Xúquer Viu

Xúquer Viu

dissabte, 4 de setembre del 2010

EL RIU ALBAIDA ES QUEDA SEC MALGRAT ELS RÈCORDS DE PLUTGES D'AQUEST ANY


Riu Albaida (Castelló de la Ribera) - 2 de setembre de 2010
Fotos: Paco Sanz i Juanra Murillo

Durant les darreres setmanes d'agost el riu Albaida es va anar quedant sec, aigües avall de l'embassament de Bellús. A finals d'agost el llit estava completament sec al seu pas per Castelló de la Ribera i començà la massiva mortaldat de peixos que mostren les fotos.

Segons es va explicar des de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer durant tot l'estiu es va estar amollant una quantitat elevada d'aigua de cara a assolir el màxim nivell de reserva permès a l'embassament de Bellús, per tal que estiga preparat per laminar possibles avingudes pròpies de la tardor. A més a més, l'alliberament d'aquests volums d'aigua coincidien amb la campanya de rec (2,47 m3/seg en Juny; 1,74 m3/seg en Juliol; 1,35 m3/seg en la primera quinzena d'Agost), amb la qual cosa, s'estaven aprofitant. El nivell de seguretat de l'embassament de Bellús es va assolir cap mitjans d'agost, raó per la qual es va decidir reduir els volums d'aigua amollats de l'embassament significativament (0,3 m3/seg durant la segona meitat d'Agost i principis de Setembre).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica del Ministeri de Medi Ambient i de Medi Rural i Marí.

La conseqüència d'aquest model de gestió ha estat la dessecació del riu al llarg de varis quilòmetres en la part baixa de la conca del riu, a l'altura de Castelló de la Ribera, amb la conseqüent mortaldat de peixos, degradació ambiental, pudor insuportable, etc. Sembla ser que mantindre la vida als nostres rius es "perdre" l'aigua...

Des de Xúquer Viu volem manifestar, una vegada més, que és inacceptable que en ple segle XXI es continuen gestionant els nostres rius com si no foren més que canals de transport d'aigua, menyspreant la seua pròpia naturalesa com a rius -ecosistemes vius- i, també, les importants funcions no sols ambientals sinó també socials -passejar, nadar, pescar, etc.- d'aquest ecosistemes per la qualitat de vida de les persones.

Cap recordar que el riu Albaida no hi té fixat cap mena de cabal ecològic, per la qual cosa, no hi ha cap mena de regla de gestió establerta que assegure un corrent adequat de manteniment de la vida al riu. El que és encara més preocupant és que, en el marc de l'elaboració del nou pla de conca de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer, no es preveu fixar-ne cap cabal ecològic.

Davant la denúncia d'aquesta situació portada a terme pels ajuntaments afectats i organitzacions integrants de la Coordinadora Riu Albaida, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va decidir, en la vesprada del 3 de Setembre, incrementar el volum d'aigua amollat des de l'embassament de Bellús, amb l'objectiu de revertir la dessecació del riu -encara que el dany ambiental, ja està fet.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica del Ministeri de Medi Ambient i de Medi Rural i Marí.

Des de Xúquer Viu considerem que cal una millor planificació i gestió dels usos i desembassaments que es fan al riu Albaida per tal d'evitar situacions tan greus com les viscudes durant les últimes setmanes al riu Albaida. Per això, una vegada més, reclamem l'establiment i implementació d'un règim de cabals ecològics adequats així com l'aplicació de les mesures adients per assegurar la bona qualitat de les seues aigües, de manera que es garantisca un Albaida viu fins la seua desembocadura al Xúquer.

Hui, 4 de Setembre, ha tingut lloc una roda de premsa al llit del riu, a Castelló de la Ribera, per visualitzar la preocupació social en torn a aquest problema i demanar solucions, amb l'objectiu que aquesta situació no torne a repetir-se en el futur. En dita roda de premsa han estat presents membres de Xúquer Viu, l'alcalde de Castelló de la Ribera, l'alcalde de Manuel, regidors de diversos pobles així com membres d'associacions locals i ciutadans.

Riu Albaida (Castelló de la Ribera) - 4 de setembre de 2010, 12.30 hs.

Recull de premsa:

Levante, EMV - 04-09-2010
Miles de peces mueren en el río Albaida al reducir la CHJ la suelta de agua desde Bellús
http://www.levante-emv.com/comarcas/2010/09/04/miles-peces-mueren-rio-albaida-reducir-chj-suelta-agua-bellus/736149.html

El País - 04-09-2010
Mortandad de peces en el río Albaida por falta de agua
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Mortandad/peces/rio/Albaida/falta/agua/elpepuespval/20100904elpval_1/Tes

Las Provincias - 04-09-2010
La sequía mata miles de peces y deja secos tramos del río Albaida
http://www.lasprovincias.es/v/20100904/comunitat/sequia-mata-miles-peces-20100904.html

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada