Xúquer Viu

Xúquer Viu

dijous, 6 de febrer del 2014

XÚQUER VIU presentà ahir davant la CHX les seues al·legacions tècniques a l'esborrany de Pla de Conca

La principal conclusió a la que em arribat desprès d'analitzar la documentació del Pla i del seu Informe de Sostenibilitat Ambiental és que aquest esborrany de Pla consagra la sobreexplotació i el deteriorament dels rius, aqüífers, llacs i zones humides del aconca del Xúquer, en contra d'allò establert per la Directiva Marc de l'Aigua.

Els documents sensers de les al·legacions es poden descarregar dels següents enllaços:

De les qüestions abordades en eixos documents d'al·legacions, destaquem que l'esborrany de Pla presentat:
- incompleix dels objectius marcats per la DMA i aplica de manera generalitzada i injustificada excepcions a l'assoliment dels objectius de bon estat de les masses d'aigua en 2015, 
- no incorpora mesures per tal d'evitar el deteriorament addicional de les masses d'aigua vinculades a la Xarxa Natura 2000 ni per a revertir la contaminació dels aqüífers que actualment afecta a més de 400.000 persones 
- no estableix el règim de cabals ecològics complet per a tots els rius i aigües de transició de la demarcación,
- sols estableix uns cabals ecològics mínims que són insignificants i sols en 36 dels 304 trams de riu identificats,
- estableix uns requeriments hídrics per l'Albufera absolutament insuficients en termes de quantitat (similar a les entrades d'aigua que tingué el llac durant la sequera extrema de 1994/95) i de qualitat (no garanteix que l'aigua no continga elevades concentracions de fòsfor, nitrògen i altres contaminants),
- obri la possibilitat a una nova presa d'aigües del Transvasament Xúquer-Vinalopó des d'aigües amunt de la presa actual, situada a l'Assut de la Marquesa, ja que preveu el "transvasament d'excedents" del Xúquer, que es definiran en unes futures normes d'explotació i que poden definir-se en qualsevol embassament o punt de regulació de la conca del Xúquer.
- fa una assignació d'aigües del Xúquer insuficient i onerosa pels usuaris d'abastiment de la Ribera del Xúquer que s'han vist obligats a substituir les seues fonts subterrànies de subministrament d'aigua potable com a conseqüència de la contaminació durant les últimes 3 dècades dels aqüífers de la Plana Sur de València i Serra de les Agulles amb nitrats (i més recentment amb fitosanitaris), sense que la CHX ni la Generalitat Valenciana prengueren cap mesura per evitar el deteriorament químic d'aquest aqüífers,
- permet el increment de les pressions sobre els rius, llacs, zones humides i aqüífers així com l'assignació de recursos a usos privatius per damunt dels recursos disponibles; un clar exemple és el cas de l'aqüífer de la Manxa Oriental on s'assignen 320 hm3/any per a regadiu i el recurs disponible està avaluat en 261 hm3/any,
- consagra la creació d'un dèficit hídric de 245 hm3/any que deurà "resoldre's" a travès del Pla Hidrològic Nacional, la qual cosa demostra la insostenibilitat d'aquesta planificació d'usos i obri la porta a nous conflictes amb altres territoris.
A més a més, un aspecte relevant que s'ha incomplert és el de la participació pública en el procés de planificació hidrològica. L'absència d'interès i esforç per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i de la Generalitat Valenciana per portar a terme activitats d'informació pública i involucració dels ciutadans en aquesta fase final del primer cicle de planificació s'ha fet palessa reduïnt tota oportunitat de participació pública a la presentació d'al·legacions per escrit, i a reunions bilaterals amb algunes parts interessades. Aquests contactes bilaterals no poden ni han de substituir la necessitat d'articular veritables processos de participació activa, amb un calendari de treball concret, mitjans per poder fer-ho, i garantint la interacció transparent amb la resta de parts interessades i les seues visions contraposades dels valors, afeccions i expectatives en torn als ecosistemes i masses d'aigua de la Demarcació. A maig de 2008 es va aprobar el Pla de Participació Pública que havia d'aplicar-se en aquest cicle de planificació, i que contemplava algunes activitats en aquest sentit. Malgrat això, des de principis de 2010 no s'ha portat a terme cap activitat de participació activa de les contingudes en eixe pla de participació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada