Xúquer Viu

Xúquer Viu

dimarts, 23 de març de 2010

Manifest de la Xarxa per una Cultura de l’Aigua al Xúquer

MANIFEST FUNDACIONAL

A finals de 2000 entrà en vigor en la Unió Europea la Directiva Marc de l'Aigua, que va marcar un punt d'inflexió per a reconduir la política de l'aigua cap a la protecció dels ecosistemes, una vegada constatat el gravíssim deteriorament dels nostres espais de l'aigua.

La Directiva contempla un procés de planificació hidrològic obert a la participació de tota la societat -no sols dels usuaris econòmics-, amb un calendari de treball que finalitzava en 2009, l'objectiu del qual és aconseguir el bon estat de totes les masses d'aigua en 2015.

En l'actualitat, febrer del 2010, la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer acumula ja més de dos anys de retard en l'elaboració del Pla Hidrològic de Conca i, el procés de planificació es troba paralitzat de ‘facto', al mateix temps que el deteriorament ambiental avança a marxes forçades:

- Continuen sense establir-se règims ecològics de cabals en rius, llacs i zones humides, la qual cosa ha ocasionat un important deteriorament de la biodiversitat, arribant, fins i tot, en els últims anys, a assecar-se trams de rius en Conca, Albacete o València. Persisteixen igualment greus problemes de contaminació de les aigües i els sediments en els ecosistemes aquàtics.

- Els principals aqüífers experimenten un deteriorament continuat, tant per la caiguda lliure dels seus nivells piezomètrics com pel deteriorament persistent del seu estat qualitatiu. En paral·lel, els espais de l'aigua dependents del drenatge natural d'aquestes masses d'aigua subterrànies a través de llits, fonts, brolladors i aiguamolls estan desapareixent inexorablement. Els espais fluvials i boscos de ribera han desaparegut o es troben summament deteriorats en molts trams dels nostres rius.

- Cada vegada més l'abastiment d'aigua a la població corre perill de no poder dur-se a terme a partir de les fonts de subministrament tradicionals, i s'executen i projecten grans obres per a portar l'aigua a grans distàncies dins de les pròpies conques o, fins i tot, continuar transvasant aigua fora de les conques hidrogràfiques naturals. D'altra banda, l'urbanisme desmesurat està provocant un augment de les demandes que amenaça el futur dels nostres recursos hídrics.

- L'opinió ciutadana corre seriós perill de no ser tinguda en compte, de manera que el nou Pla Hidrològic de Conca, com ja va ocórrer amb el de l'any 1998, siga fruit d'acords polítics entre les comunitats autònomes afectades, sense cap consideració cap a la conservació del medi ambient.

Per tot això, els col·lectius i entitats que lluitem per uns espais d’aigua vius, constituïm la Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua en el Xúquer, per a unir esforços en la consecució de l'objectiu comú que compartim: frenar el deteriorament i recuperar els espais de l'aigua de la nostra terra.

I des de ja, encaminem la nostra acció a:

- Urgir l'aprovació d'un nou Pla de Conca del Xúquer d'acord amb els principis, objectius i exigències de la Directiva Marc de l'Aigua, paralitzant mentrestant totes les actuacions que, emmarcades o no en el Pla de Conca del Xúquer de 1998, puguen suposar un deteriorament addicional dels nostres ecosistemes.
- L'establiment de restriccions ambientals als diferents usos i un règim de cabals ecològics, a fi d'aconseguir el bon estat quantitatiu i qualitatiu tant de les masses d'aigua superficials i subterrànies com dels ecosistemes associats a elles.
- Instar la declaració de sobreexplotació dels aqüífers de La Manxa Oriental, del Vinalopó i d'altres amb deteriorament persistent, així com posar en marxa mesures efectives per a recuperar els seus nivells piezométricos fins als propis del seu règim natural, per a poder tornar a tindre rius, fonts i brolladors vius.
- L'adequació i garantia del subministrament d'aigua de boca tenint en compte les necessitats reals de la població front a l'expansió urbanística desmesurada que s'ha produït aquests últims anys, garantint el funcionament eficient de les xarxes de distribució, de manera que els estalvis generats revertisquen en la millora del medi ambient.
- Revisar els drets concessionals dels diferents usuaris privatius de l'aigua, ajustant les dotacions a la disponibilitat real de recursos hídrics, després de cobrir amb caràcter prioritari les necessitats d'aigua dels ecosistemes. No permetre la cessió o compravenda de drets d'aigua per a usos diferents dels atorgats en la concessió original.
- Una participació pública real, efectiva i transparent, perquè el nou pla de conca no estiga viciat per l'opacitat i l'arbitrarietat, impròpies d'una democràcia moderna. Això implica prestar especial atenció als usuaris ciutadans o usuaris comuns, que fins al moment han sigut els més marginats del procés de planificació.
- Advocar per una gestió pública de l'aigua que incloga el cicle integral de l'aigua, per a acabar amb la privatització i mercantilització creixent que ha tingut lloc en els últims anys.
-Reconocer y fomentar los usos comunes, ciudadanos y no consuntivos, del dominio público hidráulico, como forma de acercar, implicar y hacer partícipe a la sociedad en su conjunto en la gestión de la cuenca hidrográfica.

València, Albacete i Conca, 22 de març de 2010

Col·lectius i entitats adherides

ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ
ASOCIACIÓN BARBOS DEL JÚCAR (MANCHUELA CONQUENSE)
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MANCHUELA CONQUENSE (ADIMAN)
ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DE LA MANCHUELA (ACEM)
COMISSIONS OBRERES-PAÍS VALENCIÀ
COORDINADORA ECOLOGISTA DE LA VALL DE ALBAIDA
COORDINADORA EN DEFENSA DELS BOSCOS DEL TÚRIA
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-ALBACETE
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-CUENCA
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-OTUS TERUEL
ECOLOGISTES EN ACCIÓ-PAÍS VALENCIÀ
FEDERACIÓN DE PIRAGÜISMO DE CASTILLA-LA MANCHA
FUNDACIÓ LIMNE
FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA
GRUPO BIODIVERSIDAD DE ALBACETE
INTERSINDICAL VALENCIANA
SOCIEDAD ALBACETENSE DE ORNITOLOGÍA (SAO/BirdLife)
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA (SEO/BirdLife)
WWF/ADENA
WWF/ADENA-VALENCIA
XÚQUER VIU

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada