Xúquer Viu

Xúquer Viu

dilluns, 17 de març del 2014

EL XÚQUER ES VEN AL MILLOR POSTOR AMB LA COMPLICITAT DE LA GENERALITAT VALENCIANA I EL GOVERN D'ESPANYA


El Govern contenta als lobbys de l'aigua d'Alacant i de la Manxa Oriental en detriment del Xúquer

Xúquer Viu, junt a les organitzacions ecologistes ha votat en contra d'un pla que no compleix la Directiva Marc de l'Aigua i el denunciarà a Europa

Els compromisos polítics del Govern de la Generalitat amb el lobby de l'aigua d'Alacant i del Govern d'Espanya amb el lobby de l'aigua de la Manxa deixen al Xúquer, a l'Albufera i a la Ribera com els grans perjudicats

Els abastiments de la Ribera tornen a la redacció anterior condicionant-los a una permuta amb els regants que els usuaris i ajuntaments hauran de pagar

Des de Xúquer Viu i altres organitzacions ecologistes, agràries, sindicals i socials es ve denunciant que el futur Pla de Conca del Xúquer no resol els principals problemes –sobreexplotació quantitativa i qualitativa de les masses d’aigua- que afecten la conca del Xúquer i torna a repetir els errors del nefast Pla de 1998 quan es va repartir més aigua de la que hi havia en el riu. Aquest Pla incompleix la Directiva Marc de l'Aigua que té com a principal objectiu l'assoliment del bon estat ecològic de les masses d'aigua, rius, aqüífers i zones humides.

Si aquest Pla ja era insostenible, en els últims dies ha empitjorat de manera notable fruit de negociacions opaques, realitzades d'esquena a la societat i a molts dels sectors implicats en aquest pla.

D'aquesta manera si a la Manxa li assignaven 400 hm3 (320 hm3 d'aigua subterrània + 80 hm3 d'aigua superficial) i una reserva de 65 hm3 en el primer esborrany, ara aquesta reserva puja a 100 hm3 -35 hm3 més- i a més s'introdueix que eixa reserva podrà destinar-se a nou regadius. Així s'aprofundirà la situació de sobreexplotació de l'aqüífer de la Manxa Oriental i del propi riu. Cal tindre en compte que el mateix pla reconeix que l'extracció de l'aqüífer autoritzada de 320 hm3 està molt per damunt de la recàrrega natural que és de 260 hm3.

Per altra part el lobby de l'aigua d'Alacant que ja havia aconseguit que es canviara el terme de sobrants pel d'excedents que obria les portes a un futur transvasament, ara, amb la complicitat i recolzament del govern de la Generalitat Valenciana, quantifica en almenys 12 hm3 la xifra que podria anar per a aigua de boca al Vinalopó, Marina Baixa i Alancantí, des d'un nou transvasament aigües amunt, des d'Antella o Cortes de Pallàs, o des del mateix embassament d’Alarcó. Malgrat tots els intents dels regants del Xúquer d'eliminar aquesta nova incorporació, el ferri pacte entre el Govern de la Generalitat i aquest lobby l'ha impossibilitat. A més per la nova redacció del Pla s’ha inclòs que els estalvis de la modernització del regadiu de la Ribera, seran considerats com excedents per enviar al Vinalopó, Marina Baixa i Alacantí.

L'únic avanç que s'havia aconseguit dins d'aquesta involució, com era que els abastiments de la Ribera tindrien una assignació pròpia de 10 hm3 sense permutes ni condicionaments, s'ha tornat arrere i es recupera el text de 1998, que obliga a una permuta amb els regants previ pagament del cost associat. És clar que aquest és un bon negoci per alguns que no han volgut deixar escapar l'oportunitat i salva la cara de l'impresentable Director General de l'Aigua, José Alberto Comos, que havia sigut l'impulsor d'aquest "tinglado" , que és la veu del lobby de l'aigua d'Alacant i que cada vegada més sectors reclamen la seua immediata dimissió.

Resulta paradoxal que continue negant-se a la Ribera del Xúquer una concessió directa d’aigües del Xúquer quan al mateix temps se li donen, almenys 12 hm3 de bona qualitat per al negoci i l’especulació del lobby de l’aigua d’Alacant, o quan s’amplia la reserva d’aigua per a la Manxa.

Cal denuncia la culminació d’un procés que mai ha sigut transparent i participatiu però que ha tingut un final vergonyós, propi no d’un sistema democràtic sinó d’una dictadura bananera. Els canvis introduïts a última hora en negociacions opaques sense el coneixement de la resta d’agents implicats, arribant a l’extrem de que aquest matí la reunió del Consell d’Aigua del Xúquer ha començat una hora tard perquè alguns estaven negociant com quedaria el tema dels abastiments de la Ribera.

Adjuntem els canvis més substantius que s’han produït en els 2 últims dies.

Més informació: Paco Sanz 649250411 i Graciela Ferrer 616309243Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada