Xúquer Viu

Xúquer Viu

divendres, 22 de gener del 2010

DECLARACIÓ DE XÚQUER VIU DAVANT EL PROBLEMA DE L’AIGUA

Xúquer Viu demana l’aplicació estricta de la Directiva Marc de l’Aigua i el compliment de la Llei d’Aigües.

Fa falta voluntat política per a recuperar i protegir els nostres rius, aqüífers, fonts, brolladors i aiguamolls.

Xúquer Viu fa una crida al conjunt d’administracions per a que abandonen polèmiques estèrils i se centren en la gestió racional i protecció dels nostres recursos hídrics.

Estem assistint a una nova fase de l’anomenada guerra de l’aigua. Una nova polèmica estèril completament impregnada d’interessos polítics i electoralistes.

La proposta d’establir en l’Estatut de Castella la Manxa una reserva hidràulica de 6.000 hm3 és tan inacceptable com la disposició transitòria de l’Estatut d’Aragó que estableix una reserva d’aigua per a “ús exclusiu dels aragonesos” de 6.550 hm3 o com l’article 17 del nostre Estatut que reclama el dret de l’aigua de conques “excedentàries”.

L’aigua no és propietat de cap persona, ni de cap administració. L’aigua és un patrimoni col•lectiu amb importantíssims valors ambientals, econòmics i socials que ha de ser gestionat de manera conjunta per la societat, amb criteris de racionalitat i sostenibilitat. L’aigua és un element inseparable del territori i de l’ecosistema que origina i pel que flueix, i per això ni sobra ni falta, ni entén de fronteres administratives.

Cap administració pot arrogar-se reserves d’aigua en exclusiva per als seus habitants al marge de la planificació hidrològica. La proposta de la Junta de Comunitats de Castella la Manxa és contrària a la Directiva Marc de l’Aigua i a la Llei d’Aigües i com a tal no hauria d’aprovar-se, com no haurien d’haver-se aprovat els articles corresponents dels Estatuts d’Autonomia valencià i aragonès. Per què es va consentir des de l’administració estatal?

Mentre els grans partits de les distintes autonomies pugnen pel control de l’aigua fora de qualsevol racionalitat, els nostres rius, aqüifers, zones humides, fonts i brolladors es deterioren de manera progressiva en quantitat i qualitat.

En nou Pla de Conca del Xúquer que hauria d’haver-se aprovat a finals de 2009, porta 2 anys de retràs i, encara que recentment s’han reanudat els treballs després d’un any i mig, molt possiblement, fins a la pròxima legislatura (2012 o 2013) no estarà aprovat.

Aquesta hauria de ser la prioritat de les nostres administracions per damunt d’enfrontaments estèrils que en res contribueixen a una gestió sostenible i racional de l’aigua.

Des de fa dos anys el procés de planificació al Xúquer es troba paralitzat per la manca de delimitació de l’àmbit territorial al qual afecta. Tant la manca de transparència i el retard acumulat pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí en realitzar la delimitació de les conques hidrogràfiques, com l’actitud del Govern de la Generalitat Valenciana i la Junta de Comunitats de Castella-La Manxa, entrebanquen fins la paràlisi el procés d’elaboració del Nou Pla de Conca del Xúquer d’acord amb allò establert per la Directiva Marc de l’Aigua. Aquesta situació resulta perjudicial tant per als rius, l’Albufera i els aqüífers com per la societat al seu conjunt, puix crea un ambient d’inseguretat jurídica i manca de governabilitat.

I ara la polèmica de la reserva de 6.000 hm3 per a Castella la Manxa, quan ha de ser en el marc dels plans de conca i d’acord amb els principis de protecció ambiental i prevenció del deteriorament establerts per la Directiva Marc de l’Aigua on s’han de fixar tant el règim de cabals ecològics de les masses d’aigua com les assignacions per als diferents usos.

En aquest sentit, Xúquer Viu fa una crida al Govern d'Espanya, a la Generalitat Valenciana i a la Junta de Comunitats de Castella-La Manxa per a que exerciten de manera urgent la responsabilitat pública que tenen encomanada i resolguen aquest assumpte atenint-se a la Directiva Marco de l'Aigua i a la Llei d’Aigües.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada