Xúquer Viu

Xúquer Viu

dimarts, 13 d’abril de 2010

SUBSTITUCIÓ DE BOMBEJOS A LA MANXA ORIENTAL

La seua entrada en vigor suposarà una nova agressió cap al Xúquer i aprofundir la seua sobreexplotació

És un nou pas en l’apropiació dels recursos hídrics del Xúquer, que han de ser compartits per un territori concret

Xúquer Viu demana que aquest projecte quede ajornat a la revisió del Pla de Conca

La projectada detracció de 47 hm3 del riu a Alarcón (2a fase de substitució de bombejos) suposa una nova preocupació en la salut ambiental d’un riu, cada volta més esquilmat, justificant-se aquesta obra en la seua inclusió al caduc i desfasat Pla de Conca de 1998, anterior a l’entrada en vigor de la Directiva Marc de l’Aigua –de l’any 2000- i que no contempla cabals ambientals per als nostres rius i que en el cas del Xúquer a Valencià no té determinat cap ecològic en tot els seu curs baix al seu pas per la Ribera del Xúquer.
No és acceptable que, quan s’ha iniciat el procés de revisió del Pla Hidrològic de Conca del Xúquer que hauria d’haver finalitzat en 2009, i que ja ha fet palesa la situació de deteriorament quantitatiu i qualitatiu en la qual es troba tant el Xúquer com els seus aqüífers i afluents, es posen en marxa projectes d’aquest tipus que suposaran la detracció directa d’aigua del riu, emparant-se legalment en el vigent i desprestigiat Pla de Conca que entra en contradicció amb el principi de no deteriorament de la Directiva Marc de l’Aigua.
La hipotètica recuperació del riu mitjançant la substitució d’aigües subterrànies per superficials és més que dubtosa, ja que la teòrica recuperació dels nivells piezomètrics de l'aqüífer
tardarà dècades en manifestar-se, i el riu continuarà perdent aigua per la inèrcia de les extraccions realitzades en les passades dècades, a més de la que perdrà per la detracció directa de fins a 80 hm3 any, si contem les dos fases de la substitució.
A més és un intent de forçar amb fets consumats el futur del Pla de Conca, imposant actuacions basades en el Pla de Conca del 98, quan de manera simultània s’està elaborant amb la participació dels distints sectors i territoris el nou Pla. És en aquest marc on haurien de discutir-se propostes com aquesta.
Per tot això, considerem imprescindible:
- Paralitzar, mentre no s’haja aprovat el nou Pla de Conca, totes les decisions i actuacions emmarcades dins del Pla de Conca del Xúquer de 1998 que suposen o puguen suposar un deteriorament addicional dels nostres rius, aqüífers i ecosistemes associats. En aquest sentit ha de paralitzar-se la substitució de bombejos per aigües superficials.
- Acabar amb la sobreexplotació de l’aqüífer de la Manxa Oriental, declarant oficialment aquest aqüífer com a sobreexplotat i posant en marxa un pla d’ordenació per a la seua recuperació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada