Xúquer Viu

Xúquer Viu

dilluns, 31 de maig del 2010

MANIFEST PEL XÚQUER! PEL NOSTRE FUTUR!

Sueca, 29 de maig de 2010

Llegit per Graciela Ferrer en acabar la manifestació de Sueca.


Benvolguts amics i amigues del Xúquer:

El Xúquer és molt més que l’aigua que porta. És la corrent de vida del nostre territori. És un element clau pel nostre desenvolupament i un referent clau per la nostra cultura, la nostra identitat i el nostre paisatge. Ha estat l’escenari de multitud d’emocions que durant segles han viscut els habitants de les seues riberes. El Xúquer és un patrimoni de tots i de totes i com a tal hui estem ací per defensar-lo, protegir-lo i conservar-lo.

En les últimes dècades, el Xúquer ha patit una continua degradació, degut a les pressions creixents al llarg i ample de tota la seua conca: les demandes d’aigua s’han incrementat de manera continua fins a esgotar-lo i s’ha parat poca atenció a la seua qualitat, utilitzant-lo com abocador d’aigües residuals, no sempre suficientment depurades.

Fa 5 anys ens mobilitzarem per evitar que aquest deteriorament fos irreversible. El transvasament Xúquer-Vinalopó amb presa d’aigües des de Cortes de Pallàs, que estava executant-se, significava la mort del riu i també de l’Albufera, depenent des de fa segles de les aigües del Xúquer. Malgrat que el nostre objectiu era que no es fera cap transvasament, amb aquella mobilització aconseguirem una victòria important: que es traslladés la presa d’aigües per a eixe transvasament a l’Assut de la Marquesa, prop de la desembocadura, evitant així la dessecació del riu. Però, hui, 5 anys després, moltes de les reivindicacions que motivaren aquella manifestació continuen plenament vigents.

• El nostre riu continua sense règims de cabals ecològics per assegurar la seua vida i la de l’Albufera.
• El Pla de Conca de 1998, continua vigent, permetent la sobreexplotació del riu i dels aqüífers que l’alimenten, principalment, el de la Manxa Oriental.
• A molts pobles de la Ribera del Xúquer, continuem bevent aigua subterrània contaminada amb nitrats.
• No s’ha posat en pràctica el Pla de Recuperació del Xúquer aprovat a juliol de 2008.
• L’aigua continua sent objecte d’irracionalitat política i d’enfrontaments territorials producte de la demagògia amb la qual s’aborda la política de l’aigua.

Ens sentim estafats per la decisió del Ministeri de destinar l’aigua del Xúquer, mitjançant el transvasament Xúquer-Vinalopó, per al negoci i l’especulació urbanística a Alacant, vulnerant els acords de fa cinc anys que destinaven l’aigua del Xúquer a recuperar els aqüífers sobreexplotats de les comarques de l’Alt Vinalopó mitjançant la substitució d’extraccions per la agricultura per l’aigua del transvasament. Mentre a les comarques de la Ribera del Xúquer, més de 150.000 persones continuen bevent aigua de mala qualitat, amb concentracions de nitrats perjudicials per a la salut, procedents de l’aqüífer de la Plana Sud de València.

El nou Pla Hidrològic del Xúquer, element fonamental en la gestió de l’aigua, que hauria d’haver-se aprovat a desembre de 2009, d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua que estableix que els nostres rius, aqüífers i llacs han d’estar en bon estat ecològic per a 2015, està paralitzat “de facto” a causa de la falta de definició geogràfica de les demarcacions territorials, i de les disputes entre les distintes administracions. Aquesta situació no és exclusiva del Xúquer.

La paralització de la nova planificació hidrològica suposa uns greus impactes ambientals, econòmics i socials. En la gran majoria dels rius i aiguamolls espanyols encara no s'han determinat els cabals ecològics necessaris per a la vida aquàtica. Mentrestant, els nostres rius, aqüífers, zones humides i deltes es troben amenaçats pels intents de mantindre la vella política hidràulica. Molts rius estan en greu perill per la pressió de transvasaments, preses i nous embassaments (o el seu recreixement) i de la contaminació. Multitud d'aqüífers se troben exhaustos després de dècades de sobreexplotació. I tot això per a satisfer l'avarícia d'insostenibles creixements urbanístics, nous regadius o centrals hidroelèctriques innecessàries. Organitzacions i Xarxes de totes les conques de la península estem juntes per a reclamar l'imprescindible canvi cap a una nova cultura en la gestió dels rius, aiguamolls i aqüífers que els preserve i protegisca.

La falta de voluntat política tant per part del Ministeri de Medi Ambient com de la Generalitat Valenciana per recuperar i protegir els nostre rius, aqüífers i zones humides posa en perill els escassos avanços aconseguits en els darrers anys i pinten un panorama pessimista per al futur dels nostres espais d’aigua. Les abundants, però puntuals, precipitacions produïdes aquests darrers mesos no poden fer-nos oblidar que els nostres recursos hídrics són cada vegada més escassos i que els espais d’aigua estan sotmesos a pressions i demandes insostenibles.

És per això que hui estem ací i continuarem treballant tots plegats per aconseguir un Xúquer Viu, que siga tractat de veritat com un patrimoni de tots i totes. Volem recuperar i preservar els nostres rius i aqüífers, i el bon estat de l’Albufera, per a què les persones que vivim al voltant del Xúquer comptem amb garanties d’aigua de bona qualitat i duradora, per a beure i per a desenvolupar activitats productives, però també per a passejar vora riu, per a nadar, pescar o practicar esports com la piragua- que són usos comuns i ciutadans de l’aigua als que tenim dret, tal com estableix la Llei d’Aigües.

Els ciutadans i ciutadanes de la Ribera, de les comarques veïnes i de tot el País hem d’alçar-nos per a defensar el nostre futur. Hem d’evitar la mort del Xúquer, que seria també la mort de l'Albufera i dels nostres paisatges tradicionals.

Pel nostre futur! Per la nostra terra!
Al Xúquer no li sobra aigua!
El riu és nostre i el volem viu!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada