Xúquer Viu

Xúquer Viu

dimarts, 25 d’agost de 2009

NOTA DE PREMSA

EL MINISTERI DE MEDI AMBIENT HA TRENCAT EL CONSENS EN TORN AL TRANSVASAMENT XÚQUER-VINALOPÓ.

XÚQUER VIU CONSIDERA INACEPTABLE I ARBITRARIA LA DECISIÓ DEL MINISTERI DE MEDI AMBIENT D’USAR L’AIGUA DEL XÚQUER PER ALIMENTAR L’ESPECULACIÓ URBANÍSTICA A ALACANT.

Ahir es feia pública la decisió unilateral presa pel Secretari d’Estat de Medi Rural i Aigua, Josep Puxeu, de canviar l’ús de les aigües transvasades des del Xúquer al Vinalopó, per dedicar-les també a l’ús d’abastiment a poblacions. Des de Xúquer Viu, rebutjem aquesta decisió per ser incompatible amb la finalitat del transvasament i per ser arbitraria, ja que s’ha pres eixa decisió sense escoltar ni prendre en consideració a la societat de la Ribera del Xúquer.

Aquesta decisió és contrària a l’objectiu declarat en tota la documentació oficial –inclosa la acceptada per la Comissió Europea per finançar la infraestructura amb 120 millons d’euros- respecte a quin és l’ús al qual s’han de destinar els cabals transvasats: atendre les demandes de rec de la conca del Vinalopó mitjançant la substitució de bombeigs per a regar que es troben als aqüífers sobreexplotats del Vinalopó, contribuint d’aquesta manera a la millora del estat quantitatiu d’aquests aqüífers.

Encara que feien servir la imatge de l’agricultura assedegada i els aqüífers sobreexplotats, des del principi, tant els representants del futurs usuaris del transvasament com el Consell de la Generalitat Valenciana han estat interessats solament en obtindre aigua barata del Xúquer per alimentar l’especulació urbanística alacantina (tindre aigua per a requalificar terrenys) i, fins i tot, el negoci de compra-venda d’aigua (no hi ha més que recordar les negociacions d’Andrés Martínez per vendre aigua dels aqüifers sobreexplotats del Vinalopó a la multinacional Danone).

L’esquema del transvasament des de l’Assut de la Marquesa es basa en contribuir a reduir la sobreexplotació dels aqüífers del Vinalopó aportant aigua del Xúquer per a usos agrícoles, substituint les extraccions subterrànies, una vegada s’han atès totes les necessitats ambientals del riu i l’Albufera i totes les demandes urbanes i agrícoles de la conca cedent. Ara be, afegir l’ús d’abastiment a població –mitjançant la construcció d’una potabilitzadora per tractar els cabals transferits- als usos del transvasament significa, en la pràctica, que els volums assignats a la potabilització hauran d’enviar-se sempre, s’hagen satisfet o no les necessitats ambientals i les demandes urbanes i agrícoles a la Ribera del Xúquer. La raó d’això és que l’abastiment a poblacions te una prioritat màxima d’assignació en el repartiment dels recursos hídrics existents en cada moment. I el caràcter infinit d’aquest tipus de demanda a Alacant –alimentada per l’especulació urbanística- és per tots conegut. Es dona la paradoxa de que l’aigua del Xúquer es farà servir per a l’especulació urbanística a Alacant, mentre els pobles de la Ribera Alta i la Ribera Baixa del Xúquer han d’abastir als seus habitants amb aigües subterrànies contaminades amb nitrats.

Per altra banda, la manera en la qual ha estat presa i anunciada la decisió per part del Secretari d’Estat ha estat allunyada de la transparència, objectivitat i neutralitat exigible a les administracions públiques de democràcies avançades, com se suposa, és l’espanyola. A diferència del que va fer Cristina Narbona, que encetà una comissió per avaluar la viabilitat del projecte de transvasament en la que participaren totes les parts interessades, de la conca cedent i de la conca receptora, durant 1 any, el Secretari d’Estat ha resolt el canvi de destinació dels cabals transferits mantenint converses privades sols amb una de les parts, Andrés Martínez. Els “diàlegs discrets”, la “cautela i silenci en torn als acords assolits” i sols entrevistar-se amb els beneficiaris de l’obra, resulten inacceptables en una societat democràtica i ja ens varen portar fa 6 anys a un intens conflicte social en les Riberes del Xúquer en torn a aquesta infraestructura. En aquella ocasió, quines negociaren i “cuinaren” el projecte des de Cortes de Pallàs, enganyaren a la societat riberenca assegurant “sobre el paper” que es tractava de “sobrants”, però en realitat el que es feia era assignar al transvasament sempre 35 hm3/any amb prioritat màxima, per davant del propi riu, l’Albufera i els regadius tradicionals, per que estaven destinats a usos urbans al Vinalopó.

Xúquer Viu considera que amb aquesta decisió el Ministeri de Medi Ambient ha trencat el consens assolit a les Riberes del Xúquer fa 4 anys en torn al transvasament Xúquer-Vinalopó des de l’Assut de la Marquesa, al imposar un ús incompatible amb el declarat en el projecte finançat per la Comissió Europea que vulnera les garanties de cabals ambientals al riu i d’assignació als usuaris de la conca cedent –dues de les condicions imposades per la Comissió Europea per co-finançar el projecte.

Xúquer Viu acudirà a les instancies europees i als tribunals per tal de denunciar els incompliments que suposa aquesta decisió unilateral i arbitraria del Ministeri de Medi Ambient i es movilitzarà, juntament amb tota la societat de les Riberes, per tal d’impedir aquest abús. En les pròximes setmanes es reunirà la Mesa pel Xúquer (formada per Xúquer Viu, regants tradicionals de la Ribera, alcaldes i regidors de les Riberes, grups ecologistes, sindicats agraris i de treballadors) per tal de valorar les mesures a prendre en relació amb aquest tema.


30 de juliol de 2009

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada