Xúquer Viu

Xúquer Viu

divendres, 28 de gener del 2011

LA COMISSIO EUROPEA AVANÇA EN EL PROCEDIMENT D'INFRACCIÓ A ESPANYA PER NO PRESENTAR ELS PLANS HIDROLÒGICS D'ACORD AMB LA DIRECTIVA MARC DE L'AIGUA

La Comissió Europea insta a Espanya a complir la legislació de la Unió Europea en matèria d'aigües i a presentar els seus plans hidrològics de demarcació, que són essencials per a assolir l'objectiu de la UE de bon estat de les masses d'aigua (rius, llacs, estuaris, deltes, aqüífers, aigües costaneres) europees per al 2015.

Els plans deurien haver-se adoptat el 22 de desembre de 2009 -com a molt tard- i el seu retard podria impedir aconseguir la qualitat necessària de l'aigua. Per tant, i prèvia recomanació de Janez Potočnik, Comissari de Medi Ambient, la Comissió Europea ha enviat a Espanya un dictamen motivat en relació amb aquest incompliment. Si el Govern Espanyol no dona una resposta satisfactòria en el termini de 2 mesos, la Comissió Europea pot portar a Espanya davant el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees.

Cal recordar que el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer és un dels més endarrerits de l'Estat Espanyol, i està paralitzat en la pràctica com a conseqüència de la manca de acció del Ministeri de Medi Ambient i de Medi Rural i Marí i els governs autonòmics de Castella-La Mantxa i Comunitat Valenciana per resoldre l'àmbit territorial de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, com han denunciat recentment -una vegada més- Xúquer Viu i tots els membres de la Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua del Xúquer.

Aquesta es la segona fase del procediment d'infracció. Com ja explicàrem en un article precedent de juny de 2010, la primera fase -consistent en un emplaçament al govern espanyol- va tenir lloc en juny de 2010. El pas següent és la denúncia davant el Tribunal de Justícia.

Nota de premsa de la Comissió Europea (27-01-2011):
Medio ambiente: la Comisión insta a España a presentar sus planes hidrológicos de cuenca

Article en el bloc de XuquerViu:
4 de juny de 2010
La Comissió Europea ha obert un procediment d'infracció a Espanya per que no s'han aprovat els nous plans hidrològics de conca. Les fases del procediment d'infracció.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada