Xúquer Viu

Xúquer Viu

dijous, 27 de setembre del 2012

EL XÚQUER-VINALOPÓ: AIGUA A PREU DE SALDO I DE DUBTOSA LEGALITAT

NOTA DE PREMSA DE XÚQUER VIU - 26-09-2012

Xúquer Viu continuarà reclamant el compliment de la legalitat i de les condicions imposades pel cofinançament europeu del transvasament.

Xúquer Viu s'ha dirigit a les entitats públiques implicades en el transvasament per demanar la documentació vinculada a l’autorització d’ús d’aquest 5 hm3 així com dels pròxims 10-12 hm3 que ACUAMED preveu transvasar una vegada es reparen les filtracions de la presa de San Diego i estudiarà les possibles accions a portar endavant.

MANCA DE SUPORT LEGAL DEL TRANSVASAMENT

Recentment, han començat a distribuir-se entre diverses comunitats de regants del Vinalopó 5 hm3 d’aigua emmagatzemada, en la presa de San Diego -des de fa dos anys- procedent del baix Xúquer, i transportada mitjançant la conducció Xúquer-Vinalopó. L’arribada d’aquests primers cabals als camps alacantins s’ha presentat i celebrat per la Junta d’Usuaris del Vinalopó, l’Alacantí i Consorci de la Marina Baixa i la Generalitat Valenciana com a la materialització d’una conquesta històrica. La retòrica populista amaga, però, que es tracta d'un ús puntual de l'aigua emmagatzemada a la presa de Sant Diego que ha de ser buidada per reparar unes filtracions, que no compta amb ferm suport legal.

Les autoritats i entitats públiques amb responsabilitats en aquest assumpte –Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Generalitat Valenciana, societat estatal ACUAMED i Junta Central d’Usuaris- no han explicat que, hui per hui, el transvasament d’aigua o l’ús de l’aigua transvasada no te cap mena de suport legal: la Sentència del Tribunal Suprem d’octubre de 2004 va anul•lar els articles del Pla de Conca de 1998 que feien referència a la reserva d’aigües del Xúquer pel transvasament Xúquer-Vinalopó així com la finalitat d’aquest; i, com que no hi ha nou pla de conca no hi ha cap mena de legislació vigent que done cobertura legal al transport d’aigua del Xúquer al Vinalopó ni al seu ús. 

INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS VINCULADES AL FINANÇAMENT EUROPEU
Aquesta obra ha estat subvencionada amb 120 milions d’euros de la Unió Europea sempre i quan es cumplisquen una sèrie de condicions vinculants entre les que destaquen, la fixació i respecte de cabals ecològics al Xúquer abans de fer qualsevol transvasament, l’aprovació d’unes normes d’explotació per garantir els drets dels usuaris de la conca cedent així com el no deteriorament del Xúquer i el seu estuari, la reversió de la sobreexplotació dels aqüífers de la Manxa Oriental i del Vinalopó, el tancament de pous al Vinalopó i l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua, entre d’altres. Dons be, cap d’aquestes condicions, encara, s’han complit.

No sols s’està incomplint la Directiva Marc de l’Aigua pel que fa a l’aprovació del nou pla de conca -que hauria d’haver-se aprovat com a molt tard en desembre de 2009-, sinó que en aquesta actuació en concret s’incompleix el principi de repercussió dels costos de l’aigua als usuaris que s’ha de respectar en l’establiment de tarifes des de 2010, tal com estableix aquesta norma.

AIGUA A PREU DE SALDO
El receptors de l'aigua de la presa de Sant Diego sols pagaran per l’aigua 5 cèntims per metro cúbic –allò no arriba a cobrir ni el 30% del cost de l’energia elèctrica consumida per transportar l’aigua des de l’Assut de la Marquesa fins la presa de San Diego. Som tots els contribuents els qui paguem la major part dels costos (d’explotació, manteniment i amortitzacions de l’obra)Dels 18 cèntims per metro cúbic que els hi cobraran als agricultors, 10 cèntims s’utilitzaran per pagar el deute de quasi un milió d'euros contret per la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó amb l’extinta CAM per les comissions de gestió del crèdit que la Junta obtingué i no va utilitzar pel cofinançament de les obres del transvasament. És a dir, un deute privat que de totes maneres hauria de pagar.

La Consellera d’Agricultura tampoc no ha informat cóm es cobriran els costos d’inversió (60 milions d’euros) i explotació les obres des post-transvasament i que s’han finançat amb fons públics autonòmics.

LA MENTIDA DE LA MALA QUALITAT DE L’AIGUA
Finalment, el que tota aquesta operació de distribució d’aigua amb dubtosa legalitat i a preu de saldo ha demostrat és que l’encesa oposició dels dirigents de la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó i de la Generalitat Valenciana front el transvasament Xúquer-Vinalopó des de l’Assut de la Marquesa, que prenia com a bandera la mala qualitat de l’aigua transferida a la presa de San Diego i la seua inadequació per als usos agrícoles, no ha estat més que manipulació de l’opinió pública i política d’enfrontament partidista. Mentre durant 2011 el Sr. Andrés Martínez sostenia davant els mitjans de comunicació  que l’aigua transferida des del Xúquer a la presa de San Diego era verinosa pels conreus del Vinalopó, les anàlisis fisicoquímics, químics i biològics de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer indicaven que l’aigua era apta per a tot tipus de conreus, tal i com ara asseguren que és.

EL PAÍS 26-09-2012
Xúquer Viu critica la venta a “precio de saldo” de agua del Júcar en el Vinalopó
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/26/valencia/1348672417_973772.html
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada