xúquer, aprovat en juliol de 2008.
- Prendre les mesures necessàries per a millorar la qualitat de les aigües de la conca del Xúquer, tant superficials com subterrànies.
- Defensar els regadius tradicionals i el camp valencià, elements fonamentals del passat, present i futur del poble valencià.
- Desbloquejar l’elaboració del nou Pla de Conca del Xúquer d’acord amb els principis i exigències de la Directiva Marc de l’Aigua.Podeu trobar el full del manifest per recollir signatures al nostre web www.xuquerviu.org.

Podeu enviar les signatures recollides a l'apartat de correus 167 de l'Alcúdia.

DEFENSEM EL NOSTRE FUTUR, DEFENSEM EL XÚQUER!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada