Xúquer Viu

Xúquer Viu

diumenge, 7 de juliol del 2013

LA RIBERA PEL DRET A L'AIGUA (Full de signatures)


Les Nacions Unides han reconegut que el dret humà a l'aigua potable i al sanejament és un factor essencial per a la vida i, per tant, que les autoritats públiques tenen l'obligació prioritària de garantir a la població la seguretat sanitària de l'aigua. Però a la comarca de la Ribera aquest dret humà no es compleix. Des de fa anys moltes poblacions presenten elevats índex de nitrats, per damunt de 50 mg/l que és el màxim permès per a les aigües potables. A més, recentment han aparegut a algunes poblacions restes de pesticides en l'aigua potable, superant els 0'10 μg/l el que ha fet que es disparen totes les alarmes de salut pública.

Davant aquesta situació les administracions responsables, estatal i autonòmica, no han complit amb les seues obligacions d'evitar el deteriorament dels aqüífers i de proporcionar aigua potable de qualitat. La Ribera no està disposada a suportar més excuses dels responsables per justificar la seua ineficàcia per subministrar aigua que siga realment potable a les poblacions. Exigim el nostre dret d'abastir-nos amb aigua de la millor qualitat per al consum humà. I exigim una assignació en el Pla de Conca per als pobles de la Ribera del Xúquer a l'igual que Albacete, València o Sagunt

Per altra part les amenaces al Xúquer continuen: el lobby de l'aigua d'Alacant no deixa d'exigir la millor aigua del Xúquer per als seus negocis, plantejant un nou transvasament aigües amunt del riu, des d'Antella o des de Cortes, el que ens deixaria sense aigua a la Ribera

Durant els darrers anys, el deteriorament de les nostres masses d'aigua ha avançat a marxes forçades, de manera que continuen sense establir-se cabals ecològics en rius, llacs i zones humides. Els principals aqüífers experimenten un empitjorament continuat. Els espais fluvials i boscos de ribera han desaparegut o es troben summament deteriorats en molts trams dels nostres rius.

Per això la imminent l'eixida a consulta pública del Nou Pla de Conca del Xúquer és fonamental per aconseguir una solució justa al problema de l'abastiment de la Ribera i fer possible el compliment de la Directiva Marc de l'Aigua que no és altre que el d'aconseguir el bon estat de totes les masses d'aigua, així com l'ús sostenible a llarg termini dels recursos hídrics.

Els pobles de la Ribera del Xúquer exigim:

- L'acabament urgent i prioritari de les obres i instal·lacions necessàries per a que tots els pobles de la Ribera afectats per la contaminació dels aqüífers puguen gaudir d'aigua de qualitat adequada. Volem aigua de qualitat per a beure i la volem ja!

- Una concessió administrativa d'aigua del Xúquer per als pobles de la Ribera en el pròxim Pla de Conca que està elaborant-se en l'actualitat.

- La recuperació dels nostres aqüífers deteriorats, amb unes bones pràctiques agrícoles que promoguen la transició cap una agricultura respectuosa amb el medi ambient, sense pesticides; i l'establiment, d'acord amb la llei, de perímetres de protecció dels pous d'abastiment.

- El compliment estricte dels principis, objectius i exigències de la Directiva Marc de l'Aigua.

- L'establiment d'un règim de cabals ecològics per al Xúquer i l'Albufera que ens permeta aconseguir el bon estat quantitatiu i qualitatiu de les masses d'aigua.

- Detindre la sobreexplotació dels aqüífers de la Manxa Oriental, del Vinalopó i d'altres amb deteriorament persistent, així com posar en marxa mesures efectives per a la seua recuperació.

- Una participació pública real i efectiva i una gestió pública, eficaç i transparent de l'aigua que incloga el cicle integral de l'aigua –en particular, a l’àmbit de l’abastiment i el sanejament urbans- per garantir el control ciutadà efectiu d’aquest be públic que és l’aigua.


 Podeu obtenir el full de recollida de signatures per imprimir al següent enllaç: Full de signatures.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada