Xúquer Viu

Xúquer Viu

dilluns, 12 de novembre del 2012

XÚQUER VIU RECOLZA LA VAGA DEL 14-N: L'ACTUAL POLÍTICA ECONÒMICA AGREUJA EL DETERIORAMENT ECOLÒGIC (A MÉS DEL SOCIAL)

LES PRIORITATS DEL GOVERN EN QÜESTIONS ECONÒMIQUES -A QUÈ DEDICAR ELS PRESSUPOSTOS, D'ON RETALLAR O ELS CANVIS DE NORMES LEGALS AMB L'EXCUSA DE LA CRISI- APROFONDEIXEN EL DETERIORAMENT ECOLÒGIC, EN PARTICULAR EN ELS NOSTRES RIUS, AQÜÍFERS, ZONES HUMIDES I COSTANERES.

La política econòmica actual perjudica seriosament el medi ambient, en general, i el aquàtic, en particular, ja que deixa de banda totes les actuacions de prevenció i correcció dels danys ambientals que pateixen els nostres ecosistemes aquàtics i que, en definitiva, ens afecten a nosaltres i a la gent que viurà en aquest territori en el futur:


- S'estan retallant els pressupostos per la protecció dels espais naturals, la restauració fluvial, i el compliment amb la legislació de prevenció de la contaminació per aigües residuals urbanes i també de contaminació difusa.

- La política mediambiental d'aquest govern és profundament productivista ja que s'ha reduït o es planeja reduir la protecció dels ecosistemes aquàtics -Llei de Costas, iniciatives per permetre la urbanització en espais protegits, prolongació de la vida dels PAIs en tramit que impliquen noves demandes insostenibles d'aigua, reducció del control sobre els impactes de les activitats econòmiques contaminants- i es promouen activitats econòmiques insostenibles com el fracking per obtindre combustibles o es mira cap un altre costat quan les activitats econòmiques sobreexploten els recursos hídrics.

- Es promou la privatització de l'aigua -mitjançant la privatització massiva dels serveis de subministrament i sanejament urbans, la reducció de garanties de prevenció d'impactes en les activitats econòmiques, la mercantilització dels drets privatius d'ús de l'aigua.

- S'incrementa la indefensió dels ciutadans davant la discrecionalitat de les decisions d'usuaris i administracions -cada vegada és més difícil accedir a informació ambiental rellevant i actualitzada a través d'Internet, ja que s'han deixat de dedicar diners al manteniment d'aquest tipus de servicis; i la transparència brilla per la seua absència.

- S'aprofundeix el desgovern i la manca d'integració de la conservació, protecció i recuperació dels ecosistemes aquàtics i aqüífers en la resta de polítiques sectorials per tal de garantir a llarg termini el subministrament adequat de les necessitats humanes no sols d'aigua sinó també d'un territori habitable i amb biodiversitat.

- Es deixa de costat la lluita contra el canvi climàtic que en el nostre territori poden suposar una reducció mitjana dels recursos hídrics de més del 20% entre 2010 i 2040, respecte a la mitjana de recursos hídrics del període 1990-2010.

- Es continua apostant per la energia nuclear que posa en greu perill no sols la supervivència del Xúquer i tots els ecosistemes associats sinó la de milions de persones, durant, pot ser, segles.

- Els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per a 2013 retallen radicalment en inversió ambiental, però mantenen despeses insostenibles i destructors del patrimoni natural:
  • La protecció i gestió de Parcs Nacionals es redueix de 70 milions a 40.
  • Les actuacions en matèria de canvi climàtic es queden en 48 milions, dedicats sobretot a la compra de drets d’emissió.
  • Es malgasten 1.084 milions en la construcció de noves carreteres (en el país europeu amb més quilòmetres d’autovia) i 0 euros en la construcció i millora de camins naturals.
  • S’adjudiquen 3.304 milions al tren d’alta velocitat (en el segon país del món, després de la Xina, en quilòmetres d’AVE), enfront de 34 milions en rodalies.
  • Es reserven 13 milions per a l’alimentació artificial de platges, enfront de 3 per a la gestió de sistemes litorals naturals.

Uns ecosistemes en bon estat són els que ens garanteix una vida digna: seguretat alimentària i aliments sans, qualitat de l’aire òptima, aigua potable en quantitats adequades, entorns saludables... i tot això es troba en perill actualment. La disjuntiva principal que té la societat es podria resumir entre “ecologisme o crisi”.

Per totes aquestes raons, Xúquer Viu, que forma part de la Cimera Social, recolza la vaga general del pròxim 14 de novembre.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada