Xúquer Viu

Xúquer Viu

dimecres, 24 de març del 2010

XÚQUER VIU CONVOCA UNA CONCENTRACIÓ A SUECA PER AL 29 DE MAIG EN DEFENSA DEL XÚQUER

“PEL XÚQUER, PEL NOSTRE FUTUR” SERÀ EL LEMA ELEGIT


La regressió observada en la gestió i planificació en matèria d’aigua motiven la convocatòria

Les administracions estatal i autonòmica són co-responsables d’una situació que posa en perill
el futur dels nostres rius, aqüífers i zones humides

La V Assemblea de Xúquer Viu acordà el passat divendres, per unanimitat de tots els assistents, la convocatòria d’una concentració per al 29 de maig coincidint amb el cinquè aniversari de la Manifestació celebrada a Sueca en 2005 contra el transvasament al Vinalopó projectat des de Cortes de Pallàs.

La falta de voluntat política tant per part del Ministeri de Medi Ambient com de la Generalitat Valenciana per recuperar i protegir els nostre rius, aqüífers i aiguamolls posa en perill els escassos avanços aconseguits en els darrers anys i pinten un panorama pessimista per al futur dels nostres ecosistemes aquàtics. Les abundants, però puntuals, precipitacions produïdes aquests darrers mesos no poden fer-nos oblidar que els nostres recursos hídrics són cada vegada més escassos i que els espais d’aigua estan sotmesos a pressions i demandes insostenibles.

Aquesta regressió es manifesta en la decisió de destinar l’aigua del Xúquer, mitjançant el transvasament Xúquer-Vinalopó, per al negoci i l’especulació urbanística d’una zona en gran expansió –el Vinalopó, la Marina Baixa i l’Alacantí-, en lloc d’assegurar aigua per a recuperar els aqüífers sobreexplotats de les comarques del Sud mitjançant la subtitució de les extraccions agrícoles, tal com s’havia acordat en 2005. Mentre a les comarques de la Ribera Alta i la Ribera Baixa del Xúquer, més de 150.000 persones continuen bevent aigua de mala qualitat, amb concentracions de nitrats perjudicials per a la salut, procedents de l’aqüífer de la Plana Sud de València.

El nou Pla Hidrològic del Xúquer, que hauria d’haver-se aprovat a desembre de 2009, està paralitzat “de facto” a causa de la falta de definició geogràfica de les demarcacions territorials i de les disputes entre les distintes administracions. Mentrestant el propi riu i els seus ecosistemes associats continuen la seua lluita per sobreviure davant la sobreexplotació i sense cabals ecològics. L’explotació brutal de l’aqüífer de la Manxa Oriental ha esquilmat el cabal del Xúquer que arriba exhaust al seu curs baix.

Volem recuperar i preservar els nostres rius i aqüífers, així com el bon estat de l’Albufera de València, per a què les persones que vivim al voltant del Xúquer comptem amb garanties d’aigua de bona qualitat i duradora, per a beure i per a desenvolupar activitats productives, així com per a gaudir dels usos comuns i ciutadans d’aquest patrimoni natural –des de passejar vora riu fins nadar, pescar o practicar esports com la piragua.

Per tot això, considerem imprescindible:
- Garantir l’abastiment dels pobles de la Ribera amb aigua del Xúquer de la millor qualitat, acabant amb el subministrament d’aigua contaminada amb nitrats.
- Que en cap cas l’aigua transferida del Xúquer a través del transvasament Xúquer-Vinalopó es destine a usos diferents de l’agrícola i de la recuperació dels aqüífers sobreexplotats del Vinalopó, úniques finalitats oficialment declarades per l’esmentada infrastructura.
- Acabar amb la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental i dels aqüífers sobreexplotats de l’Alt Vinalopó, declarant oficialment aquest aqüífers com a sobreexplotats i posant en marxa un pla d’ordenació per a la seua recuperació.
- Desbloquejar, de manera urgent, l’elaboració del nou Pla de Conca del Xúquer d’acord amb els principis i exigències de la Directiva Marc de l’Aigua, determinant legalment l’àmbit territorial de la demarcació del Xúquer.
- Establir règims de cabals ecològics per al Xúquer i els seus afluents (Albaida, Cabriol, Magre, Verd, Sellent, Canyoles, etc.) que contribuisquen a assolir un bon estat ecològic dels nostres rius.
- Posar en marxa el Pla de Recuperació del Xúquer, aprovat en juliol de 2008 i el·laborar de manera participativa un Pla de Condicionament que previnga les avingudes i recupere l’espai fluvial del riu i el bosc de ribera.
- Prendre les mesures necessàries per a millorar la qualitat de les aigües de la conca del Xúquer, tant superficials com subterrànies.
- Defensar els regadius tradicionals i el camp valencià, com element fonamental del passat, present i futur del poble valencià.
- Paralitzar, mentre no s’haja aprovat el nou Pla de Conca, totes les decisions i actuacions emmarcades dins del Pla de Conca del Xúquer de 1998 que suposen o puguen suposar un deteriorament addicional dels nostres rius, aqüífers i ecosistemes associats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada