Xúquer Viu

Xúquer Viu

dimarts, 11 de maig del 2010

Nota de premsa de Xúquer Viu en referència a la entrada en funcionament del transvasament Xúquer-Vinalopó

EL TRANSVASAMENT AL VINALOPÓ NO PODRÀ ENTRAR EN FUNCIONAMENT MENTRE NO ES DETERMINE EL CABAL ECOLÒGIC DEL XÚQUER

Els cabals ecològics del Xúquer continuen sense estar fixats cinc anys després de que es decidira el canvi del projecte

Davant l’anunci de la finalització de la conducció d’aigües del Xúquer, amb presa en l’assut de la Marquesa, fins el Vinalopó, i la seua posada en funcionament aquest estiu, Xúquer Viu recorda que la Unió Europea fixà unes condicions al transvasament Xúquer-Vinalopó que disten molt de complir-se en l’actualitat i en l’immediat futur.

Efectivament, la Unió Europea determinà en 2003 que “abans de procedir a qualsevol transvasament, s’hauria de fixar i respectar el “cabal ecològic” del riu Xúquer.

Posteriorment en 2006, una vegada autoritzat el canvi de presa del transvasament des de Cortes de Pallàs a la Marquesa, la Unió Europea tornà a insistir en el mateix punt establint com a condició per al finançament del projecte que “es determinarà el cabal ecològic del riu d’acord amb els criteris establerts per la Directiva Marc de l’Aigua”. I recordant que cap transvasament es realitzarà abans d’haver sigut determinat el cabal ecològic.

El vigent Pla de Conca és de 1997, anterior a la Directiva Marc de l’Aigua, i es caracteritza pels nuls requeriments ambientals i per la falta de determinació dels cabals ecològics. De manera que legalment es pot deixar literalment sec el llit del riu. Això és el que ha passat de manera repetida en els últims anys en el que el riu s’ha assecat completament en 2006 a la Ribera, en 2008 a Albacete i en 2009 a Conca.

Les abundants, però puntuals, precipitacions produïdes aquests darrers mesos no poden fer-nos oblidar que els nostres recursos hídrics són cada vegada més escassos i que els espais d’aigua estan sotmesos a pressions i demandes insostenibles.

De fet des de Tous fins a l’assut d’Antella, el cabal mínim és de tan sols 0’6 m3/s i a partir d’Antella no està determinat cap cabal ecològic mínim per al riu. Cal dir que amb els exigus 0’6 m3 per segon el riu es quedaria totalment sec a partir d’Antella, pel que la Confederació deixa passar una quantitat superior per a que el riu puga fluir mínimament.

El règim de cabals ecològics només pot determinar-se, segons la Llei d’Aigües, a través dels Plans Hidrològics de Conca, i aquest, que ha d’elaborar-se d’acord amb els objectius i principis de la Directiva Marc de l’Aigua, porta un gran retràs. El nou Pla Hidrològic del Xúquer, que hauria d’haver-se aprovat a desembre de 2009, està paralitzat “de facto” a causa de la falta de definició geogràfica de les demarcacions territorials i de les disputes entre les distintes administracions. Mentrestant el propi riu i els seus ecosistemes associats continuen la seua lluita per sobreviure davant la sobreexplotació i sense cabals ecològics. L’explotació brutal de l’aqüífer de la Manxa Oriental ha esquilmat el cabal del Xúquer que arriba exhaust al seu curs baix.

Aquesta ha sigut una de les principals reivindicacions de Xúquer Viu, i ara mateix, 5 anys després de que s’anunciara el canvi de projecte del transvasament, les coses estan exactament com al principi: sense cabals ecològics. Aquest és un dels motius que han motivat la convocatòria de la manifestació del 29 de maig a Sueca.

NOTA: Que diuen exactament les condicions de la Unió Europea sobre els cabals ecològics. Adjuntem les dos decisions europees.

DECISIÓN 23-12-2003 (punt 3 de l’article 2)
- Se elaborarán asimismo “Normas de explotación” del trasvase que tengan en cuenta, con carácter prioritario, todas las necesidades de la cuenca y, en particular, las medioambientales, fijandose y respetándose el “caudal ecológico” del río Júcar antes de proceder a cualquier trasvase.

DECISIÓN 13-12-2006 (consideració 3 i punt 3 de l’article 2)

- Recorda la decisió de 2003 respecte als cabals ecològics.
- Se determinará el régimen ecológico del río estableciendo el caudal ecológico de acuerdo con los criterios establecidos por la Directiva 2000/60/CE.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada