Xúquer Viu

Xúquer Viu

dimecres, 4 d’abril de 2012

NOTA DE PREMSA: CONTINUA LA PARALITZACIÓ DEL PLA DE CONCA

3 d'abril de 2012

XÚQUER VIU EXPRESSA LA SEUA PREOCUPACIÓ PER LA PARALITZACIÓ DE LA PLANIFICACIÓ HIDROLÒGICA

NO HI HA TEMPS QUE PERDRE EN LA RECUPERACIÓ DELS NOSTRES RIUS, AQÜÍFERS I ZONES HUMIDES

40 dies després del cessament de l'antic president i a més de 3 mesos de la presa de possessió del nou Govern encara no s'ha produït el nomenament del nou President/Presidenta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

El nou Pla Hidrològic del Xúquer, element fonamental en la gestió de l’aigua, hauria d’haver-se aprovat a desembre de 2009, d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua, i la primera revisió del mateix s’hauria d’efectuar al cap de sis anys, en 2015. Però la nostra demarcació porta més de tres anys de retràs en l'elaboració del nou Pla Hidrològic de Conca i, el procés de planificació es troba paralitzat, a la vegada que el deteriorament ambiental avança a marxes forçades, ja que:
  • Continuen sense establir-se règims ecològics de cabals en rius, llacs i zones humides, la qual cosa ha ocasionat una important deterioració de la biodiversitat, arribant, fins i tot, en els últims anys, a assecar-se trams de rius a Conca, Albacete o València. Persisteixen igualment greus problemes de contaminació de les aigües i els sediments en els ecosistemes aquàtics.
  • Els principals aqüífers experimenten una deterioració continuada, tant per la caiguda lliure dels seus nivells piezomètrics com per la deterioració persistent del seu estat qualitatiu. Els espais fluvials i boscos de ribera han desaparegut o es troben summament deteriorats en molts trams dels nostres rius.
  • Cada vegada més el proveïment d'aigua a la població corre perill de no poder dur-se a terme a partir de les fonts de subministrament tradicionals, i s'executen i projecten grans obres per a portar l'aigua a grans distàncies dins de les pròpies conques o fins i tot seguir transvasant aigua fora de les conques hidrogràfiques naturals. D'altra banda, l'urbanisme desmesurat ha provocant un augment de les demandes que amenaça el futur dels nostres recursos hídrics.
Per a Xúquer Viu no hi ha temps que perdre per abordar la planificació hidrogràfica i donar compliment a la Directiva Marc de l'Aigua que fixa com a objectiu el bon estat ecològic de les nostres masses d'aigua per al 2015.

Cal tindre en compte que la Comissió Europea va interposar davant el Tribunal de Justícia Europeu, en juliol de 2011, una demanda contra Espanya per l'incompliment dels seus deures i obligacions referents a l'elaboració i aprovació dels plans hidrològics de conca d'acord amb allò establert per la Directiva Marc de l'Aigua.

És per això inexplicable i denota una falta de responsabilitat el que encara no s'haja nomenat, formalment, al nou President/Presidenta de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, malgrat que des de fa dos mesos es venen anunciant distints noms. Cal tindre en compte que l'anterior President va ser cessat el passat 24 de febrer.

Xúquer Viu considera imprescindible l'aprovació d'un nou Pla de Conca del Xúquer d'acord amb els principis, objectius i exigències de la Directiva Marco de l'Aigua, així com l'establiment d'un règim de cabals ecològics, amb la finalitat d'aconseguir el bon estat quantitatiu i qualitatiu tant de les masses d'aigua superficials i subterrànies com dels ecosistemes associats a elles.

Igualment cal acabar amb la sobreexplotació dels aqüífers de La Manxa Oriental i del Vinalopó, així com engegar mesures efectives per recuperar els seus nivells piezomètrics fins als propis del seu règim natural, per poder tornar a tenir rius vius.

Finalment és necessita una participació pública real, efectiva i transparent, perquè el nou pla de conca no neixi viciat per l'opacitat i l'arbitrarietat, impròpies d'una democràcia moderna. Això implica prestar especial atenció als usuaris ciutadans o usuaris comuns, que fins al moment han estat els més marginats del procés de planificació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada